Rapport GROEP LO3

From Edutech
Jump to: navigation, search

Fitness voor het secundair onderwijs (3e graad)

01/05/2016

Groepswerk gemaakt in het kader van het onderwijstechnologie Lerarenopleiding Vrije Universiteit Brussel.

Samenvatting

Aangezien we allemaal studenten LO zijn met reeds enige ervaring in het onderwijs, merken we vaak op dat we soms veel tijd verliezen bij het aanleren van nieuwe bewegingsvormen. Vandaar dat we nagedacht hebben om aan de hand van technologie minder tijd te moeten besteden aan de uitleg. Zo kan er meer tijd vrij gemaakt worden om de leerlingen actief te laten bewegen. Vertrekkende vanuit deze gedachte hebben we gekozen om de leerlingen nieuwe leerstof aan te bieden via instructievideo’s gemaakt met EDpuzzle, die vervolgens beschikbaar gesteld werden op Blendspace. De instructievideo’s bevatten de belangrijkste aandachtspunten en het tweede deel van de video toont de meest voorkomende fouten. In Blendspace wordt er dan ook steeds een kleine vraag gesteld over de video om te zien of de leerlingen het begrepen hebben. Op deze manier hopen we meer tijd te hebben voor actieve beweging en meer (individuele) feedback te kunnen geven aan de leerlingen. Daarnaast kunnen de leerlingen dit materiaal na de schooluren steeds raadplegen en zo altijd de geziene leerstof nog eens opfrissen.

Doel - Concept

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van video’s voor het geven van feedback of instructies een positief effect heeft op het leerproces van leerlingen (Fukkink et al., 2012). Daarom hebben we gekozen om de leerlingen nieuwe leerstof aan te bieden via instructievideo’s gemaakt met EDpuzzle om die vervolgens beschikbaar te stellen op Blendspace. Daarnaast is gebleken dat instructie via computer voor effectievere en meer persoonlijke instructie zorgt bij een grote groep studenten. Tevens vergroot dit de tijd van de lesgever om andere zaken te verwezenlijken (Dolan et al., 2013). Eén van de redenen waarom we gekozen hebben voor een interactieve les via Blendspace, is omdat de leerlingen dit vooraf op zelfstandige basis kunnen bekijken en zo de 'theorie' reeds gezien hebben voor de eerste praktijkles. Dit is belangrijk om het gebruik van de beschikbare tijd tijdens een les LO te optimaliseren en de leerlingen het volledige lesuur te kunnen laten bewegen. Een bijkomend voordeel is dat leerlingen steeds de inhoud kunnen terugzien via hun studentenaccount in Blendspace. Een andere paradox in de literatuur stelt dat huiswerk maken via computergestuurde programma’s niet meteen voor betere studieresultaten zorgt ten opzichte van gewoon huiswerk. Daarentegen stelt men wel dat het meteen stellen van vragen na het verkrijgen van theorie, zorgt voor het beter onthouden van de leerstof in kwestie (Bonham et al., 2003). Net omwille van deze reden maken we gebruik van EDpuzzle en Blendspace om de leerlingen meteen vragen te laten oplossen over de verkregen theorie zoals in de introductievideo. Naast de instructies, ingesproken op de video’s, kunnen ze steeds de aandachtspunten teruglezen op de pagina van Blendspace.

Gebruikte technologieën

Technologieën gebruikt ter publicatie

 • Weebly

Met deze Amerikaanse website- en webhostingdienst hebben we een gratis website ontworpen om onze zelfgemaakte interactieve les voor te stellen.

 • KlasCement

Op deze educatieve portaalsite van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt ‘zelf gemaakt’ educatief lesmateriaal en leermiddelen gedeeld tussen leerkrachten, studenten (in lerarenopleiding) en educatieve organisaties. Via een puntensysteem zet men punten in als men een werk bekijkt en verdient men punten als men publiceert. De site zelf biedt controle of het gepubliceerde werk past bij de gekozen doelgroep en op spellingsfouten. Daarnaast wordt al het werk automatisch vertaald naar het Engels. Ons werk is hierop gepubliceerd.


Technologieën gebruikt voor de aanmaak van de interactieve les

 • Blendspace

Via Blendspace werd een digitale les gemaakt met als onderwerp ‘fitness voor het secundair onderwijs (3e graad)’. Met deze les komen leerlingen te weten waarom het belangrijk is om dagelijks te bewegen en welke bewegingen/oefeningen ze kunnen uitvoeren. Bij elke oefening wordt een beschrijving gegeven van de aandachtspunten die noodzakelijk zijn om de oefening correct uit te voeren. Het hoofddoel is dus de leerlingen op een gezonde manier aan het bewegen te krijgen. Blendspace zorgt ervoor dat leerkrachten gratis online lessen kunnen samenstellen, dat leerlingen plezier beleven aan deze les doordat ze actief kunnen deelnemen en als laatste dat leerkrachten de kennis die leerlingen tijdens de les hebben opgedaan, kunnen testen. Blendspace staat ook toe om verschillende types van digitale inhoud (links, documenten, afbeeldingen, video’s…) te combineren.

 • EDpuzzle

EdPuzzle werd gebruikt om video’s te bewerken (inkorten, stem toevoegen, vragen stellen…) alvorens deze aan de les in Blendspace werden toegevoegd.


Technologieën gebruikt om de groepstaak te presenteren

 • Apache OpenOffice Impress

Deze vrije en open software werd gebruikt om de presentatie van ons groepswerk samen te stellen.


Technologieën gebruikt om te communiceren en samen te werken

 • Google Drive
 • Groepsgesprek via Skype
 • Groepsgesprek via Facebook Messenger

Gebruikte media

Foto's

 • Voorpagina les Blendspace en achtergrond Weebly (Creative Commons Zero license) [[1]]

Video's

 • Introductiefilm interactieve les (Youtube) [[2]]
 • Zelf gemaakte videobeelden en audiofragmenten

Verwezenlijking

Om dit project tot in zijn eindfase te brengen zijn we allereerst begonnen met enkele dagen te brainstormen welk topic we gingen behandelen en welke tools we hiervoor zouden gebruiken. Initieel contact vond plaats op de VUB waarna er verder contact werd gehouden via Facebook en Skype. Vanaf het moment dat het concept aanwezig was, werden alle taken verdeeld onder de groepsleden. Alle groepsleden kwamen nog regelmatig samen op de VUB om zo elkaars input en feedback te horen. Zo was iedereen op de hoogte van elk aspect om zo tot een finaal werk te komen waarover iedereen tevreden is.


Hieronder de verschillende stappen die gezet worden om te kunnen werken in Blendspace en EDpuzzle

Stappenplan Blendspace

De startpagina van Blendspace geeft heel wat informatie weer. Allereerst geeft het op een korte en kleurrijke manier wat je er allemaal mee kan doen. Voor beginners is er zowel een startvideo als startgids aanwezig om de basisbeginselen te leren. Op de startpagina staat ook duidelijk weergegeven welke soort content je allemaal in je les kan invoeren.


Nieuwe gebruikers kunnen een account aanmaken via de blauwe ‘sign up’ knop rechtsboven. Een beperkt aantal gegevens (naam, voornaam, e-mailadres en wachtwoord) zijn vereist om een nieuw account aan te maken. Je kan je ook meteen registreren via je Google-account. Wanneer je reeds geregistreerd bent kan je simpelweg inloggen via de groene ‘login’ knop.


Wanneer je ingelogd bent kom je op je dashboard terecht. Hier heb je een overzicht van de lessen die je zelf in elkaar hebt gestoken, als de lessen die door Blendspace zelf gefeatured zijn. Deze laatste zijn uiteraard gebaseerd op je zoekgeschiedenis.

Lessen maken doe je via de groene ‘+ new lesson’ knop. Indien je een code hebt ontvangen van een leerkracht kan je ook lessen volgen via de blauwe ‘join class’ knop.

Onder ‘classes’ kan je je lessen delen met studenten of leden die ingeschreven zijn voor die les.


Het tabblad ‘lessons library’ geeft lessen, presentaties en projecten weer die door anderen ontworpen en gedeeld zijn om zelf in je klassen te integreren.


Een nieuwe les maken we dus via de ‘new lesson’ knop. We komen terecht op een blanco inputscherm waar we verscheidene zaken kunnen invoeren. Bovenaan kan je je les een titel geven. Daaronder heb je verschillende slides waar je je bronnen kan invoeren. Standaard wordt tekst en een quizformaat aangeboden.

Aan de rechterkant bevindt zich een toolbar waarbij verschillende bronnen kunnen ingevoerd worden. Dit gaat van video’s die ze zelf aanbieden, YouTube video’s, links, foto’s van internet tot eigen media.


Hieronder zien we een uitgewerkt model waar zowel eigen media, links en verschillende quizzen aanwezig zijn. Aan elke slide kan ook een titel en een korte beschrijving gegeven worden. Met de ‘play’ knop kan je alles laten afspelen.


Alle content kan je tevens delen op Facebook en Twitter of je kan mensen uitnodigen via bericht.

Stappenplan EDpuzzle

Het beginscherm van EDpuzzle is vrij basic met enkele creatieve toetsen. Je hebt de keuze om in te loggen (rechtsboven) indien je al een account hebt. Zoniet kan je de keuze maken om te starten als leerkracht of student.


Wanneer je de optie ‘leerkracht’ kiest om zo je eigen lessen in elkaar te kunnen steken zal je eerst de keuze krijgen om een korte tutorial te volgen. Deze is optioneel en kan je overslaan (rechtsonder).


Het eerste wat je leert is video’s trimmen of inkorten. Pas wanneer dit gelukt is kan je doorgaan naar de volgende stap.


Vervolgens leer je op welke manier je vragen kan invoegen in je filmpje, die je studenten dan kunnen zien en beantwoorden.


Als laatste stap in de tutorial heb je een overzicht van studenten die een bepaalde les volgen en in welke mate deze vorderen. Je kan controleren wie het filmpje bekeken heeft en hoeveel ze gescoord hebben op de vragen.


Om meteen te starten met het maken van je eigen les kan je op de blauwe knop rechtsboven klikken. Voor een account aan te maken moet je enkel je naam, voornaam, e-mailadres en een wachtwoord invullen. Je kan ook je Google of Edmodo account koppelen om je zo te registreren. Op het beginscherm kan je je ook registreren als student indien je enkel lessen wilt volgen. De gegevens hiervoor nodig zijn vrijwel identiek als die van de leerkracht. Enkel wordt hier een gebruikersnaam gevraagd en is een e-mailadres optioneel.


Wanneer je al een account hebt kan je simpelweg inloggen met de login knop rechtsboven. Hier heb je opnieuw de keuze om als leerkracht of student verder te gaan.


Indien je als leerkracht ingelogd bent kom je op volgend scherm terecht. Onder ‘My classes’ kan je zien hoeveel klassen er momenteel actief staan. Een nieuwe klas aanmaken gebeurt via de ‘add class’ knop. Deze geef je een naam waarna je verschillende lessen kan toevoegen. Studenten uitnodigen doe je via ‘invite more students’ en het huidige aantal leden bekijken via ‘members’.


Studenten uitnodigen kan simpelweg door hen de code van de les te geven. Je kan tevens een link delen via Google Classroom, Twitter of mail of gewoon de link kopiëren.


Bij ‘members’ kan je zien wie er momenteel geregistreerd is en je lessen kan bekijken van de klas waarvoor je een uitnodiging hebt gestuurd. Je kan zowel de studenten uit de klas verwijderen als gewoon de gehele klas op zich. Het is mogelijk om de klas te sluiten via de ‘lock access’ knop.


Indien je op een specifieke klas klikt worden alle lessen van die klas weergeven. Per les kan je bepaalde acties uitvoeren. Je kan zelf de les bekijken, doorspoelen van de les al dan niet blokkeren en deze natuurlijk verwijderen. Ook kan je een datum instellen wanneer de les niet meer toegankelijk is.


Via de groene ‘progress’ knop kan je individuele prestaties waarnemen van elke student. Wie er de les al dan niet heeft bekijken, hoeveel ze hebben gescoord op de vragen en wanneer ze dit hebben bekeken is allemaal zichtbaar. Het is ook mogelijk om de progressie per student te resetten.


Onder het deeltje ‘my content’ bevinden zich alle filmpjes die gebruikt kunnen worden in je lessen. Er kunnen zowel eigen video’s geüpload als online video’s geselecteerd worden.


Wanneer je als student inlogt is het overzicht vrijwel identiek als wanneer je inlogt als leerkracht. Verschillend is dat je je als student kan inschrijven in een klas door eenvoudig de code in te voegen. Per klas zijn ook de lessen zichtbaar die je kan volgen.


Elke individuele les geeft ook weer hoe ver je al gevorderd bent en hoe goed je geantwoord hebt op de vragen.


Dit is het overzicht wanneer je een specifieke les start. Het filmpje starten gebeurt met de ‘play’ knop. De groene vraagtekens geven de opdrachten weer die je dan kan invullen.


Via de ‘progress’ knop kan je zien hoeveel vooruitgang je hebt gemaakt. Het geeft tevens de vragen weer en wat je daarop hebt geantwoord. In het comment gedeelte kan je eventueel vragen om feedback.

Voor-en nadelen gebruikte technologieën

Weebly

Voordelen Nadelen
 • gratis
 • veel lay-out mogelijkheden om op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier een les te delen
 • zowel uploaden van zelfgemaakte video's als video's embedden van andere bronnen
 • enige oefening vereist
 • goede internetverbinding nodig (trage werking bij slecht internet)
 • geen mogelijkheden om een quiz te maken

Blendspace

Voordelen Nadelen
 • gratis
 • gebruiksvriendelijk
 • les kan ingedeeld worden op verschillende manieren
 • digitale bronnen zijn gemakkelijk te uploaden
 • meerdere digitale bronnen gebruiken in de les zonder kostbare lestijd te verliezen
 • leerlingen kunnen vragen stellen bij elke les en onderlig met elkaar discussiëren
 • zowel tijdens als buiten de les te gebruiken
 • slaat automatisch vorderingen in de gemaakte lessen op
 • leerlingen hebben een account nodig
 • weinig veranderingen mogelijk aan lay-out
 • leerlingen hebben een login en klascode nodig om de video's te herbekijken
 • loopt soms vast
 • bij de quizvragen kunnen er geen afbeeldingen worden geüpload ter verduidelijking


Edpuzzle

Voordelen Nadelen
 • gratis
 • zowel uploaden van zelfgemaakte video's als video's embedden van andere bronnen
 • video's inkorten
 • (meerkeuze) vragen invoegen
 • leerkracht kan zien welke student de video al heeft bekeken en hoe ze vervolgens op de vragen hebben gescoord
 • zowel tijdens als buiten de lesuren te gebruiken
 • een video kan enkel verkort worden, er kunnen geen meerdere fragmenten geselecteerd worden
 • geen meerdere video's combineerbaar
 • geen gedeeltelijke voice-overs, verplicht over gehele lengte van de video: ingesproken tekst kan dus niet beginnen voor of doorlopen na de video
 • leerlingen hebben een login en klascode nodig om de video's te herbekijken

Apache OpenOffice Impress

Voordelen Nadelen
 • gratis
 • open bron
 • werking vergelijkbaar met de werking van Microsoft Office
 • compatibel met Microsoft Office
 • extra menu onderaan en aan zijkant
 • verplicht om het volledige OpenOffice pakket te downloaden zelfs als je enkel Impress wil installeren
 • tijd nodig om alle functies onder de knie te krijgen
 • bij het verkleinen van het OpenOffice Impress vak is het menu aan de zijkant niet meer zichtbaar

Conclusie

Het doel van dit project was enerzijds het gebruik maken van duidelijke instructievideo’s om het leerproces van de leerlingen gemakkelijker te maken. Anderzijds was het de bedoeling dat elke leerling op eigen tempo het leerproces kon doorlopen. Daarbij proberen we andere leerkrachten Lichamelijke Opvoeding aan te sporen om instructievideo’s te gebruiken bij het aanleren van nieuwe bewegingsvormen tijdens de les LO door het delen van dit werk via een online platform voor leerkrachten.


 • Sterktes van ons project

- Leerlingen krijgen een overzichtelijke demonstratie, bijgestaan door duidelijke instructies.

- Leerlingen doorlopen het leerproces op hun eigen tempo.

- Leerlingen kunnen steeds theorie terug raadplegen.

- Leerkrachten lichamelijke opvoeding kunnen instructievideo’s met elkaar uitwisselen en gebruik maken van elkaars kennis binnen een bepaald domein.


 • Zwaktes van ons project:

- Doordat Weebly een gratis website is kunnen er niet zo grote bestanden geüpload worden.


Naast de manier waarop wij EDpuzzle gebruiken, kan deze tool ook gebruikt worden voor bewegingsanalyse van leerlingen. Via het opnemen van beelden tijdens de les, kan de leerkracht LO op een gebruiksvriendelijke manier de beelden knippen en bijkomende vragen stellen in de video, zodat de leerlingen kunnen nadenken over hun eigen bewegingen en zo het leerproces versterkt wordt door een vorm van zelfevaluatie.

Links

Interactieve les Blendspace [[3]]


Interactieve les op Weebly [[4]]


Interactieve les op KlasCement [[5]]

Referenties

 • Fukkink, R. G., Trienekens, N., & Kramer, L. J. (2011). Video feedback in education and training: putting learning in the picture. Educational Psychology Review, 23(1), 45–63.
 • S.W. Bonham, D.L. Deardorff, and R.J. Beichner. (2003) Comparison of student performance using web and paperbased homework in college-level physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(10):1050–1071.
 • Dolan P, Leat, D., Mazzoli Smith L, Mitra S, Todd, L., Wall K. (2013) Self-Organised Learning Environments (SOLEs) in an English School: an example of transformative pedagogy?. Online Educational Research Journal

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix individuele bijdragen

Naam Zoeken naar tools Aanmaak van... Gebruikte technologie Rapport Andere
Maxim De Plancke
 • Weebly
 • Videobeelden
 • Weebly
 • EDpuzzle
 • Google Drive
 • Skype
 • Facebook Messenger
 • Voor-en nadelen
 • Links
 • Common creative
Brainstormen/Ideeën opbouw van les
Femke Haegeman
 • Presentatie
 • (Lay-out) document Google Drive
 • Apace OpenOffice Impress
 • Google Drive
 • Skype
 • Facebook Messenger
 • Lay-out
 • Inhoudstafel
 • Voor-en nadelen
 • Gebruikte technologieën
Brainstormen/Ideeën opbouw van les
Hélène Hargot - - - -
Jens Lynen
 • Interactieve les in blendspace
 • Videobeelden
 • EDpuzzle
 • Blendspace
 • Google Drive
 • Skype
 • Facebook Messenger
 • Voor-en nadelen
 • Samenvatting
 • Referenties
Brainstormen/Ideeën opbouw van les
Dries Thiry
 • Interactieve les in blendspace
 • Videobeelden
 • EDpuzzle
 • Blendspace
 • Google Drive
 • Facebook Messenger
 • Verwezenlijking
Brainstormen/Ideeën opbouw van les
Renate Zwijsen
 • EDpuzzle
 • Interactieve les in Blendspace
 • Wiki-pagina
 • EDpuzzle
 • Blendspace
 • Google Drive
 • Skype
 • Facebook Messenger
 • Samenvatting
 • Doel - Concept
 • Voor-en nadelen
 • Conclusie
Brainstormen/Ideeën opbouw van les

Groepsleden en handtekeningen

--Dries Thiry (talk) 12:32, 1 May 2016 (PDT)

--Renate Zwijsen (talk) 12:39, 1 May 2016 (PDT)

--Jens Lynen (talk) 12:50, 1 May 2016 (PDT)

--Maxim De Plancke (talk) 14:53, 1 May 2016 (PDT)

--Femke Haegeman (talk) 15:01, 1 May 2016 (PDT)