Groepstaken onderwijstechnologie

From Edutech
Jump to: navigation, search


Contents

Richtlijnen voor auteurs

Dit is een meerjaren overzichtspagina van de groepswerken.

Zoek hieronder uw groepsnaam. Schrijf er boven (enkel) titel, zeer korte samenvatting, een summiere opsomming van de gebruikte technologieën en de doelgroep(en) waarvoor uw project bedoeld is. Klik op de - initieel rode - link van uw groep om uw rapport te schrijven.

Teksten toevoegen of editeren kan pas nadat je ingelogd bent.
Je kan inloggen met je Voornaam Achternaam (zonder accenten) zoals je volledige naam gespeld wordt in je VUB mail adres (met spaties in plaats van dots).
Gebruik hoofdletters in je familienaam indien het zo gespeld is in PointCarré (zie hoe je geregistreerd ben onder de rubriek "Gebruikers" op PointCarré voor dit vak)
Bijvoorbeeld:

 • Katerina Marie-Belle Daem
 • Anne-Sophie Donckier de Donceel
 • Jeroen Luk De Schryver
 • Sarah DE WACHTER

Bij het eerste inloggen gebruik je als paswoord het oorspronkelijk paswoord dat je van mij (via mail) kreeg om in te loggen in Smartschool.
Net zoals bij Smartschool, is het een goed idee om je paswoord nadien te veranderen in een nieuw paswoord dat jij alleen kent.
(Heb je problemen om in te loggen, stuur dan een mail naar bruno.van.bogaert@vub.ac.be)

Gebruik dit Template Verslag om uw rapport te structureren.

Groepstaken 2016

Tweede zit

Toegelicht.info: een informatief, interactief platform waar je wordt ondergedompeld in de wetenschap van licht

Samenvatting:

Als thema voor mijn project heb ik gekozen voor de fascinerende wereld van licht. In dit interactieve platform wil ik studenten en leerkrachten toelichting geven bij de aspecten van licht waar ik veel vragen over krijg. Deze onderwerpen zijn de golfdeeltjes-paradox, de lichtsnelheid en het spectrum van licht. De toelichting rond deze onderwerpen is niet alleen noodzakelijk omdat velen er geïnteresseerd naar zijn, maar ook omdat er zeer veel misverstanden rond bestaan.

Dit platform heeft als doelstelling deze misverstanden uit de wereld te helpen en gebruikt hiervoor een multidimensionale aanpak. Het biedt een historisch perspectief via Odyssey applicaties, het bouwt de details van de theorie verder uit via Oppia applicaties en het laat de leerlingen toe om zelf aan de slag te gaan met de theoretische concepten via zelfgeschreven cdf-toepassingen.


Gebruikte technologieën:

 • Wordpress
 • Oppia
 • Mathematica
 • Odyssey
 • Youtube
 • Powerpoint
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Dreamweaver
 • Google images


Doelgroep(en):

Dit platform is gemaakt voor leerlingen en leerkrachten in de derde graad van het secundair onderwijs en geeft nuttige bijkomende toelichting bij de ingewikkelde, maar fascinerende theorie van licht.


Groepslid:

Vincent Ginis


Linken:

Rapport Vincent Ginis

Oefeningenreeks “Weer en klimaat op aarde: Fysieke verschillen en dynamiek in de atmosfeer”

Samenvatting:

Als projectkeuze voor het vak “Onderwijstechnologie” werd er gekozen om een oefeningenreeks samen te stellen voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs voor het vak “Aardrijkskunde”. Deze keuze werd gemaakt omdat ik tijdens mijn stage opgemerkt had dat er zeer weinig tijd was om leerstof te herhalen tijdens de les gezien leerlingen dit vak vaak maar één uur per week hebben. Herhaling is echter zeer belangrijk voor het onthouden en begrijpen van leerstof. Het doel van deze oefeningenreeks is dat leerlingen de leerstof uit de les oefenen en herhalen, niet om de leerlingen nieuwe leerstof aan te leren. Er wordt dan ook aangeraden om eerst de leerstof uit de les na te kijken voor aanvang van de oefeningen. Er zijn fragmenten over de leerstof voorzien in de oefeningenreeks die een groot deel van de geziene leerstof behandelen. Leerlingen kunnen deze oefeningen ook gebruiken om de leerstof in te oefenen naar aanleiding van toetsen of examens.

De oefeningen zijn gemaakt m.b.v. verschillende open source webtools zoals Oppia, Kahoot, EDpuzzle en Questbase. Deze worden samengebracht in een Prezi-presentatie zodat de leerlingen alle oefeningen kunnen terugvinden op één weblocatie waaruit ze doorverwezen worden naar de verschillende oefeningen. De verschillende tools laten uiteenlopende ondervragingsmethoden toe en maken de oefeningenreeks aantrekkelijker voor de leerlingen.

Voor dit project werden er oefeningen voor vier lessen uit één hoofdstuk uitgewerkt, namelijk ‘De opbouw van de atmosfeer’, ‘De warmtebalans van de aarde’, ‘De temperatuur op aarde’ en ‘De luchtdruk op aarde’ uit het hoofdstuk ‘Weer en klimaat op aarde: Fysieke verschillen en dynamiek in de atmosfeer’. Op het einde van de oefeningenreeks is er ook een kruiswoordraadsel voorzien dat leerstof uit de vier lessen omvat.

Gebruikte technologieën:

 • Prezi
 • Oppia
 • Edpuzzle
 • Questbase
 • Youtube
 • Kahoot
 • Crossword Labs
 • Google images

Doelgroep(en): Deze oefeningenreeks is opgesteld voor leerlingen uit het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs. Gelijkaardige oefeningen kunnen echter opgesteld worden voor de verschillende graden.

Groepslid: Elke Vandegaer

Linken:

Rapport Elke Vandegaer

De Trap tot Shogun

Samenvatting:

Ik heb gekozen om voor het vak PAV (BSO) een quiz-spel te maken dat verschillende vakken toetst en dat zowel individueel als in kleine groepjes kan worden gemaakt. Ik zou dit gebruiken als internetopdracht aangezien veel stof in de quiz niet wordt besproken in de lessen. Het kan ook worden gezien als een wedstrijd: wie het verst geraakt op één lesuur, heeft gewonnen bijvoorbeeld. Als programma werd Oppia.org gebruikt, een Finse site die gespecialiseerd zijn in het maken van korte, leerrijke programma's die door iedereen kunnen worden gebruikt. Oppia geeft de gebruiker een zéér simpel programma waar zelfs de programmeer-leek mee weg kan zonder enig probleem.

Het spel in zich heet "De trap tot Shogun" en kan worden gevonden op de site oppia.org bij de Nederlandstalige rubriek. Het doel van het spel is om Shogun te worden, maar je begint natuurlijk als simpele boer. Je moet dus de sociale ladder opklimmen om de troon te kunnen eisen. Na een eerste (makkelijke) ronde, begin je je opleiding als Samurai waar natuurlijk wat moeilijkere vragen worden gesteld. Indien je hier doorraakt, probeer je het level van Daimyo te verslaan om uiteindelijk je kans te wagen tegen de Shogun. Indien je hier een vraag fout beantwoord, verlies je de strijd en begin je terug bij het begin (je kan wel een shortcut gebruiken om terug te beginnen bij Shogun). De vragenlijst volgt dezelfde chronologie, eerst enkele vragen omtrent Geschiedenis, dan Aardrijkskunde, dan Wiskunde en uiteindelijk een beetje Nederlands. Dit klinkt raar, maar het omvat de vakken die worden samengevoegd in de les PAV in het BSO.

In de quiz probeer ik zoveel mogelijk gebruik te maken van foto's en filmpjes, maar enkel wanneer ze nodig zijn, of iets toevoegen.

De bedoeling van deze quiz, is dat de leerlingen thuis of in de klas bezig kunnen zijn met de les op een interactieve en "leukere" manier. Indien ze een fout antwoord geven, worden ze (behalve bij het niveau Shogun) terug verwezen naar een stukje theorie waar alles nog eens goed wordt uitgelegd. Indien ze dan op "continue" klikken, komt er nog een vraag om zeker te zijn dat ze effectief goed hebben opgelet. Dit zal hen de eerste keer waarschijnlijk doen verschieten, omdat ze het antwoord gewoon komen opzoeken en door willen gaan, maar dan leren ze volgens mij niet genoeg bij. Ook worden hier (vooral voor het vak geschiedenis) soms onderwerpen aangesneden die niet vaak aan bod komen in het leerplan. Ik kan hier nog lang uitleggen hoe het in mekaar zit, maar het beste is natuurlijk om zelf eventjes te gaan kijken.

Gebruikte technologieën:

 • Oppia.org
 • Google images
 • Youtube
 • Wikipedia
 • Shogun Total War 2 (enkel screenshots)

Doelgroep(en):

Initieel is dit programma ontworpen voor studenten in de tweede graad van het BSO, voor het vak PAV. Maar ik denk dat het een goede oefening/een tof spel kan zijn voor zowat iedereen van het secundair onderwijs. Indien het wat te makkelijk wordt voor de derde graad, kan natuurlijk een nieuwe moeilijkheidsgraad worden toegevoegd. Het moet natuurlijk niet te moeilijk zijn, maar volgens mij geeft het de leerlingen nu een eerlijke challenge die hen een gevoel van beloning zal geven bij ieder juist antwoord.

Groepslid:

Yann Lelangue

Linken:

https://www.oppia.org/explore/nk4sJozpSajM

Rapport Yann Lelangue

Het onderste lidmaat

Samenvatting:

Als student kinesitherapie weet ik hoe moeilijk het is om het vak Anatomie te studeren. De gebruikelijke afbeeldingen in de atlas en op slides zijn wel duidelijk, maar geven geen overzicht van het hele menselijk lichaam waardoor vaak de link niet gelegd wordt met omliggende weefsels. Met dit in mijn achterhoofd wou ik een oefening maken om anatomie gemakkelijk te oefenen. Naast de oefenplaatjes, vindt men ook theorie terug, de zogezegde ‘steekkaarten’ die vroeger, en nu ook nog, werden gebruikt. Vragen aan de leekracht kunnen online gesteld worden via smartschool. Op deze manier hoop ik toekomstige studenten, voornamelijk van de sportrichting, te helpen om de grote hoeveelheid anatomie in te studeren. Na de oefeningen kunnen de leerlingen doorklikken naar een quiz, gemaakt op Blendspace. Hier kunnen ze hun kennis oefenen.


Gebruikte technologieën:

 • Voor de quiz: Blendspace
 • Ontwerp e-learning: Xerte
 • Publicatie: Google classroom
 • Voor bewerking van de afbeeldingen: Iphoto


Doelgroep(en):

Als leerlingen feedback of instructies krijgen, heeft dit een positief effect op hun leerproces (Fukkink et al., 2012). Feedback of instructies via de computer is effectief gebleken bij leerlingen. Andere studies wijzen uit dat leerlingen geen betere resultaten hebben bij het maken van taken op de computer. Beter zou zijn als de leerkracht meteen vragen stelt na de theorieles (Bonham et al., 2003). Toch vond ik dit de kans om anatomie-oefeningen te introduceren. Deze leertool is opgesteld voor leerlingen van de 2e graad die het vak anatomie krijgen.

Groepslid:

Joyce Timmermans

Linken:

https://idlo.smartschool.be/index.php?module=Exercises&file=index&function=main&courseID=548

Rapport Joyce Timmermans

De Tweede Wereldoorlog uitgediept

Samenvatting:

We kozen ervoor om een project uit te denken rond de Tweede Wereldoorlog, waarbij het de bedoeling is dat de leerlingen voornamelijk zelfstandig aan de slag gaan. Het leerproces wordt gestuurd door een Prezi opgesteld door de leerkracht, waarin alle instructies staan. Het project bestaat uit twee fases. De eerste fase is die van het zelfstandig leren. Hier gaan de leerlingen twee belangrijke gebeurtenissen uit WO II van naderbij bekijken, namelijk 'Operation Overlord' en 'The Battle of the Bulge'. Om dit mogelijk te maken, is er een documentatiemap aangemaakt op Google Drive, met informatie over deze twee momenten. Hier zijn ook verschillende links naar radio- en videofragmenten terug te vinden, interactieve tijdslijnen, kaarten, etc. Naast de Google Drive zijn er ook Pinterest en Flickr pagina's met foto's die de leerlingen kunnen verkennen. Als ze denken voldoende te weten over deze gebeurtenissen is het de bedoeling dat ze een quiz maken om hun verworven kennis te testen. De link naar deze test staat ook in de Prezi.

De tweede fase van het project is een groepsfase. Hier is het de bedoeling dat de leerlingen - net zoals de leerkracht hen heeft voorgedaan - een documentatiemap gaan aanleggen, in dezelfde Google Drive. De leerkracht geeft enkele opties van gebeurtenissen die de leerlingen kunnen behandelen, maar ze mogen natuurljk ook altijd eigen ideeën voorstellen. Naast het maken van een documentatiemap is het de bedoeling dat de leerlingen nog een stapje verder gaan. Ze moeten rond hun gekozen onderwerp ook iets creatief met media doen. Hierbij doet de leerkracht weer enkele voorstellen, maar mogen de leerlingen ook zelf ideeën voorleggen. Hierbij geldt: 'The sky is the limit!', geen enkel idee is te zot. Zolang het maar een aspect van media bevat en het ook correcte inhoudelijke informatie over het gekozen onderwerp weergeeft.

De bedoeling van dit project is niet alleen om de leerlingen activerend te laten bezig zijn rond WO II, maar ook dat de leerlingen zich onderwijstechnologisch ontwikkelen. Ze kunnen zelf ontdekken wat de verschillende mogelijkheden en beperkingen zijn. Dit facet van het project kan gekaderd worden in de ICT-eindtermen binnen het secundaire onderwijs. Al deze elementen gecombineerd hebben als resultaat niet alleen een actieve werkvorm, leerlingen die iets bijleren over WO II en aan de slag gaan met ICT, maar (hopelijk) ook een leuke manier om eens 'out of the box' met dit onderwerp bezig te zijn.

Gebruikte technologieën:

 • Prezi
 • Google Drive
 • Google Streetview
 • Google Maps
 • Google Hangout
 • Big Blue Button
 • Pinterest
 • Flickr
 • Doodle
 • Questbase
 • Smartschool / Google Classroom
 • Blogger


Doelgroep(en):

Dit is een project uitgedacht voor leerlingen van het secundair. Dit specifieke project (rond WO II) heeft als doelgroep het tweede jaar van de derde graad. Gelijkaardige projecten (met een ander onderwerp) kunnen zeker gedaan worden over geheel de derde graad, en misschien zelfs ook in het tweede jaar van de tweede graad. Hier wordt een onderscheid gemaakt, omdat het een project is dat toch een zekere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen eist.


Groepsleden:

 • Alissa Angot
 • Cosey Claeys
 • Melissa Van Lindt
 • Roxane Declercq


Presentatie:

http://prezi.com/tb0tbncr1nsb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Rapport GROEP CULT1

Interactieve les op Wix

Samenvatting:

Onze groep heeft verschillende achtergronden. We hebben daarom geprobeerd om iets te vinden wat bij ieders interesse past. Ons idee is het creëren van een lestraject dat de leerlingen online kunnen volgen om in eigen tempo aan de leerstof te kunnen werken. De leerlingen beginnen met een theoriegedeelte, dat zij door middel van een informatief filmpje aangeboden krijgen. Vervolgens kunnen de leerlingen de nieuw verworven kennis toepassen in interactieve oefeningen binnen het programma Xerte. Als laatste wordt de leerstof getoetst aan de hand van een Kahootquiz. Al deze tools zijn op een handige manier verzameld op een Wixwebsite waar zowel leerling als leerkracht altijd toegang tot heeft: http://vubonderwijs.wix.com/vubrussel.

Hiermee denken we een formaat te bekomen dat door ieder van ons en door alle andere studenten in de lerarenopleiding steeds opnieuw gebruikt kan worden. Je kan als leerkracht eigen lesmateriaal toevoegen aan de website alsook oefeningen en filmpjes in een andere taal aanbieden aan de leerlingen.

Gebruikte technologieën:

 • Powtoon
 • Xerte
 • Moodle
 • Kahoot
 • Wix
 • KlasCement
 • Pointcarré
 • VUB Webmail
 • Big Blue Button
 • Google Drive

Doelgroep(en):

Leerkrachten en leerlingen uit het secundair onderwijs.

Groepsleden:

 • Grandjean Céline (SLO Economische Wetenschappen LIO-traject)
 • Harrouch Saloua (SLO Cultuur- en Maatschappijwetenschappen)
 • Knevels Gabrielle (SLO Cultuur- en Maatschappijwetenschappen)
 • Mejia Sian Rigoberta (SLO Agogische Wetenschappen)
 • Vanden Eynde Cynthia (SLO Cultuur- en Maatschappijwetenschappen)
 • Westerweel Marrit Maaike (SLO Cultuur- en Maatschappijwetenschappen)

Presentatie:

Historische uitstap: een visuele verdieping in het koloniale verleden van Brussel

Samenvatting:

Ons product is een educatieve tour door Brussel waar de sporen van het koloniaal verleden van België in onze straten worden uitgelicht om zo de leerling kennis te laten maken met ons koloniaal verleden. De probleemstelling waarvoor geopteerd werd is: 'Donker verleden, kleurrijk heden? Een getuigenis van kolonialisme in Brussel'. Op deze manier willen we een tool aanbieden aan leerkrachten in het secundair onderwijs om het thema kolonialisme en diversiteit uit te diepen op een interactieve en visueel aantrekkelijke manier.

We hebben hierbij geopteerd voor de applicatie Whitepoint, die wordt gebruikt om tekst en uitleg geven bij een autonome rondgang in Brussel. Leerlingen kunnen tevens deze presentatie met de Whitepoint-applicatie openen op een smartphone, en zo ook daadwerkelijk de route bewandelen in het kader van een educatieve uitstap. De leerkracht kan echter ook de rondgang beperken tot een presentatie in de klas, om zo de leerlingen Brussel louter digitaal te laten ontdekken.

Inhoudelijk wordt er een digitale kaart van Brussel gepresenteerd met verschillende ‘markeringen’. Op het moment dat de leerling op één van de markeringen klikt gedurende de route, zal zich een scene ontvouwen met een afbeelding van een plein, straat, ... Vervolgens zal de leerling verschillende markeringen zien waarop hij/zij kan klikken om tekst en uitleg te krijgen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een cultuurhistorische tour gecombineerd met kunst- en levensbeschouwelijke informatie.

Ter bevordering van het interactieve element, wordt er in deze applicatie regelmatig gelinkt naar websites en pagina's waarbij de leerling zich verder kan verdiepen in Q&A’s en opdrachten ondersteund met videomateriaal. Bovendien is er een themagebonden Wordpress site ontwikkeld met extra informatie en de mogelijkheid ervaringen te delen aan de hand van een blog.

Gebruikte technologieën:

 • Whitepoint
 • Wordpress
 • Wikicommons
 • Facebook
 • Pointcarré
 • Google Maps

Doelgroep(en):

De voorgestelde wandelroute past binnen de leerplandoelstellingen van onder andere het geschiedeniscurriculum. De leerkracht kan van deze applicatie gebruik maken op het moment dat de begrippen van kolonialisme en imperialisme in de les worden behandeld, en om de thema’s van Belgisch kolonialisme en De Vrijstaat Congo verder te illustreren. Dit thema staat in het leerplan voor de derde graad ASO en TSO. Deze materie is tevens binnen lessen cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen en PAV interessant, daar de leerlingen kritisch dienen leren om te gaan met deze moeilijke problematiek binnen de geschiedenis van België. Dit is ook een zeer actueel thema aangezien er uit een recente enquête blijkt, opgesteld door de Onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven, dat de kennis van de Vlaming over het koloniale verleden van België erg mager is. Slechts 32 procent geeft het juiste antwoord op vragen over de onafhankelijkheid en dekolonisatie van Congo.

Groepsleden:

 • Nathaniël Bovin
 • Neal Michiels
 • Sammy Leurs
 • Melanie Deckers
 • Karen Goeyens
 • Joska Ottjes

Presentatie:

Rapport GROEP CULT3

Gamificatie en serious gaming vinden hun weg naar het onderwijs

Samenvatting:

Heb je er al eens bij stilgestaan dat je tijdens het spelen (inclusief het spelen van video-games) allerlei vaardigheden inzet en ontwikkelt? Of heb je als leerkracht tijdens je les al eens gebruik gemaakt van werkvormen waarin spelelementen verworven zitten?

Indien dit het geval is, wilt dit zeggen dat je (indirect) reeds in contact bent gekomen met gamificatie en/of serious gaming. Om mogelijke verwarring te vermijden, worden beide termen kort toegelicht.

 • Gamificatie is het gebruiken van game-aspecten (vb. competitie, levels, verhaallijnen,...) in een non-gaming omgeving (in dit geval: het onderwijs) ([1] Prakash en Rao, 2015). Bij gamificatie is het dus niet de bedoeling om een spel te spelen, maar om één of meerdere spelelementen te gebruiken.
 • Serious games zorgen ervoor dat tijdens het spelen (vb. pc-games, kaartspelen, bordspelen,…) kennis, vaardigheden,… ontwikkeld worden ([2] Wikipedia). In tegenstelling tot gamificatie vindt serious gaming dus steeds plaats in een gaming context.

Op basis meerkeuzevragen, die vervat zitten in een interactieve Xerte-tool, verkrijgt de gebruiker gepersonaliseerde informatie over gamificatie en serious gaming in het onderwijs. Tot nu toe is dit is dit voor vele leerkrachten een onbekende zaak. Naast het geven van voordelen en uitdagingen, worden ook enkele voorbeelden besproken.


Gebruikte technologieën:

 • Xerte
 • Kahoot
 • Edutech/wiki
 • KlasCement
 • Pointcarré forum
 • VUB Webmail
 • Facebook
 • Doodle
 • Big Blue Button
 • Google Docs


Doelgroep(en):

Deze Xerte-tool vormt een brede sensibilisering omtrent het educatief potentieel van serious gaming en gamification voor leerkrachten en leerkrachten in opleiding. Afhankelijk van de voorkennis van de gebruiker wordt aangepaste informatie verschaft over dit onderwijstechnologisch onderwerp. Daarnaast zullen ook voorbeelden worden aangehaald die daadwerkelijk tijdens de les kunnen worden toegepast of waaruit inspiratie kan gehaald worden.


Groepsleden:

 • Youssef Ben Ayata
 • Joeri Desmadryl
 • Michiel Reynaert
 • Jolien Van Opdenbosch
 • Jonas Vercoutter


Presentatie:


Rapport GROEP WE-IR

Oh jee, onderwijstechnologie. Een praktische handleiding voor toekomstige leerkrachten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het kiezen van webtools in hun lesprogramma’s.

Samenvatting:

Tegenwoordig is er een gigantisch aanbod op het gebied van webtools om lessen interactiever te maken. Voor toekomstige leerkrachten die nog niet vertrouwd zijn met ICT-toepassingen, kan het moeilijk zijn om de juiste tool uit te kiezen. Om deze aanstaande leerkrachten te ondersteunen bij het kiezen van gepaste media, hebben wij een handleiding ontwikkeld. Via een Xerte handleiding doorlopen de docenten een leerpad en ontdekken ze de functies van vier gebruiksvriendelijke webtools. Het gaat om twee webtools waarmee je een quiz kunt maken (Kahoot! en Socrative) en twee webtools die je kunt gebruiken als online prikbord (Padlet en Lino It). In deze handleiding wordt elke webtool besproken. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je de tools kunt gebruiken en wat de voor- en nadelen zijn. Elke tool die wordt besproken, is daarnaast voorzien van een demofilmpje.


Gebruikte technologieën:

 • Kahoot!
 • Socrative
 • Padlet
 • Lino It
 • Xerte
 • YouTube
 • VUB Forum PointCarré
 • VUB Webmail
 • Wiki

Doelgroep(en):

(Toekomstige) leerkrachten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het inzetten van ICT-toepassingen in de les.


Groepsleden:

Elodie Cattrel

Kevin Jacobs

Omar Lamrabet

Liesa Socquet

Henrica Van Berkel

Olivier Van Tiggelen


Presentatie:

http://edutech.vub.ac.be/xerte/play.php?template_id=2770


Rapport GROEP TAAL1

(Digi)Taal door Brussel

Samenvatting:

Na een GWP of schooluitstap wordt er op school vaak geen aandacht meer besteed aan de ervaringen van leerlingen. Een verloren kans. Odyssey, een open source software, laat leerlingen toe op een creatieve manier verslag uit te brengen van hun GWP. Tijdens de GWP nemen de leerlingen foto’s. Na de GWP gebruiken ze de foto’s, ervaringen en opgedane kennis om hun verhaal aan de hand van een kaart na te vertellen. Dankzij cartodb beschikt Odyssey over een wereldkaart waarop je kan inzoomen. De stad waar de GWP doorging kan je makkelijk terugvinden. Je kan een locatie aanduiden (bijvoorbeeld de Grote Markt in Brussel) en daar kan je je verhaal kwijt. Je geeft je verhaal een titel, je voegt tekst, afbeeldingen en eventueel links in. Zo navigeer je van de ene bezienswaardigheid naar de andere. De leerlingen kunnen door storytelling verslag uitbrengen van hun GWP op een creatieve manier. Het product dat de leerlingen gecreeërd hebben, verdwijnt niet in een lade en is niet alleen geschreven voor de leerkracht maar voor een écht publiek dat hun verhaal kan lezen.

Gebruikte technologieën:

 • Facebook
 • Google Documents
 • Big Blue Button
 • Prezi
 • PollCode
 • KlasCement
 • iMovie
 • Quick Time Player
 • Youtube
 • Odyssey.js

Doelgroep(en): Eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO)

Groepsleden: Silke Billens, Anil Demir, Julie Demol, Julie Luyckx, Hannelore Put, Sophie Segers

Presentatie: Prezi-presentatie
Voorbeeld diasjabloon
Voorbeeld schuifsjabloon
Publicatie op KlasCement
Publicatie op YouTube


Rapport GROEP TAAL2

Online talencafé voor leerlingen van de derde graad

Samenvatting:
Leerlingen kunnen op dit platform terecht voor drie talen. Voor elke taal zijn verschillende leerpaden beschikbaar die de leerlingen verschillende taalvaardigheden en grammatica laten oefenen. Hierdoor kan er in de klas meer gefocust worden op spreken en schrijven en kunnen de leerlingen hun individueel leerproces bevorderen, aangezien het talencafé hen de mogelijkheid biedt om zelfstandig oefeningen te maken. Er wordt meteen feedback gegeven als een oefening niet correct wordt opgelost, waarna de gebruiker de kans krijgt om een bepaald proces opnieuw in te oefenen. Ook kan er, bij wijze van differentiatie, meteen een extra oefening worden gekozen.


Gebruikte technologieën:

 • Oppia
 • YouTube
 • Gimp (voor het bewerken van afbeeldingen)


Doelgroep(en):
Deze leerpaden zijn bedoeld voor leerlingen uit de derde graad. We focussen vooral op leerlingen uit de ASO-stroom uit richtingen zonder én met talencomponent. De doeltalen zijn Frans, Duits en Engels. Leerlingen krijgen de keuze tussen de drie talen aan het begin van het leerpad. Leerlingen die bijvoorbeeld slechts één van de talen krijgen op school, kunnen ook kiezen om maar één taal te oefenen.


Groepsleden:

 • Rosanne Ceuppens
 • Melissa Falletta
 • Tanita Pepermans
 • Julie Rouzeré
 • Evelien Van der Elst
 • Carolien Van Nerom


Presentatie: https://prezi.com/nvimrajootiw/onderwijstechnologie-groep-3-talk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

KlasCement: https://www.klascement.net/oefeningen/65452


Rapport GROEP TAAL3

Kennismakingsreis door Brussel voor OKAN-leerlingen

Samenvatting:

We bieden een kennismakingsreis aan door Brussel voor anderstalige nieuwkomers. De onderwijstaal is het Nederlands. De gids is Manneken Pis. Deze kennismakingsreis kan in de klas gebruikt worden als voorbereiding op een uitstap naar Brussel of als herhaling van de kennis die ze opdeden tijdens een uitstap naar onze hoofdstad. Via een Prezi-voorstelling doorlopen de leerlingen een leerpad en ontdekken ze een aantal basisprincipes van de Belgische samenleving.

Onderweg zullen zij dingen oppikken over het economische veld waarin ze zich bewegen, leren ze iets bij over de Belgische keuken en krijgen ze tips over sociale omgangsvormen en het openbaar vervoer in België. Er wordt hen verteld hoe onze parlementaire democratie in elkaar zit en ze krijgen tenslotte ook informatie over het rechtssysteem in België.

Dankzij deze "reis" zal een nieuwkomer een aantal basiselementen meekrijgen die hij/zij nodig heeft om onze maatschappij te begrijpen. Onderweg wordt zijn/haar kennis op interactieve wijze getest via verschillende technologieën. Via vragen en oefeningen gaat de leerling actief aan de slag met de nieuwe informatie.

Welkom!

Gebruikte technologieën:

 • Youtube
 • Google Drive
 • Prezi
 • Kahoot!
 • EDPuzzle
 • Ren'Py
 • Open Broadcaster Software
 • eXeLearning
 • Pointcarré forum
 • Big Blue Button
 • Skype

Doelgroep(en):

Nederlandstalige OKAN-leerkrachten in Vlaanderen en Brussel. Voor gebruik in OKAN-klassen (hoogste niveau).

Groepsleden:

 • Nathalie Bellekens
 • Katleen Brusselmans
 • Céline de Bruyn
 • Douglas De Laet
 • Sara Franqui
 • Laetitia Janssens

Presentatie:

Rapport GROEP MIX

De Sportquiz

Samenvatting:

Ondanks onze kennis omtrent verschillende sportdisciplines, die wij hebben meegekregen in onze opleiding Lichamelijke Opvoeding, en het gebrek aan digitale leermiddelen in het onderwijs vonden we het interessant om onze kennis over te brengen via een digitaal leerobject. Wij hebben gekozen om dit te verwerken in interactieve quizzen over een aantal sportdisciplines die aan bod komen in het secundaire onderwijs. Dit hebben we vervolgens in een interactief leerplatform gestoken om de quiz zo toegankelijk mogelijk te maken voor leerlingen en leerkrachten. Bijkomend hebben we gezorgd dat de leerkrachten hun leerlingen kunnen opvolgen en evalueren via het leerplatform en dat de quiz gedifferentieerd is volgens de graden in het secundair onderwijs. Het doel van ons digitaal leerobject is de leerkrachten LO een tool aanbieden om hun leerlingen ook op algemene kennis van sport te evalueren en niet enkel op praktijk prestaties.

Gebruikte technologieën:

Doelgroep(en):

Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding en leerlingen in het secundair onderwijs.

Groepsleden:

 • Couvreur Céline
 • Deriemaeker Nina
 • Mertens Tobias
 • Poesen Rens
 • Van Der Mauten Jinne
 • Winnepenninckx Giele

Presentatie:

Onze Prezi-presentatie: https://prezi.com/6g2ok_jvh7e1/de-sportquiz/

Onze website 'De Sportquiz': https://desportquiz.joomla.com/


Rapport GROEP LO1

LO Move

Samenvatting:

LO Move is een interactieve blog die leerkrachten lichamelijke opvoeding dichter bij elkaar brengt door ideeën uit te wisselen. Zo kunnen leerkrachten video’s, lesfiches, foto’s op de blog plaatsen om anderen te inspireren. Er zijn tal van mogelijkheden om elkaar te helpen met lesvoorbereidingen, maar met deze blog mikken we op het doorgeven van allerlei inspiratie zoals video’s bijlessen evenementen foto’s van lesopstellingen en dergelijke. Het kan makkelijker zijn om een kort filmpje online te plaatsen dan een hele lesfiche waarbij de uitleg wat abstract kan lijken. Aangezien deze blog enkel bedoeld is voor LO zit er meer structuur in en kunnen de leerkrachten sneller vinden wat ze zoeken. Naast het online plaatsen van ideeën kan men ook reacties plaatsen zodat er een netwerk ontstaat tussen de leerkrachten. Naast het blog werd er geopteerd voor er een Facebook pagina aan te linken. Zo kunnen leerkrachten via Facebook video’s, foto’s en informatie insturen. Alvorens de ingestuurde video’s en foto’s op het blog geplaatst worden, worden deze gecontroleerd door de houders. Dit om spam en niet correcte video’s en foto’s tegen te gaan. De reden dat er voor gekozen wordt voor een Facebook pagina is simpel. Facebook is een groot netwerk waarbij de meeste, zeker jonge leerkrachten toegang tot hebben. Vele sport en spelvideo’s komen voorbij op deze sociale media. Zo is er een groot bereik.

Gebruikte technologieën:

Doelgroep(en):

Leerkrachten lichamelijke opvoeding.

Groepsleden:

 • Bongaerts Mathias
 • Bouzarpour Arvine
 • De Kegel Lieselot
 • De Schrijver Leonard
 • Kindermans Yannick
 • Petersborg Laurence

Presentatie:

https://prezi.com/y_7gn6ev7hmu/lo-move/

Rapport: Rapport GROEP LO2

Fitness in het secundair onderwijs (3e graad)

Samenvatting

Aangezien we allemaal studenten LO zijn met reeds enige ervaring in het onderwijs, merken we op dat we soms veel tijd verliezen bij het aanleren van nieuwe bewegingsvormen. Vandaar hebben we besloten om aan de hand van technologie te proberen minder tijd te besteden aan de uitleg op zich. Zo kan er meer tijd vrij gemaakt worden om de leerlingen actief te laten bewegen. Vertrekkende vanuit deze gedachte hebben we gekozen om de leerlingen nieuwe leerstof aan te bieden via instructievideo’s gemaakt met EDpuzzle, die vervolgens beschikbaar gesteld werden op Blendspace. De instructievideo’s bevatten de belangrijkste aandachtspunten en het tweede deel van elke video toont de meest voorkomende fouten. In Blendspace wordt er na elke video steeds een kleine vraag gesteld om te zien of de leerlingen het begrepen hebben. Op deze manier hopen we meer tijd te hebben voor actieve beweging en meer (individuele) feedback te kunnen geven aan de leerlingen. Daarnaast kunnen de leerlingen dit materiaal na de schooluren steeds raadplegen en zo altijd de geziene leerstof nog eens opfrissen.


Gebruikte technologieën

 • Weebly [[1]]
 • KlasCement [[2]]
 • Blendspace [[3]]
 • EDpuzzle [[4]]
 • Youtube
 • Apache OpenOffice Impress
 • Google Drive [[5]]
 • Pointcarré forum
 • Groepsgesprek via Skype
 • Groepsgesprek via Facebook Messenger
 • OneDrive


Doelgroepen

Secundair onderwijs - derde graad, richting LO


Groepsleden

 • Maxim De Plancke
 • Femke Haegeman
 • Hélène Hargot
 • Jens Lynen
 • Dries Thiry
 • Renate Zwijsen


Presentatie

Presentatie


Rapport

Rapport GROEP LO3

Het Menselijk Lichaam

Samenvatting:

Met allemaal studenten LO te zijn in onze groep zijn we zelf veel bezig met het menselijk lichaam. Daarom leek het ons interessant om ons groepswerk hier rond te maken. We hebben een interactieve site ontworpen waarin jonge leerlingen op een leuke manier wat meer over het lichaam kunnen leren. Op deze site vind je als eerste een introductiefilm. In deze korte video tonen we het menselijk skelet en de belangrijkste spieren met wat uitleg over hoe deze werken. Het filmpje is zelf gemaakt via Videoscribe en wordt ondersteund door een stem van iemand van onze groep. Daarna zijn er ook nog verschillende oefeningen die je kan maken op de website. Deze oefeningen zijn gemaakt met het programma HotPotatoes. Op 3 leuke manieren worden de leerlingen hun kennis getest die ze hebben opgedaan vanuit het filmpje. Er is differentiatie voorzien door elke oefening op 2 niveaus aan te bieden. Zo kunnen leerlingen zelf kiezen welk niveau het beste geschikt is voor hen. De 3 oefeningen zijn een sleepoefening waarbij ze de juiste benaming van een bot bij het juiste lichaamsdeel moeten plaatsen, een gateninvulling waarbij ze de tekst moeten aanvullen met de juiste woorden en een kruiswoordraadsel. Op deze manier hopen we de leerlingen te amuseren en te onderwijzen over het menselijk lichaam.

Gebruikte technologieën:

 • Klascement
 • Videoscribe
 • Facebook
 • Google
 • Youtube
 • Prezi


Doelgroep(en):

De doelgroep die we met onze tool willen bereiken zijn leerlingen van het secundaire onderwijs. Deze leerlingen zijn al wegwijs genoeg op het internet en zullen geen probleem hebben om onze tool te gebruiken. De leerstof over het menselijk lichaam wordt ook binnen deze doelgroep op school gezien. De benamingen van de spieren en botten zijn in het latijn dus dat is het lastigste voor hen om te onthouden. Maar we bespreken alleen de grootste en makkelijkste botten en spieren om het toch op hun niveau te houden.

Groepsleden:

 • Jannis van Doorn
 • Tomas Van Eecke
 • Anthony Ingenito
 • Elke De Maeght
 • Lore De Lombaert
 • Jenka Mergaert

Website (Taak):

http://onderwijstechnologievub.webnode.be

Presentatie:

https://prezi.com/batkvvpo2dxu/onderwijstechnologie/


Rapport GROEP LO4

Groepstaken 2015

Filosofie doorheen de tijd, een interactieve tijdslijn

Samenvatting:

We kozen voor het thema filosofie en zijn historische dimensie die in de eerste plaats relevant is voor de uitgangsvraag naar een (inhoudelijke) definitie van filosofie. Elk antwoord dat een reële (want intersubjectief verifieer- of falsifieerbare) bijdrage wil leveren tot het zelfbegrip van de hedendaagse filosoof en dus ook van "de" mens -, moet inderdaad vertrekken vanuit een onderzoek naar de historische genese en ontwikkeling van de filosofische bedrijvigheid als zodanig. Aan de hand van een interactieve tijdslijn kunnen de leerlingen kennismaken met filosofie maar ook door middel van de 'links' zich verder verdiepen in het aangeboden materiaal. Deze tool kan gebruikt worden in lessen cultuurwetenschappen, filosofie of geschiedenis.

Gebruikte technologieën:

 • minstructor
 • Smartschool (gratis alternatief www.klascement.be)
 • moodle.org,
 • youtube,
 • human.nl.,
 • email, skype (gratis wanneer je niet belt naar telefoonnummers) en google drive voor de communicatie rond de opdracht,
 • audio
 • Adobe Photoshop (gratis alternatief paint.net)


Doelgroep(en):

Derde Graad ASO, humane wetenschappen

Groepsleden:

 • Adilson Jorge Fortes
 • Griet Beldé
 • Margot Sleebus
 • Clara Bouwen
 • Tajana Debats
 • Patrick Bailliu

Presentatie:

Rapport groep 2015 Cultuur en Maatschappijwetenschappen1

Praktijkoefening strafrecht met Exe-learning

Samenvatting:

We hebben in eXeLearning een leerobject ontwikkeld rond strafrecht voor het 6de jaar Cultuurwetenschappen. Dit object past binnen de leerplandoelstelling C6106 van leerplan Humane wetenschappen VVKSO (D/2009/7841/045):

 • rol en betekenis van het recht in onze samenleving vroeger en nu
 • structuur van de rechterlijke macht
 • verloop van een burgerlijk en een strafrechterlijk proces
 • kritische bemerkingen bij het functioneren van het gerecht

We hebben gewerkt met een casus strafrecht, als aanvulling op de lessen in de klas. De leerlingen worden als speurneuzen ingezet en gaan zo actief aan de slag met de leerstof. In de casus wordt het volledige onderzoek doorlopen (politie, parket, onderzoeksrechter, raadkamer) alsook het uiteindelijke proces in de rechtbank. Het leerpad biedt met andere woorden een praktijkgerichte en interactieve toepassing van de theorie.


Gebruikte technologieën:

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

 • eXeLearning 2.0.3 (html export)
 • Google Drive
 • dot.tk
 • KlasCement

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

 • eXeLearning 2.0.3.
 • Hot Potatoes
 • Prezi
 • Moovly
 • YouTube
 • Avidemux 2.6
 • Apache OpenOffice
 • GIMP 2.8
 • CSS Portal

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep

 • Pointcarré forum
 • Facebook
 • Beamer
 • Skype


Doelgroep(en):

Derde graad ASO, humane wetenschappen


Rapport groep 2015 Cultuur en Maatschappijwetenschappen2

Stunder - Connecting brains

11195501 10155498213095527 1589706892 n.jpg


Samenvatting

We zijn vertrokken vanuit het idee van coöperatief leren, het zogenaamde ' peer teaching' of 'peer tutoring'. Een werkvorm die men kan toepassen in klassen en scholen zodat leerlingen niet enkel met maar ook van elkaar kunnen leren. Dan zijn we gaan kijken hoe hedendaagse technologie een platform kan bieden om deze manier van leren in de praktijk te brengen.

Ons oorspronkelijk idee was het ontwerpen van een 'stunder' app. Het doel van deze app was dat leerlingen met studiemoeilijkheden of leerproblemen met elkaar in contact konden komen en dat leerlingen elkaar konden helpen waar nodig. Dit idee bleek echter te ambitieus.

Het ontwikkelen van een applicatie bleek onmogelijk. Uiteindelijk besloten we om ons concept te integreren in een 'Popplet' en 'MindMup'. Dit geeft ons doel en idee duidelijk weer. Qua format blijken 'Popplet' en 'MindMup' een eerste stap om dit alles te realiseren. 'MindMup' en 'Popplet' zijn beide MindMap programma's die er eigenlijk voor zorgen dat leerlingen met elkaar in contact kunnen komen via een gemeenschappelijk platform. Dat gemeenschappelijk platform biedt leerlingen de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen en helpen waar nodig. 'Popplet' biedt echter meer mogelijkheden om studybuddy's onderling te helpen en ondersteunen via een gedeeld 'poppletobject'. MindMup is open source en biedt cloudmogelijkheden om onderlinge vragen van leerlingen uit te wisselen, maar maakt het niet mogelijk om meteen gezamenlijk te communiceren of vragen uit te delen. Je moet er telkens voor zorgen dat projecten worden gepubliceerd.

Via 'Popplet' wordt visueel weergegeven wie deel uitmaakt van het gemeenschappelijk platform, welke troeven leerlingen hebben en welke vragen er worden gesteld. Er wordt ook melding gemaakt van wijzigingen aan de 'Popplet'. Op die manier kunnen leerlingen goed opvolgen welke wijzigingen er werden gemaakt.

Deze tools kunnen echter nog op een andere manier worden gebruikt. Via 'Popplet' of 'Mindmup' kan er gezamenlijk met een studybuddy aan een samenvatting voor een bepaald vak worden gewerkt of kunnen leerlingen inzichten met elkaar uitwisselen. Het uiteindelijke resultaat is makkelijk publiceerbaar in de vorm van een PDF bestand of JPG bestand.

Dit hele concept, doel en uiteindelijke product biedt een meerwaarde voor het aspect van peer teaching.

Gebruikte technologieën:

 • Popplet
 • Youtube
 • Adobe Illustrator
 • Facebook, Skype/Jitsi, E-mail
 • TouchDevelop
 • Moodle
 • Jellycam
 • MindMup
 • Klascement
 • Smartschool
 • Wix
 • Google Drive
 • Paint / Krita
 • Microsoft Word / Apache OpenOffice

Groepsleden:

 • Liesa Thibaut
 • Lore Eeckelers
 • Stefanie de Jonge
 • Godfried Roelant
 • Lisa Trogh
 • Julie Clarys-Robion
 • Michèle Verstraeten

Doelgroep(en):

 • Leerlingen secundair onderwijs
 • Studenten SLO
 • Leerkrachten


Rapport groep 2015 Cultuur en Maatschappijwetenschappen3

Naar een objectievere evaluatie in de les lichamelijke opvoeding.

Samenvatting:

Hoewel de kwantiteit en kwaliteit van digitale leermiddelen de laatste jaren enorm is toegenomen binnen het Vlaamse onderwijslandschap, blijkt deze trend zich niet door te zetten binnen het vak lichamelijke opvoeding. Digitale leermiddelen maken binnen de lichamelijke opvoeding eerder langzaam hun intrede. Nochtans kampt dit vak in vergelijking met andere meer theoretisch gerichte schoolvakken met een aantal specifieke problemen waar digitale leermiddelen mogelijks een oplossing zouden kunnen bieden (vb. geen/weinig objectieve evaluatie procedures). Dit groepswerk hoopt een relevante bijdrage te leveren aan bovenstaand probleem en dit zowel voor ICT-minded leraren lichamelijke opvoeding (innovators/early adaptors) als hun tegenpolen (laggards). Rekening houdend met beide doelgroepen wordt respectievelijk gefocust op het aanreiken van een methodologie voor het objectief uitvoeren van leerlingevaluaties, als de promotie van vakrelevante digitale leermiddelen (vb. beeld-/bewegingsanalyse).

Gebruikte technologieën:

 • Keepvid
 • Youtube downloader
 • Kinovea
 • Weebly
 • Skype
 • Big blue button
 • We transfer
 • Dropbox
 • Doodle

Groepsleden :

Anne-Sophie Donckier; Kristof Huts, Julie Ledens, Annelies Van Loock, Cindy Van Raemdonck, Yanni Verhavert, Jikkemien Vertonghen

Doelgroep(en):

Leraren lichamelijke opvoeding (van innovators en early adaptors tot laggards)


Rapport groep 2015 LO1

Psychoanalyse en Surrealisme

Samenvatting:

Met onze verschillende achtergrondkennis over kunstwetenschappen en psychologie, konden wij deze beide domeinen combineren in een digitaal leerobject over psychoanalyse en surrealisme. Hiervoor gebruikten wij CourseLab en Kahoot! Ons leerobject werd op moodle via de website van gnomio.com gepubliceerd. De leerlingen kunnen ons leerobject vrij gebruiken en in hun eigen volgorde de verschillende slides zelfstandig doornemen. Hierbij worden diverse werkvormen aangeboden, zodat verschillende manieren van leren mogelijk worden (leren via lezen, luisteren, kijken en schrijven). Met Kahoot! kan aansluitend geëvalueerd worden en de verworven leerstof klassikaal besproken worden terwijl in het moodle forum hierover ook gediscussieerd kan worden. In deze combinatie worden drie verschillende interacties voor leren mogelijk: leerling - leerobject, leerling - peers en leerling - leerkracht.


Gebruikte technologieën:

 • CourseLab 2.4
 • Kahoot!
 • Moodle via Gnomio.com

Doelgroep(en):

Leerlingen van de 3e graad humane wetenschappen uit het ASO. Vakken: gedragswetenschappen, cultuurwetenschappen en esthetica.

Groepsleden:

 • Birgit Bertram
 • Matson Driesen?
 • Rozewinde Gerits
 • Laetitia Habils
 • Katrien Koolen
 • Fien Lettany
 • Jon Strubbe
 • Margo Verhasselt


Rapport groep 2015 Psycho-Ago1

Brussels LitAdvisor

Samenvatting:

Brussel was in het verleden de thuishaven van heel wat literaire zwaargewichten. Om leerlingen een authentieke ervaring te bieden, creëerden we een location-based app die hen begeleidt tijdens een wandeling langs de huizen en appartementen van Victor Hugo, Julio Cortazar, Multatuli, Karl Marx en de zusjes Brontë. Met onze app Brussels LitAdvisor (een play op TripAdvisor) krijgen de leerlingen op elke locatie een korte inleiding over de auteur, enkele typerende beelden, een kennisquiz en een fragment uit diens oeuvre. Pas wanneer de quiz opgelost is, kan de leerling de literaire wandeltocht door Brussel voortzetten.

Gebruikte technologieën:

 • (Wherigo)
 • Earwigo
 • WhereYouGo
 • XLRoute
 • Facebook
 • Google Drive
 • PowerPoint
 • KlasCement
 • iMovie

Groepsleden:

Katerina Daem, Lode Delputte, Marie Drees, Sofie Hannaert, Anouk Van de Kelder, Elke Verheyen, Shana Verschoren

Doelgroep(en):

Leerlingen ASO derde graad, vakken Nederlands, geschiedenis, kunstgeschiedenis

Rapport groep 2015 Taal- en Letterkunde1

Een inleiding tot Kahoot in Muzikale Opvoeding

Samenvatting:

Aangezien wij een gemixte groep waren, en dus verschillende achtergronden hadden, hebben we gezocht naar een gemeenschappelijke interesse om een les uit te werken. Het onderwerp dat naar voren, kwam was ‘de gitaar’. Er werd geprobeerd om een introductieles uit te werken rond ‘de gitaar’ die gebruikt kan worden in de lessen muzikale opvoeding in het eerste jaar ASO. Om de les interactief te maken, werd gebruik gemaakt van de online tool ‘Kahoot’. Door te werken met Kahoot, worden de leerlingen actief aangemaand om actief mee te denken tijdens de les. Verder werd er gebruik gemaakt van Prezi als ondersteuning tijdens de presentatie over het project. Prezi kan ook gebruikt worden om de les over de gitaar te ondersteunen.


Gebruikte technologieën:

 • Kahoot!
 • Prezi
 • Google Documents
 • Big Blue Button
 • e-mail

Groepsleden:

 • Cornil Clara
 • Giraldo Steven
 • Mestdagh Canigia
 • Sintobin Arno
 • Spaens Jens
 • Van Ooteghem Colette
 • Yaprak Oru


Doelgroep(en):

Eerstejaarsstudenten algemeen secundair onderwijs, meer bepaald de lessen muzikale opvoeding.


Rapport groep 2015 Taal- en Letterkunde2

“London : A quest of questions”

Samenvatting:

Als toekomstige leraren in taal- en letterkunde hebben we ervoor gekozen om leerlingen in de tweede en derde graad voor het vak Engels op een ludieke en interactieve manier Londen te laten te zien en via een spannende zoektocht hun kennis te testen op cultuur, taal en grammatica. Via een visuele novel met een ingebouwde game kunnen leerlingen zich identificeren met hoofdpersonage undercoveragent June Golding, die in Londen op zoek gaat naar een miraculeuze theesoort die extreme en genezende krachten blijkt te bezitten. Doorheen de stad komt ze telkens in aanraking met een politieagent die haar vragen stelt over de plaats waar ze zich op dat moment bevindt. Bij elke vraag kan de speler June helpen met het beantwoorden van een aantal meerkeuzevragen. Als de vraag juist beantwoord wordt mag ze over naar de volgende locatie. Indien het fout is, wordt de undercoveragente June ontmaskerd en verliest de speler het spel. Bij de opbouw van de oefening hebben we zoveel mogelijk het Addie model toegepast. Na een analyse van de doelgroep hebben we in de ontwerpfase van het project de leerdoelen bepaald en een aantal oefeningen bedacht. Er is vervolgende de keuze gemaakt om een visueel verhaal te creëren in Ren’py. We hebben een storyboard gemaakt en inhoud en visueel materiaal verzameld. Tot slot is het visuele verhaal geprogrammeerd in Ren’Py met behulp van Paint Tool Sai voor de afbeeldingen van de hoofdpersonen in het verhaal. In de oefening worden tevens bepaalde principes van CTML (Cognitive Theory of Multimedia Learning) in praktijk gebracht. De leerervaring wordt verrijkt met woorden en beelden, die simultaan gepresenteerd worden. Er is interactiviteit (tempo kan zelf bepaald worden), de informatie is in kleine blokken opgedeeld en het taalgebruik informeel.


Gebruikte technologieën:

 • Ren'Py,
 • Paint Tool Sai,
 • Photoshop,
 • Finale 2012


Groepsleden:

 • Cindie Botteman
 • Johanna De Clippeleir
 • Geert Heyvaert
 • Katrien Juchtmans
 • Jessaline Le Maire
 • Maria Antoinette Oude Kotte
 • Jennifer Staios


Doelgroep(en):

3de graad ASO


Rapport groep 2015 Taal- en Letterkunde3

Trippin’ – A magical bus tour through Great Britain

Samenvatting:

Trippin’ – A magical bus tour through Great Britain is een interactief leerobject voor leerlingen die het vak ‘Engels’ in hun lessenpakket hebben. Via het leerobject maken de leerlingen kennis met de Britse cultuur en literatuur, maar kunnen zij ook dankzij de verschillende grammatica- en spreekvaardigheidsoefeningen de Engelse taal oefenen.

Gebruikte technologieën:

 • eXeLearning 2.0.3.
 • 1FreeHosting
 • Prezi
 • Emaze

Doelgroep(en):

Het door ons ontwikkelde leerobject is in de eerste plaats gericht op leerlingen van de tweede graad ASO en moet worden ingezet tijdens het vak ‘Engels’. Dit wil echter niet zeggen dat men de tool niet kan aanwenden in andere onderwijstypen (bv. TSO).


Rapport groep 2015 MIX (Taal- en Letterkunde?)

Kwaliteitsvolle differentiatie dankzij een stapsgewijze benadering in de les LO

Samenvatting:

Als beginnend leerkracht lichamelijke opvoeding is het in het begin wat zoeken om je draai te vinden. Daar bovenop komt nog eens dat je voor al je lessen een lesvoorbereiding moet maken. Voor het vak lichamelijke opvoeding komt hier veel bij kijken en kruipt hier veel werk in. Enerzijds willen we de leerlingen meer motiveren om te participeren in de lessen door het maken van digitale kijkwijzers die ze kunnen vinden op de website. Anderzijds hopen we het voorbereidingswerk van de leerkrachten te verminderen door het verzamelen van goed onderbouwde oefenstof met bij elke oefening een lijst met het benodigd materiaal. Leerkrachten die een sport moeten geven buiten hun comfortzone zullen via deze site gebruik kunnen maken van de expertise van andere leerkrachten die zich wel thuis voelen in deze sport.


Gebruikte technologieën:

 • Weebly
 • Windows Live Movie Maker
 • Youtube
 • Google
 • Facebook

Groepsleden '

 • Tina Smets
 • Ymke Vanherp
 • Laurie De Beleyr
 • Eliot Tybebo
 • Ax'l Bardiau
 • Tess Van Oers
 • Jasmin Mousaid

Doelgroep(en): Leerlingen en leerkrachten lichamelijke opvoeding uit het secundair onderwijs


Rapport groep 2015 MIX (LO?)

Het anatomisch en wiskundig skeletbord

Samenvatting:

Met een zelfontwikkelde webapplicatie willen we de leerlingen uit de pool wetenschappen in ASO-richtingen (eind 2de graad) spelenderwijs de leerstof laten toepassen. Het is een vakoverschrijdende applicatie waarbij de leerstof biologie (anatomie) en de leerstof wiskunde (eerste- en tweedegraadsfuncties, tweedegraadsvergelijking en goniometrie) afwisselend bevraagd worden. Aan de hand van een online ganzenbord, in deze versie met een skelet, dient de leerling het spel te voltooien.

Gebruikte technologieën:

 • QCAD
 • Scratch
 • LibreOffice voor de presentatie
 • onderlinge communicatie: Outlook, Doodle, Google Drive en Facebook, allen gratis cloud-gebaseerde applicaties.

Groepsleden:

 • Liesbeth Bieghs
 • Anouk Geypen
 • Chloë Goethals
 • Bo Hellinckx
 • Jannes Janssens
 • Ilse Spruyt
 • Stijn Vanhecke


Doelgroep(en):

2de en 3de graad ASO (wiskundige richtingen)


Rapport groep 2015 MIX 2

WorldTrip: Een wetenschappelijke reis rond de wereld

Samenvatting:

Wetenschap is overal! Via deze interactieve wereldreis zorgen we ervoor dat leerlingen op een aangename manier zelf hun wetenschapskennis kunnen testen. Dit kan een goede voorbereiding zijn voor hun eindexamens of een deelname aan een olympiade of een kleine zelf-test wanneer ze een wetenschappelijke richting willen gaan studeren.


Gebruikte technologieën:

 • Ren'Py
 • Google Drive
 • Paint of GIMP (open source-alternatief)
 • OpenOffice Impress (presentatie)
 • OneDrive
 • Webnode

Doelgroep(en):

Derde graad ASO met 2 uur biologie per week


Rapport groep 2015 MIX (Bio-Med-Rev?)

De Groene Week

Samenvatting:

Wij hebben via Wordpress een blog gecreëerd. Via dit centrale leerplatform kunnen de leerlingen deelnemen aan het weekproject/de lessenreeks, georiënteerd op de vakoverschrijdende eindtermen ‘milieu’ en ‘energie’. Zij leggen individueel en in groep een traject af vanuit een online leeromgeving.


Gebruikte technologieën:

 • WordPress en Polldaddy
 • Prowise Presenter en Connect
 • Google Forms
 • Google Maps
 • Coggle
 • Toondoo
 • Youtube
 • Google public data
 • Climate change-game
 • Carbon footprint-calculator

Doelgroep(en):

"De Groene week" is een blog dat bedoeld is voor leerlingen en leerkrachten van de derde graad die deelnemen aan de projectweek over milieu en energie.


Rapport groep 2015 MIX (Jimmy's groep)


Videofeedback tijdens de les lichamelijke opvoeding

Rapport Erik VAN HARCK


Groepstaken 2014

E-learningprogramma bloedtransfusie

Samenvatting

E-learning programma opmaken m.b.t. bloedtransfusie, in opdracht van de werkgroep 'opleiding en vorming' van het Nationaal Platform Transfusiebeleid (NPTf). Focus op module 6 van het programma.

Gebruikte technologieën

Xerte, King soft, Gimp en Haiku Deck

Doelgroep

Dit E-learning programma is bedoeld voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en artsen van alle Belgische ziekenhuizen.

Rapport groep 2014 BLOEDTRANSFUSIE

Les over de verkiezingen

Samenvatting:

Deze les over de verkiezingen werd samengesteld voor het 5e en 6e jaar cultuurwetenschappen. Het is de bedoeling om de leerlingen iets meer te laten weten over de verkiezingen. Hierbij worden eerst de theoretische concepten uitgelegd zoals wat dit is, welke verkiezingen er zijn, welke partijen er aan bod komen. Ook bepaalde begrippen worden uitgelegd. Daarna kunnen de leerlingen testen invullen om te zien by welke politicus/partij ze het dichtst staan. Ook hoe er gestemd moet worden komt aan bod in de les, zodanig dat de leerlingen weten hoe ze op een kritische en geldige manier aan de stemming kunnen deelnemen.


Gebruikte technologieën:

 • Open Sankore
 • Open Office (presentatie)

Doelgroep(en): 5e, 6e jaar cultuurwetenschappen

Rapport groep 2014 Cultuur en maatschappij 1

Prezi "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Samenvatting:

We hebben een Prezi presentatie gemaakt over de mensenrechten. In de Prezi presentatie hebben we met verschillende software een les opgebouwd. De leerlingen kunnen op deze manier op een actieve en interactieve wijze aan de slag met de leerstof. Het is echter niet de bedoeling om een volledig afwerkte theoretische les af te leveren (de te geven leerstof staat namelijk in het leerplan). Wel is het de bedoeling van de prezi om een interactieve aanvulling aan te bieden. Ook kan dit inspiratie opleveren om op een andere manier huiswerk mee te geven.

Gebruikte technologieën:

Prezi - Edpuzzle - GIMP - MonkeySurvey - Lino It - Emaze - Crosslabs

Doelgroep(en):

Deze presentatie is bedoeld voor leerkrachten (en leerlingen) van de Humane wetenschappen, namelijk tijdens Cultuurwetenschappen. Je kan dit echter ook in andere vakken gebruiken.


Rapport groep 2014 Cultuur- en Maatschappij 2

LessonLAMS

Samenvatting:

Met behulp van de open-source software van de LAMS Foundation hebben we een online learning tool ontwikkeld rond de doodstraf. Deze e-tool kan gebruikt worden als aanvulling op de lessenreeks rond mensenrechten die deel uitmaken van de profielcomponent "Identiteit, continuïteit en verandering". Het leerobject handelt over het debat rond de doodstraf en heeft twee hoofddoelen: de leerlingen inzicht laten verwerven in het debat rond de doodstraf en zelf een onderbouwde positie innemen binnen dit debat.

Gebruikte technologieën:

Voor de ontwikkeling van dit leerobject werd de software van de LAMS Foundation aangewend. Deze is vrij toegankelijk via de website www.lessonlams.com

Doelgroep(en):

Het door ons ontwikkelde leerobject is in de eerste plaats gericht op leerlingen uit de richting Humane Wetenschappen van de derde graad ASO. Dit belet echter niet om de tool aan te wenden in andere onderwijstypes of studierichtingen (bv. in de les niet-confessionele zedenleer).

Rapport groep 2014 Cultuur- en Maatschappij 3

Mindmaps

Samenvatting

Mindmaps helpen je om ideeën te genereren, verbanden te leggen en teksten samen te vatten en te ordenen. Creativiteit en structuur gaan daarbij hand in hand. Daardoor is mindmappen tegelijk nuttig en leuk! Deze e-learning applicatie leert je hoe je met mindmaps zelf aan de slag kan.

Gebruikte technologieën

Xerte (e-learning applicatie), Mindmup (browser-based mindmap software)

Doelgroep(en)

Leerlingen en leerkrachten in het secundair onderwijs (electronisch leerplatform op school), en alle geïnteresseerden in mindmaps (youtube film)

Rapport groep 2014 Economische en VARIA

QR-codes in de lessen Lichamelijke Opvoeding

Samenvatting

Dit project wil lesmateriaal creëren en verzamelen dat tegemoet komt aan de 5 pijlers van een geslaagde les. Het doel is een open bibliotheek uitbouwen voor en door gemotiveerde leerkrachten en de niet zo logische link tussen technologie en de lessen lichamelijke opvoeding te maken. Dit wordt gedaan aan de hand van het gebruik van QR-codes. Leerlingen kunnen deze codes inscannen met hun tablet of smartphone en worden zo geleid naar de juiste oefening. Het feit dat leerlingen op deze manier hun eigen leerweg kunnen uitstippelen en zelf bepalen wanneer ze overgaan naar de volgende oefening zonder dat de leerkracht extra uitleg moet geven, komt de dynamiek, differentiatie, sporttechnische onderbouw en de spelvreugde ten goede. Het gebruik van technologie en beeldmateriaal vergroot de motivatie van de leerlingen en doet het uitvoeringsniveau sneller stijgen.

Gebruikte technologieën:

Weebly, Google Drive, QR-code generator, Youtube, Dropbox, Facebook

Doelgroep(en):

Het project is gericht naar de leerkrachten LO door goed (technologisch) onderbouwde oefenstof te verzamelen en zo de organisatie en het voorbereidingswerk van de leerkracht te verlichten. Maar ook de leerlingen zelf zijn een doelgroep. Het gebruik van technologie motiveert de leerlingen actief deel te nemen aan de lessen LO.

Rapport groep 2014 LO en beweging

Leren leren

Samenvatting

We kozen ervoor om te werken rond het thema “leren leren” dewelke behoort tot de vakoverschrijdende eindtermen. Via een online platform willen wij leerlingen proberen te ondersteunen bij het leren. We willen online presentaties en workshops aanbieden waar tips gegeven worden rond het thema “leren leren”. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor leerlingen, waar zij hun ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen. We richten ons niet alleen op leerlingen met leerproblemen. Daarnaast richten we ons ook op elke leerling die nood heeft aan concrete tips en hulp bij het leren. Daarnaast geeft het de verantwoordelijke leerkrachten een zicht op de vooruitgang van de leerlingen en de eventuele behoefte aan oefensessies in real life.

Gebruikte technologieën

Moodle, Google Hangouts, Screencast O’matic (om de enscenering te filmen), Youtube, Google Drive (Presentatie), Google Drive: docs (voor samenwerken aan verslag), Facebook voor communicatie.

Doelgroep(en)

Alle leerlingen met vragen; maar specifiek ook voor jongeren met leermoeilijkheden te bereiken die geen hulp durven zoeken via rechtstreeks sociaal contact; leerkrachten.


Rapport groep 2014 Psychologie en Pedagogie

NT2: thema wonen

Samenvatting

Met onze JCLIC-activiteitenreeks oefenen NT2-cursisten (niveau A1-A2) de woordenschat, grammatica en constructies die ze nodig hebben om het in het Nederlands over wonen te hebben. Het uiteindelijke doel is dat ze zelfstandig op zoek kunnen naar een woning. De oefeningen gaan daarom stap voor stap richting woonadvertenties. Die moeten de cursisten kunnen lezen en (liefst correct) interpreteren. De rode draad door de reeks is het verhaal van Jakub, onlangs van Polen naar België getrokken en op zoek naar een huis.

Gebruikte technologieën

JLIC 0.2.3.4, JAVA version 7 update 55, Google Docs, Flickr, Facebook (communicatie)

Doelgroep(en)

NT2-cursisten (niveau A1-A2), zowel volwassenen als leerlingen uit het secundair onderwijs


Rapport groep 2014 Taal- en Letterkunde 1

The restaurant game

Samenvatting

The restaurant game is een interactieve website waarop leerlingen die een pre-intermediate niveau van Engels hebben verschillende hoofdstukken kunnen doorlopen om zo de verschillende elementen van een restaurantervaring aan te leren en in te oefenen.

Gebruikte technologieën

Drupal, H5P, YouTube, GIMP (Image Map), Video editor, Dropbox, Google Docs.

Doelgroep(en)

Pre-intermediate English students

Rapport groep 2014 Taal- en Letterkunde 2

TuToolbox

Samenvatting

Deze online tool is ontsproten uit de verbredende oefenstage Tutorlezen. We hebben een portaalsite ontworpen voor zowel tutoren (leraren in opleiding) als tutees (taalzwakkere leerlingen in het secundair onderwijs), de ‘TuToolbox’. De TuToolbox is gestoeld op de ‘betekenisonderhandeling’, centraal begrip van het project Tutorlezen. Deze toolbox probeert dan ook tutoren originele talige ideëen aan te reiken die het ‘lesgeven’ kunnen faciliteren, die de tutees prikkelen en die niet te veel aan het traditionele lesgeven doen denken. De tutees kunnen via de portaaliste extra talige oefeningen maken en handige taalondersteunende instrumenten terugvinden zoals een online woordenboek, synoniemenzoeker. Deze toolbox probeert bovendien inclusief te werken, door het aanbod oefeningen af te stemmen op de verschillende leerstijlen. Ruimte voor inbreng door de gebruikers en dus ook verbetering voor de TuToolbox, is eveneens voorzien. Deze tool is meer dan een plek waar interessant talig oefenmateriaal wordt gebundeld. In het een blog wordt het leerproces in de vorm van oefeningen, creatieve taalspelletjes weerspiegeld en ‘vastgelegd'.

Gebruikte technologieën

 • wix
 • google docs
 • wiki
 • prezi
 • PointCarré inz. forum


Doelgroep(en)

Dit zijn zowel de tutoren (leraren in opleiding), taalbegeleiders/coaches die tutees (vnl. anderstalige, taalzwakke leerlingen) begeleiden als de tutees zelf.

Rapport groep 2014 Taal- en Letterkunde 3 (tutorlezen)

MoodleMath

Samenvatting:

Op MoodleMath kunnen leerlingen verschillende onderwerpen van de wiskunde terugvinden in cursussen (aangemaakt op het leerplatform Moodle). Binnen deze cursussen wordt hun de theorie uitgelegd met behulp van verduidelijkende applets en afbeeldingen (gemaakt in Geogebra) waarmee ze tot een dieper inzicht van de wiskundige concepten kunnen komen. Verder bevatten enkele cursussen ook oefeningen, toetsen en een forum voor vragen. Een troef van dit platform is het “symbolenwoordenboek”. Deze database laat leerlingen toe om symbolen op te zoeken die ze tegenkomen in hun cursussen. Op die manier spoort dit platform leerlingen aan om bij het lezen van wiskundige taal even stil te staan bij de betekenis van deze symbolen, wanneer die onduidelijk is biedt het “symbolenwoordenboek” een houvast. De achterliggende gedachte van dit platform is namelijk leerlingen aanleren om theorie steeds om te zetten in eigen woorden of in grafische voorstellingen.

Gebruikte technologieën:

 • Moodle 2.5.5+
 • Geogebra (2014)
 • Wiris plug-in for Moodle 2 & TinyMCE
 • TeX-notatie
 • LAMS 2

Doelgroep(en):

Dit leerplatform kan door leerkrachten wiskunde in het secundair onderwijs worden gebruikt voor leerlingen van alle graden. De leerkracht bepaalt namelijk zelf wat de inhoud is die hij of zij toevoegd. Wij voegden ter illustratie enkele hoofdstukken over statistiek, afgeleiden, goniometrie, en dergelijke toe.

Rapport groep 2014 Wetenschappen en Ingenieurs

ELO Humane Wetenschappen

Samenvatting:

Een elektronische leeromgeving (ELO) voor de 2de en 3de graad ASO Humane wetenschappen werd ontworpen, meer bepaald voor de vakken Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van open source Moodle software. Voor de 3de graad Cultuurwetenschappen werd lesmateriaal toegevoegd en werd de ELO verder in detail uitgewerkt rond het thema Hyperdiversiteit. Verschillende communicatievormen werden voorzien. In het rapport wordt naast een overzicht van wat Moodle nu exact inhoudt ook een korte vergelijking gemaakt tussen Moodle en twee andere bekende elektronische leerplatformen, nl. Smartschool en Chamilo. Verder wordt op navolgbare wijze aangegeven hoe tot de realisatie van dit project werd gekomen.


Gebruikte technologieën:

 • OpenOffice (aanmaak lesmateriaal)
 • Google Drive (docs & hangouts)
 • Xerte Toolkit (interactieve oefening in Moodle)
 • Moodle 2.6 software (ELO software)
 • Filezilla (online publicatie ELO)
 • Prezi (presentatie)
 • Wiki


Doelgroep(en):

Een aanzet werd gegeven voor een ELO die te gebruiken is in de 2de en 3de graad ASO Humane wetenschappen, meer specifiek voor de vakken Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Er werd reeds een interactief lessenpakket uitgewerkt rond het thema ‘Hyperdiversiteit’ voor het vak Cultuurwetenschappen in de 3de graad.


Rapport groep 2014 Agogiek, Politiek en VARIA
Groepstaken tot en met 2013

Groepstaken werden vroeger beschreven op wikibooks, maar de wikibooks moderators hebben de indexpagina van groepswerken verwijderd. De (meeste) groepswerken kunnen nog gevonden worden via: http://nl.wikibooks.org/w/index.php?title=Speciaal:Zoeken&limit=500&offset=0&profile=default&search=Onderwijstechnologie%2FVoorbeelden+onderwijstechnologische+realisaties