Rapport GROEP CULT2

From Edutech
Jump to: navigation, search

Samenvatting

Onze groep heeft verschillende achtergronden. We hebben daarom geprobeerd om iets te vinden wat bij ieders interesse past. Ons idee is het creëren van een lestraject dat de leerlingen online kunnen volgen om in eigen tempo aan de leerstof te kunnen werken. De leerlingen beginnen met een theoriegedeelte, dat zij door middel van een informatief filmpje aangeboden krijgen. Vervolgens kunnen de leerlingen de nieuw verworven kennis toepassen in interactieve oefeningen binnen het programma Xerte. Als laatste wordt de leerstof getoetst aan de hand van een Kahootquiz. Al deze tools zijn op een handige manier verzameld op een Wixwebsite waar zowel leerling als leerkracht altijd toegang tot heeft: http://vubonderwijs.wix.com/vubrussel.

Hiermee denken we een formaat te bekomen dat door ieder van ons en door alle andere studenten in de lerarenopleiding steeds opnieuw gebruikt kan worden. Je kan als leerkracht eigen lesmateriaal toevoegen aan de website alsook oefeningen en filmpjes in een andere taal aanbieden aan de leerlingen.

Doel/Concept

Onze samenleving is constant in beweging, zo zien we een evolutie van de moderniteit naar de laatmoderniteit. Tijdens deze overgang hebben demografische, sociale, economische, culturele en technologische veranderingen plaats gehad. Hierdoor krijgen moderne technologieën steeds een grotere rol in het onderwijs. Er is dus ook sprake van een herconfiguratie van studeren. Als leerkracht is het van belang om stil te staan bij de nood van de student van de toekomst. Deze zal meer behoefte hebben aan ondersteuning om te groeien in de nieuwe technologische maatschappij. Hoe past technologie in het curriculum van de nabije toekomst?

In onze groepsopdracht hebben we een mogelijk oplossing uitgewerkt op de bovenstaande vraag. Wij hebben gekozen om een lesvoorbereiding uit te werken omtrent de rechtbanken in België. Deze info hebben we op verschillende manieren aangebracht in een website van ‘Wix’. Hierin hebben we verschillende online leerplatforms verwerkt. Ten eerste dienen de participanten een film te bekijken dat gemaakt is in ‘Powtoon’. Nadien kunnen ze hun nieuw verworven kennis gebruiken in het maken van een oefening, dat gecreëerd is in ‘Xerte’. Ten laatste kunnen ze zichzelf evalueren aan de hand van een quiz. Deze laatste werd opgesteld in ‘Kahoot!’.

Hiermee zijn we een formaat bekomen, dat door ieder steeds opnieuw gebruikt kan worden. Iedere leerkracht kan er zich volledig in uitleven, aangezien elk onderwerp erin verwerkt kan worden. Ook kan door middel van deze website vele mensen/studenten bereiken omdat alles aangepast kan worden: taal, vormgeving, tekst, interactieve tools, en dergelijke. Om dit echter te bewijzen hebben we een onderdeel van een wiskunde les eveneens omgezet in de ‘Wix’. Hiervan hebben we een filmpje en ‘Xerte’ oefening gezet in een nieuw tabblad.

Gebruikte technologieën

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

● Powtoon is een online programma voor het maken van animatiefilmpjes. Het programma biedt de gebruiker verschillende poppetjes, animaties en lettertypes om een informatie filmpje te creëren. Wij hebben Powtoon gebruikt voor het maken van een theoretisch filmpje over de rechtbank. (https://www.powtoon.com/)

● Xerte is een elektronische leeromgeving waar interactieve leermiddelen toegevoegd en geraadpleegd kunnen worden. We hebben deze tool gekozen omdat het makkelijk in gebruik is. De tool biedt verschillende mogelijkheden voor het stellen van vragen over de leerstof. In het begin hebben we veel problemen ondervonden betreft het integreren van de Xerte-oefeningen in Wix. Het wilde niet lukken via het SCORM-bestand; uiteindelijk is de oplossing gevonden in het omzetten van de Xerte-oefening als IFrame. Deze link kan wel geïntegreerd worden in onze website. (http://edutech.vub.ac.be/xerte/)

● Moodle is een elektronische leeromgeving voor het creëren van persoonlijke leeromgevingen waar leerkrachten eigen gemaakte oefeningen, zoals die van Xerte, kunnen uploaden. Wij hebben eerst interactieve oefeningen gemaakt in Xerte om vervolgens deze in Moodle toe te voegen. Deze Moodle wilden we daarna in Wix toevoegen, maar is niet gelukt. We hebben uiteindelijk de oplossing gevonden binnen Xerte. (https://moodle.org/?lang=nl)

● Kahoot is een student-responsesysteem waarbij de leerkracht op voorhand vragen kan invoegen in een quiz en leerlingen kunnen antwoorden op hun pc, tablet of smartphone. De leerkracht heeft keuze uit het opmaken van meerkeuzevragen, meningsvragen, enquêtes die ondersteund kunnen worden door het toevoegen van filmpjes en afbeeldingen. Door het publiceren van de quiz maakt de leerkracht een pincode aan. Leerlingen dienen deze pincode in te voeren op de website waarna zij in de juiste leeromgeving terecht komen. (https://getkahoot.com/)

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

● Wix is een online platform voor het maken van (mobiele) websites. Deze tool biedt de gebruiker verschillende templates, lettertypes en mogelijkheden voor het toevoegen van foto’s en filmpjes. Het is een gemakkelijke manier om een website te bouwen zonder enige kennis van coderen. Wij hebben voor Wix gekozen, omdat de tool laagdrempelig in gebruik is en als een mooie host kan dienen voor onze filmpjes, interactieve oefeningen en toetsen. (http://nl.wix.com/)

● Klascement is een portaalsite waar leerkrachten hun eigen gemaakte lesmateriaal kunnen delen met andere leerkrachten. Ook kunnen leerkrachten via de zoekfunctie zoeken naar inspirerende lesmateriaal op basis van onderwerp, vak of schoolniveau. Wij hebben gekozen om onze website te delen met Klascement, omdat wij graag andere leerkrachten willen laten kennismaken met ons idee. (http://www.klascement.nl/)

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep

● Pointcarré werd gebruik om de groepsleden op de hoogte te houden van de voortgang van ons werk. Hiertoe maakten we gebruik van het forum dat speciaal voor onze groep is aangemaakt door professor Questier. (https://cas.vub.ac.be/cas/login?service=https%3A%2F%2Fpointcarre.vub.ac.be%2F)

● VUB Webmail diende tevens voor het informeren van de groepsleden over de voortgang. Ook stuurde we via de mail afspreken en de link van Big Blue Button door. (https://webmail.vub.ac.be/)

● Big Blue Button is een online conferentietool die vooral gebruikt werd om vanuit thuis met andere groepsleden de vergadering te houden. We hebben deze BBB voor 3 vergaderingen gebruikt. (http://bigbluebutton.org)

● Google Drive werd het meest intensief gebruikt om alle gezette stappen en documenten met elkaar te delen. Hierin werd het meeste werk verzet. (https://docs.google.com/document/)

Verwezenlijking

Saloua

Het laatste onderdeel van onze les omtrent de rechtbanken is het evalueren van de kennis die de leerlingen hebben opgedaan. Hiervoor hebben we gekozen om het online leerplatform Kahoot! te bewerkstelligen. Een andere optie was het gebruiken van socrative, maar aangezien we deze werkvorm reeds tijdens het opleidingsonderdeel onderwijstechnieken hebben uitgeprobeerd leek het ons uitdagender om Kahoot! te ontdekken. Hiervoor heeft Saloua op diverse websites informatie opgezocht en instructiefilmpjes bekeken. De volgende stappen heeft Saloua dan ook op zich genomen, in samenspraak met de groep.

De eerste stap is het aanmaken van een account. Hiervoor dient men te surfen naar de volgende website: getkahoot.com. Onderaan de pagina staat een verwijzing om je account te maken. De stappen die hierop volgen zijn duidelijk beschreven op de website. Nadien verschijnt het openingsscherm, dat simpel is en voor zich spreekt. In het midden van de pagina weergeven drie iconen de mogelijke vormen die je hierin kan maken, namelijk een quiz, een discussie of een survey. Ondanks deze beperkte keuze kan men ze op verschillende manieren aanwenden tijdens een les. Enkele illustraties hiervan zijn: voorkennis triggeren, nieuw thema introduceren (= blind kahoot!), herhaling door verschillende keren te spelen met behulp van ‘ghost mode’, opiniepeiling, debat initiëren, globale klas, enz.

Om aan de slag te gaan dien je op één van de iconen te klikken. Wij hebben gekozen voor een quiz vermits ons doel enkel met deze vorm bereikt kan worden. Het is de bedoeling om de kennis van de leerlingen te evalueren. Van zodra je klikt op een icoon opent er zich een scherm voor de randvormgeving. Hier dien je de naam van de quiz in te tikken. Daaronder krijgt men de mogelijkheid om een korte beschrijving neer te typen. Indien men gebruik maakt van een hekje (#), in de beschrijving, dan fungeert het woord erachter als hyperlink. Ook kan men de taal, het doelpubliek en de weergave instellen. Wij hebben gekozen voor “everyone, Nederlands en school”. Voordat alle leerlingen zich correct hebben aangemeld op de website kan je de klas ook entertainen door op deze pagina een link te zetten naar een filmpje. Achteraf is het nog steeds mogelijk om al je keuzes te veranderen door te drukken op edit.

Eenmaal klaar met de eerste stap dan kan je beginnen met het bedenken en uitschrijven van de quizvragen en antwoorden. Je kan zoveel vragen erin verwerken als men wenst, wij hebben voor de evaluatie gekozen voor een beperkt aantal, namelijk tien. Om een nieuwe vraag bij te maken moet men enkel op de knop ‘add question’ klikken. Ogenblikkelijk verschijnt er een pagina met titel ‘question X’. Op deze pagina typ je de vraag in, deze mag maximaal 95 tekens bevatten. hierna moet je verplicht een periode aanduiden waarin de leerlingen hun antwoord in mogen geven. Men kan kiezen tussen een minimaal 5 sec en maximaal 120 sec. Hiernaast kan men ook kiezen om de leerlingen te belonen met een puntensysteem of niet. Indien men dit wilt gebruiken moet men eveneens bewust zijn dat de leerling die als eerste het juiste antwoord geeft de meeste punten krijgt, terwijl de tweede die het juiste antwoord aanklikt een lagere score verdient . De verschillende antwoorden zullen de leerlingen op de hoofdpagina kunnen aflezen, dus niet op het gedeelte waar ze hun antwoord op moeten doorgeven. De leerkracht moet bij het opstellen van elke vraag, het correcte antwoord aanduiden. Dit maakt dat de leerling na elke vraag directe feedback krijgt. Deze feedback is wel beperkt tot: ‘correct’ of ‘incorrect, het juiste antwoord is XXXX’. Om de vragen aangenamer te maken kan er steeds een foto of video geüpload worden. Bij de video krijgt de maker zelfs de keuze om enkel een stukje te laten zien, bv. van second 60 tot second 152. Het verwerken van de video’s in onze kahoot! ging vlot. Bij de tweede ‘big bleu button’ conferentie liep het echter mis. We hebben ontdekt dat enkele filmpjes niet werken. Als ik vraag achter de details van de fout krijg ik het volgende te lezen: “Als je een foutbericht krijgt van de videospeler, is het probleem met de video vaak binnen een half uur opgelost. Deze fout kan optreden als gevolg van een aantal factoren, zoals problemen met je Internet Service Provider (ISP), het aantal verbonden gebruikers of apparaten, de hardware- en softwareconfiguratie, internetverbinding of problemen met de video zelf.”

Ik heb dit probleem opgelost door extra info op te zoeken. hieruit bleek dat men enkel youtube video’s kan gebruiken. Ik had in het begin ook een video van ‘de redactie’ en ‘schooltv’ erin geplaatst. Nu heb ik dus enkel video’s vanop youtube erin gezet, met behulp van searchcreativecommons.org.

Als men de participanten extra info wilt verschaffen krijgt men de keuze om telkens de bronnen erbij te zetten. Deze verwijzingen kan men terug vinden op de detail pagina. Klaar? Druk in de rechterbovenhoek op ‘next’ om terug te keren naar het overzicht terug te keren.

Als alle vragen gesteld zijn kan men het geheel opslaan door op ‘save’ te drukken in de rechterbovenhoek. Men kan de quiz op voorhand testen door de preview te bekijken. Je ziet zowel de weergave van hoe het getoond wordt aan de klas en de weergave van een smartphone waarop het ingevoerd kan worden.

Om Marrit en Rigoberta een handje te helpen wou ik de kahoot! omzetten naar een zip bestand, zoals we bij de xerte opdracht hebben gedaan. Dit was echter geen mogelijkheid. Dus heeft Marrit de evaluatie moeten embedden.

Marrit en Rigoberta

Om alle losse onderdelen (Kahoot, Powtoon, Xerte) van ons groepsproject met elkaar te verbinden hebben we gekozen om een website te gebruiken. Omdat zelf een website bouwen met html codes niet toegestaan was, hebben we besloten om voor de gratis website Wix (www.wix.com) te gaan. Deze website is namelijk makkelijk in gebruik. Op 15 april heeft Marrit een Wix account aangemaakt en een lay-out gekozen die het beste past bij een educatieve website. Ook zijn de verschillende tabbladen gecreëerd om een duidelijke structuur te geven aan de website. Wix heeft een foto archief waar gratis gebruik van gemaakt mag worden. De foto’s op de website komen allemaal uit dit archief, uitgezonderd onze profielfoto’s.

Op 20 april hebben Rigoberta en Marrit samen gewerkt aan de website. Ze hebben de teksten geschreven voor elke pagina (‘Home’, ‘Over ons’, ‘Lessen’ en ‘Contact’) en een YouTube filmpje voor de Wiskunde pagina toegevoegd. Verder hebben ze de lay-out voor elke pagina hetzelfde gemaakt om de hele website dezelfde uitstraling te geven. Om de website makkelijk in gebruik te maken voor leerlingen hebben ze ook hyperlinks toegevoegd aan de ‘Home pagina’ en de voorpagina van ‘Lessen’, zodat leerlingen meteen door kunnen klikken naar de lessen die op de site te vinden zijn.

Op 22 april hebben Rigoberta en Marrit verder gewerkt aan de website. Ze hebben de Kahoot en de Xerte oefeningen binnen gekregen van de andere groepsleden. De Kahoot kan gemakkelijk worden embed op Wix, maar met Xerte lukt dit niet. Wix heeft geen optie om Scorm bestanden op te laden. Rigoberta en Marrit proberen via internet een oplossing voor het probleem te vinden. Uiteindelijk vinden ze op een forum een mogelijke oplossing, namelijk het aanmaken van een account op Moodle. Moodle heeft namelijk wel een optie om Scorm bestanden op te laden. Door Xerte op te laden op Moodle en daarna die website embedden in Wix, zou Xerte op Wix gezet kunnen worden. Marrit maakt een Moodle account aan en laad via Scorm de Xerte oefening op Moodle. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van Moodle als er ingelogd is. De website embedden op Wix werkt dan ook niet, omdat er daarna om inloggegevens wordt gevraagd. Er moet een andere oplossing gevonden worden. Marrit probeert de juiste html code van de Xerte oefening op Moodle te vinden en deze te embedden in Wix. Na vele pogingen is de juiste code gevonden, maar dan blijkt Xerte niet te werken op Wix. Er wordt aangegeven dat de internet verbinding niet in orde is of er wordt aangegeven dat er niet ingelogd is. Marrit zoekt verder op internet naar een andere oplossing, maar komt op niets uit. Uiteindelijk vraagt ze een familielid om advies die veel verstand van websites heeft. Hij komt met een mogelijke oplossing om de Xerte op ‘public’ te zetten en vervolgens de iFrame in Wix te embedden. Dit blijkt te werken en alle twee de Xertes kunnen nu zonder probleem worden opgeladen op de website.

De Kahoot staat inmiddels ook op de website, maar met één venster blijkt het spel niet gespeeld te kunnen worden (er is een nieuw venster nodig om de code en de antwoorden in te kunnen voeren). Marrit creëert daarom een tweede box waarin de algemene website van Kahoot komt. Zo kunnen de leerlingen in de linker box de vragen bekijken en in de rechter box de antwoorden invoeren. Dit blijkt de eerste keer te werken, maar de tweede keer wil de Kahoot niet meer laden. Gaby komt met de oplossing om niet de link van de eerste pagina van de Kahoot te gebruiken, maar de onderliggende pagina waar de leerlingen aangeven of ze alleen of met meerdere personen spelen. Marrit voegt deze nieuwe link in en nu blijkt de Kahoot te werken.

PowToon bleek het makkelijkste om in Wix te krijgen. De PowToon werd door Cynthia gemaakt en stond klaar in haar account om geëxporteerd te worden. Het lukte Marrit eerst niet om de PowToon te exporteren, maar dit kwam omdat er per ongeluk ‘premium characters’ waren gebruikt. Door deze te vervangen door gratis te gebruiken poppetjes was het probleem snel opgelost. Marrit heeft de PowToon gepubliceerd op de website van PowToon en vervolgens de link embed in Wix.

Marrit voegt nog een aantal foto’s toe aan de website over het thema onderwijs, om de lay-out aantrekkelijker te maken voor de gebruikers van de site. Onder meer op de ‘Home’ pagina en de voorpagina van ‘Lessen’ creëert ze een collage.

Als laatste voegt Marrit een creative commons licentie toe aan de website, zodat elke gebruiker weet dat de website herbruikt kan worden zonder toestemming.

Cynthia

Ik heb de verkenning en de praktische toepassingen van de interactieve tool 'Ren'py' voor onze groep onderzocht alsook de tool 'Kahoot'.

Ren'py is best wel een uitdagende interactieve tool uit het onderwijstechnologisch assortiment. Met deze tool kan je zelf een verhaalles, een zelf spelende animatie volledig programmeren. De link onderaan bied je een eerste kijk achter de schermen van deze uitdagende tool en leert je de 'basis'. Om met deze tool aan de slag te kunnen gaan heb je kennis nodig van de programmeertaal 'Python'.

Python wordt gebruikt als ‘taal’ om heel de tool te programmeren. Het is een veel voorkomende 'computercodering' , evenwel niet vanzelfsprekend om dergelijke programmering op korte tijd efficiënt en correct uit te voeren (zowel qua inhoud als voor het tijdschema van deze opdracht).

Ik bekeek een tutorial voor de basis. Het is in principe wel haalbaar, maar hulp van IT- kennissen zal wenselijk zijn (denk ik, ik ging daarvoor ten rade bij een kennis die 10 jaar IT- ervaring heeft en kan werken met Python). Hij liet me alleszins weten dat bij het leren van de Python programmeertaal, oefening, doorzetting en enige ervaring wordt vereist.

Hier kan je een tutorial bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=h58CKf57YDk - tutorial renpy 1.0 Ik heb de tool voorlopig nog niet gedownload maar op deze veilige site is dit gratis mogelijk. https://www.renpy.org/latest.html - (download versie van renpy) Hier kan je een versie van het programma Ren'py downloaden.

Zoals gezegd werkt het op basis van Python programmeertaal. De volgende link als hulp om de programmeertaal te kunnen verwerven. Het zal waarschijnlijk in het begin wat trager gaan, maar oefening baart kunst. http://www.win.tue.nl/~wstomv/edu/python/. Er is ook een versie voor kinderen ('programmeren voor kinderen op de basisschool - kan maar helpen om juist van start te geraken - het is een goede site - structuur en legt uit waar je het vindt, hoe je het download,..) http://programmerenvoorkinderen.nicolaas.net/python-installeren/

Kahoot is gebruiksvriendelijker en laat toe om op een relatief korte tijd een quiz, discussie of een survey te maken. https://getkahoot.com/

Na een korte registratie kan je zelf een 'Kahoot' maken. Je hebt de keuze tussen QUIZ-DISCUSSIE-SURVEY. Ik probeerde de tool even uit en het is een eenvoudige manier om een leuke quiz mee te maken. Als je dan nog een beetje extra moeite doet, kan je er echt iets heel moois van maken. De link hieronder bevat een pdf met de kahoot-gids:

https://files.getkahoot.com/academy/Kahoot_Academy_Guide_1st_Ed_-_March_2016.pdf

Céline

Op basis van een theoretisch video over de vierhoeken heb ik een reeks oefeningen op Xerte gemaakt. Dankzij deze oefeningen kan de leerkracht gemakkelijk de leerlingen toetsen en zien of ze de theorie goed begrepen hebben. Xerte biedt enorm veel mogelijkheden die leerlingen motiveren en stimuleren. Je kunt zowel video's en foto's tonen als audiofragmenten en interactieve oefeningen maken. Voor de les wiskunde hebben we besloten om enkel interactieve oefeningen te maken zodat het wat ludieker is voor de leerlingen. Ik ben eraan begonnen via de website http://edutech.vub.ac.be/xerte/. Ik heb drie verschillende interactieve oefeningen gemaakt ; een quiz, meerkeuzevragen en een "drag and drop" oefening.

Om te beginnen moet je eerst een folder creëeren en er een naam aan geven. Daarna moet je op edit klikken en kun je allerlei soorten oefeningen toevoegen als je op "insert" klikt. In ons geval hebben we enkel en alleen interactieve oefeningen gemaakt. Je moet dan beginnen met het bedenken en uitschrijven van de verschillende vragen en antwoorden. Er is plaats voorzien om elke vraag te typen en er eventueel een feedback aan toe te voegen. Op deze manier kan er onmiddellijk feedback verkregen worden. Om een nieuwe vraag te stellen moet je gewoon op "new question" klikken. Het is ook mogelijk om een periode aan te duiden waarin de leerlingen hun antwoorden moeten geven. Uiteindelijk kan je de oefeningen op voorhand testen door de preview te bekijken.

Gaby

Toen we met de vormgeving van ons idee bezig waren heb ik een mindmap gemaakt met Bubble.us. Dit is een gemakkelijke tool die iedereen snel en zonder probleem kan gebruiken. Ik had deze tool op de secundaire school waar ik lesgeef ontdekt bij een introductieworkshop voor leerlingen van het 6de leerjaar. Je begint er gewoon aan en het werkt eenvoudig en perfect. Je maakt een eerste veld aan en daarna breid je de mindmap uit. Door rechts te klikken onderaan het eerste veld creëer je een nieuw veld met een verbindingslijn. Daarna kan je dit veld over je scherm verschuiven naar waar je het wil hebben, de verbinding blijft bestaan. Velden die geen verbinding nodig hebben creëer je door rechts te klikken naast het hoofdveld (rechts ervan). Daar ontstaat dan een nieuw veld zonder verbindingslijn en ook die kan je naar elders verschuiven. Velden kunnen eenvoudig ingekleurd worden. De lengte van het veld past zich automatisch aan de tekstlengte aan.

De aanmaak van de Xerte inoefentool was eenvoudig omdat we al eens een Xerte lesobject gemaakt hadden. Toch zijn er hier wat beperkingen. De pagina’s die ik gekozen heb om gegevens onder categorieën te plaatsen staat nogal vol. Dit is omdat er 9 rechtbanken zijn, waardoor ik 9 kolommen naast elkaar moest plaatsen. De invultekst is hier en daar wat lang en dit oogt optisch niet zo mooi. Minder kolommen zou hier sowieso beter zijn. Om de Xerte een aangenaam uitzicht te geven heb ik aan de eerste bladzijde een foto toegevoegd. Dit doe je door op de pagina zelf (midden boven) in Optional Properties “Background Image” te kiezen. Daarna klik je op Add en dan krijg je een venster waarin je de foto kan kiezen en opladen.

Om de Xerte voor iedereen toegankelijk te maken had ik wel wat moeite. Omdat wij via idlo.smartschool de Xerte lesobjecten van medestudenten konden zien en uitproberen had ik daar mijn inoefentool geplaatst onder het vak Gaby Knevels Cult2. Mijn medestudenten konden dit echter niet zien en dan ben ik bij Bruno te rade gegaan. Om het vak zichtbaar te maken moest ik iedereen als co-leerkracht voor het vak aanduiden. Daarna werkte dit wel. Maar dan hadden wij de Xerte nog niet in de wix staan, dus dat bleef een probleem. Dan heeft Marrit gelukkig een oplossing gevonden. Via Properties/Access maak je het document publiek.

Daarna ga je de iframe kopiëren in Properties/Project. Die iframe kan je embedden in de Wix en voilà, je hebt toegang tot het Xerte lesobject.

Ik heb ook onze website op 4 computers tegelijkertijd uitgetest in haar klas. Hier moeten we een mogelijkheid zoeken om de link door te geven aan iedere leerling, want overtypen werkt niet zo goed, dat is te moeilijk. Ik stel voor dit te doen ofwel met een QR code die kan ingescand worden, ofwel met een document waarop de link staat, of nog op een andere manier. Doel is dat iedereen de website op zijn eigen scherm heeft. Verder bleek toen dat de Xerte groter was dan het kader op de website. Daardoor moet je steeds wat verschuiven naar boven of naar beneden om de oefening te kunnen doen en dat was vervelend. Ook hebben de leerlingen de Kahoot! getest. Iedere computer kreeg een apart inlognummer. Eerst had ik iedereen laten inloggen met het nummer dat op het smartboard stond, maar dat werkte niet. Enkel de computer die met smartboard verbonden was, werd geregistreerd. Daarna heeft iedereen ingelogd met zijn eigen nummer. Dan verschenen er plots wel spelers op het smartboard. De score werd dan weergegeven met de inlognummers, de leerlingen kregen de gelegenheid niet om hun naam in te voeren. De quiz speelde zich enkel af op het smartboard, niet op de schermpjes van de leerlingen in de website. Het rechtse blok met antwoordmogelijkheden werkte wel gewoon bij iedere computer. In de Kahoot! waren hier en daar enkele foutjes; zo was het filmpje bij vraag 4 niet geheel zichtbaar, de Kahoot! heeft onvoldoende plaats in het kader op de website. Tevens was vraag 10 niet zichtbaar in Kahoot. De score van de projectiecomputer verschijnt mee op het scherm. Iedere andere speler ziet of zijn antwoord correct was en wat zijn stand/punten zijn op het eigen scherm. De melding komt er wel pas nadat alle 4 de lln geantwoord hebben.

Wanneer je alleen de quiz doet, moet het Kahoot! scherm groter zijn zodat je de filmpjes en documenten bij de vragen wel volledig kan zien.

Nadien heeft Marrit alle kleine mankementen aangepast. Het kader voor de Xerte werd vergroot zodat alles ineens zichtbaar wordt. De Kahoot! quiz en het antwoordscherm werden boven elkaar geplaatst, zo konden die veel groter worden en iedereen de kans om de filmpjes bij de vragen te zien of de bijgevoegde tekst te lezen.

Conclusie

Gedurende dit groepsproject hebben we verschillende manieren ontdekt om met behulp van technologie onze toekomstige leerlingen zaken bij te brengen.

We hebben hier absoluut de positieve gevolgen van begrepen en die eveneens geïntegreerd in onze onderwijsvisie indien dat nog niet zo was. Door technologie te gebruiken in je lessen, kunnen leerkrachten zich meer bezighouden met het begeleiden van leerlingen en niet zozeer met het doceren van theorie. Zo hebben wij gebruik gemaakt van powtoon om de leerlingen de theorie mee te geven. Anderzijds is deze manier van werken ook ideaal om te differentiëren. Als leerkracht kan je verschillende oefeningen in de wix plaatsen van diverse moeilijkheidsgraden. Alle info en oefeningen zijn continu beschikbaar voor de leerlingen, dus ze kunnen er altijd naar terug grijpen.

Hiernaast hebben we ook de belemmeringen en tekortkomingen van de tools ontdekt en ervaren. Zo kunnen we andere leerkrachten meegeven dat men xerte via de iFrame direct kan implementeren in wix, er is geen nood aan moodle. Een andere spijtige beperking is het verwerken van video’s in kahoot. Men kan er enkel youtube films in verwerken en geen video’s van ‘de redactie’ of dergelijke nieuwszender. Aangezien de eerste les binnen het vak cultuurwetenschappen valt, vinden wij het belangrijk om ook de actualiteit te kunnen betrekken.

Ondanks de drempels die we zijn tegengekomen hebben we als groep een positieve indruk omtrent onderwijstechnologie. De LIO’s onder ons midden zijn al aan de slag gegaan met het gebruik van de tools. De andere toekomstige leerkrachten hebben de kriebels ook te pakken, om nieuwe methodieken te implementeren in hun stagelessen.

Linken naar het leerobject

Appendix

Schematische voorstelling van logboek

Groepslid Taken
Grandjean Céline
 • Eerste meeting in real life gehost
 • Xerte oefeningen voor wiskunde maken
 • Eigen deel voor rapport geschreven
Vanden Eynde Cynthia
 • Onderzoek ren’py en kahoot
 • Powtoon film creeëren
 • Eigen deel voor rapport geschreven
Mejia Sian Rigoberta
 • Initieel de leden samengeroepen om te starten
 • Wix samenstellen
 • Rapport voor een groot deel geschreven
Knevels Gabrielle
 • Drive geopend en iedereen hierbij betrokken
 • Mindmap gemaakt
 • Xerte oefeningen voor cultuur gemaakt
 • Communicatie onder leden verzorgd en eerste keer BBB link aangemaakt
 • 2 verslagen geschreven van bijeenkomsten
 • Alle delen van de Wix uitgetest in een klasopstelling en verslag hierover geschreven
 • Logboek aangemaakt en steeds bijgehouden
 • Alle communicatie steeds via het forum bijgehouden
 • Eigen deel voor rapport geschreven
Westerweel Marrit Maaike
 • Wix samenstellen en eindredactie
 • 2x BBB links aangemaakt en gecommuniceerd
 • Eigen deel voor rapport geschreven
Harrouch Saloua
 • Lesvoorbereiding voor cultuur gemaakt
 • 1 verslag geschreven van bijeenkomsten
 • Kahoot quiz maken
 • Tekst voor powtoon samenstellen
 • Eindredactie van rapport
 • Plaatsen van het rapport op de wiki

Volledig logboek

24/3 Rigoberta deed een oproep om samen iets te bedenken. Gaby maakte een overzichtslijst van alle deelnemers.

Céline stelde een datum voor om bij haar thuis af te spreken om eens te verkennen.

29/3 Afspraak bij Céline thuis met Marrit en Gaby. Aanmaak van een map in Google Drive, iedereen is uitgenodigd en kan bijdragen/bewerken.

31/3 Reactie en voorstellen Rigoberta.

Vraag van Gaby om Xerte te gebruiken nu dat zo leuk lijkt na opdracht 2.

3/4 Reactie Marrit om zeker geen Xerte (niet toegestaan) maar Wix of toch Prezi te gebruiken.

5/4 Cynthia wil graag bijdragen gaat mee op zoek naar verdere tools

6/4 Gaby werkt het voorstel uit en post het in onze groep op Pointcarré https://pointcarre.vub.ac.be/index.php?go=course_viewer&application=application%5Cweblcms&course=29&tool=document&publication_category=31396&browser=table&pub_type=2&tool_action=browser en opent een forum topic voor onze groep.

Cynthia maakt een Google chat aan en nodigt iedereen uit om online te communiceren over ons project. De ideeën en verwachtingen krijgen meer vorm.

Gaby maakt een logboek aan van de status quo en zet het op de drive. Moet nog leren hoe een doc uit de google drive te importeren op Pointcarré, niet gevonden, iemand een idee? Heb dus de lange weg gekozen, gekopieerd naar mijn laptop en dan opgeladen maar dat is zeker niet de goeie weg.

11/4 Cynthia heeft Ren’py en Kahoot uitgeplozen en ons een verslag daarvan gestuurd. Kahoot lijkt de meest bewandelbare weg als tool voor dit project.

13/4 Link gecreëerd in BBB voor volgende vergadering. GK

14/4 Mindmap (bubbl.us) gemaakt van ons project en gepubliceerd op Drive en Pointcarré. GK

Samenkomst met 6 aan de VUB. Afspraken over hoe en wat precies en wie welk onderdeeltje gaat uitzoeken. Saloua heeft het verslag geschreven en op het forum gepost. Taken worden uitgevoerd tegen afgesproken data. Dinsdag en zondag een Big Blue Button meeting om alles te bespreken.

15/4 Een account op wix.com aangemaakt. De inloggegevens zijn naar alle leden verstuurd. Een eerste lay-out is opgezet. Marrit

19/4 BBB meeting Cynthia, Saloua en Gaby om de tools (film, Xerte en Kahoot) uit te proberen. Resultaat is dat - Kahoot alleen gaat in levende lijve, wij zagen de vragen niet, enkel de antwoordmogelijkheden op ons scherm. Je moet dus in een lokaal bij mekaar zitten om de vraag te zien.

- Xerte niet opgeladen kan worden in een BBB, ik heb het dus in idlo.smartschool.be gezet onder het vak Gaby Knevels groepsproject CULT2.

- Cynthia nog verder werkt aan de Powtoon met tekst die Saloua zal schrijven en haar zal bezorgen.

20/4 Rigoberta en Marrit hebben gewerkt aan de website. Alle pagina’s hebben een lay-out. Teksten en het eerste filmpje is erop gezet. Gevraagd aan de rest van de groep om een korte tekst te schrijven over zichzelf om onder het tabblad ‘over ons’ te zetten, eventueel met foto. Daarnaast gevraagd om alles uiterlijk vrijdag naar ons te sturen, zodat de website op zondag helemaal af is.

20/4 Saloua heeft kahoot evaluatie opgestuurd naar iedereen, samen met de login gegevens.

21/4 Céline heeft een reeks oefeningen op Xerte gemaakt voor de les wiskunde (over de vierhoeken).

22/4 Door afwezigheid van Céline op 4 mei en van Saloua op 11 mei (VOS week) heb ik 18 mei als presentatiedatum aangevraagd via het forum. GK

22/4 Rigoberta en Marrit hebben verder gewerkt aan de website. Alle oefeningen en filmpjes die tot nu toe binnen zijn, zijn er op gezet. Er is een probleem om Xerte te implementeren in Wix. Gezocht wordt naar een oplossing.

22/4 Saloua heeft tekst over rechtbanken opgestuurd naar Cynthia.

22/4 Marrit maakt een Moodle aan om zo te proberen Xerte in Wix te krijgen via de HTML code. Vooralsnog werkt het niet.

24/4 BBB met 5

De website samen overlopen en alles van iedereen gecheckt. Xerte van Cultuurwetenschappen (door Gaby) is te zwaar en moet eenvoudiger. 2 pagina’s van maken. Filmpje Powtoon (door Cynthia) is bijna af, hier is nog werk aan, zeker voor het geluid. Saloua heeft de test op Kahoot klaar. Céline heeft het filmpje en de Xerte voor wiskunde al doorgestuurd en deze staan in de website. De website is bijna klaar, enkel de zaken die we nog moeten aanpassen moeten er nog in. Afspraak woensdag 27/4 om 14u00 voor een nieuwe BBB meeting. Problemen die we ondertussen moeten oplossen: - Xerte toegankelijk maken en in de website plaatsen (ev. via Moodle)

(aangevuld door Gaby)

27/4 De oplossing voor het Xerte probleem is gevonden. Moodle is niet nodig en wordt geschrapt. Via de iFrame kan Xerte direct in Wix geimplementeerd worden. Marrit

27/4 BBB Meeting met Cynthia, Marrit en Gaby. Geluidsprobleem van de Powtoon besproken. We besluiten om de Powtoon zonder geluid te laten werken. Wanneer een hele klas dit individueel volgt en het komt met geluid dan hebben ze allemaal een hoofdtelefoon nodig of zal alles door mekaar klinken. De iframes van Xerte ‘embedded’ in de website (Marrit). De volledige website doorlopen en hier en daar nog aanpassingen gedaan, bijv. de Kahoot die niet meer opstartte of in een te klein scherm zat waardoor zaken over mekaar heen stonde. Voor Kahoot hebben we één link hoger genomen om in de wix te plaatsen, waardoor je nu steeds een inlognummer krijgt als je het aanklikt. De 2 pagina’s hebben nu nog een probleem, de rest is opgelost. To do lijst gemaakt en alvast een schema opgesteld voor de presentatie.

27/4 Hieronder even kort de opdracht zodat we niets vergeten te doen. Verslag door Gaby

27/4 Doodle gestuurd om nieuwe BBB meeting te plannen. GK

28/4 Kahoot oefening aangepast, licenties van de foto’s herbekeken, en opgestuurd naar Marrit. Zij of ik, Saloua, zal het op wix zetten.

Ook heb ik de grootte van het venster veranderd aangezien de foto’s en filmpjes niet volledig op het scherm verschenen in wix. Dus het probleem zat bij wix en niet in kahoot.

Ik ben gestart met het aanvullen van het rapport in drive.

28/4 Website uitgetest in een computerlokaal met smartboard en 4 pc’s. Verslag geschreven en naar groepsleden gestuurd. GK

Afspraak nieuwe online meeting volgens Doodle op 29/4 om 19u30. Iedereen verwittigd.

Kort gesprek Gaby met Saloua aan de VUB: foto’s checken, kunnen we die zonder zorgen gebruiken?

28/4 Marrit schrijft haar deel van het rapport en zet dit op de drive.

29/4 Rapport, samenvatting en lay-out afgewerkt. Ook de video’s in kahoot veranderd. Blijkt dus dat je enkel youtube films erin kan zetten. Saloua

29/4 Marrit heeft de PowToon in Wix gezet. De PowToon kon eerst niet geëxporteerd worden, doordat er ‘premium characters’ gebruikt waren. Marrit heeft deze eruit gehaald en vervangen door gratis poppetjes. Daarna kon ze de PowToon op de website van PowToon publiceren en de link vervolgens embedden in Wix. Als laatste heeft ze een Creative Commons license aan de website toegevoegd.

29/04 BBB meeting met Gaby, Saloua, Rigoberta en Marrit.

De website werkt nu helemaal en de kaders zijn voldoende groot om alles te kunnen zien.

Alleen is er een filmpje in de Kahoot dat niet werkt. Dit vernieuwen door een werkend filmpje of die vraag verwijderen.

Het rapport: Marrit bezorgde ons de link en we bekijken samen het formaat waarin ons werk moet opgeladen worden in Edutech.

Dit moet op tijd rond komen. De volgende afspraken worden gemaakt:

Cynthia vragen om haar deel van het rapport te schrijven op de drive of aan Saloua te bezorgen. Saloua mailt en smst daarvoor zaterdagochtend naar Cynthia. Céline vragen om haar deel van het rapport aan te vullen zondagavond. Saloua overlegt dit met haar. Marrit heeft het rapport gecreëerd en haar deel staat er al volledig in. Gaby heeft vooral in het logboek gewerkt en zal de stukken die in het rapport moeten komen kopiëren of erbij schrijven. Gaby schrijft ook het verslag van de BBB van vandaag in het logboek. Rigoberta wijzigt het formaat van het rapport zaterdag ochtend in de vorm zoals het moet opgeladen worden. Zij zal ook de verslagen van onze meetings opnemen en testen in het rapport. (Forum?) Saloua heeft haar deel al volledig bijgewerkt. Zij zal de finale versie zondagavond opladen.

De presentatie. Moet dinsdagavond opgeladen worden. Het doel van deze taak was om iets te maken dat voor iedereen toegankelijk is en gedupliceerd kan worden. Daarom besluiten we om het oorspronkelijk voorstel van onze presentatie te laten vallen en het meer te hebben over hoe we het hebben aangepakt, minder over wat het resultaat is. We gaan dus ons idee weer te geven en dan te tonen hoe alles werkt. Hoe je een account aanmaakt op Wix, hoe je daar bijkomende pagina’s maakt en hoe je de filmpjes erin plaatst (enkel Youtube), hoe je de Xerte erin krijgt en hoe het moet met de Kahoot. Ons finaal werk zullen we op het einde kort tonen maar we gaan niet meer de inoefentools laten gebruiken of de quiz laten spelen.

Nieuwe afspraak voorbereiding presentatie op maandag 15u00 - 16u30 aan de VUB in het restaurant, bovenverdieping. Denk allemaal na over wat er moeilijk was en wat je wil meegeven over het maken van jouw deel. Cynthia en Céline bevestigen jullie nog je aan- (of af)wezigheid? Verslag door Gaby

29/4 Saloua vult alvast het rapport aan.

30/4 Rigoberta werkte het rapport verder uit voor zover alle informatie van iedereen beschikbaar is. Gaby en Marrit voegden hun deel aan.

01/5 Gaby las het rapport na en werkte het nog een stuk verder uit. Saloua heeft het rapport afgerond. En de procedure voor het publiceren in KlasCement is in gang gezet.


Handtekeningen