Rapport GROEP TAAL1

From Edutech
Jump to: navigation, search

Oh jee, onderwijstechnologie. Een praktische handleiding voor toekomstige leerkrachten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het kiezen van webtools in hun lesprogramma’s.

01/05/2016

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB.

Samenvatting

Tegenwoordig is er een gigantisch aanbod op het gebied van webtools om lessen interactiever te maken. Voor toekomstige leerkrachten die nog niet vertrouwd zijn met ICT-toepassingen, kan het moeilijk zijn om de juiste tool uit te kiezen. Om deze aanstaande leerkrachten te ondersteunen bij het kiezen van gepaste media, hebben wij een handleiding ontwikkeld. Via een Xerte handleiding doorlopen de docenten een leerpad en ontdekken ze de functies van vier gebruiksvriendelijke webtools. Het gaat om twee webtools waarmee je een quiz kunt maken (Kahoot! en Socrative) en twee webtools die je kunt gebruiken als online prikbord (Padlet en Lino It). In deze handleiding wordt elke webtool besproken. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je de tools kunt gebruiken en wat de voor- en nadelen zijn. Elke tool die wordt besproken, is daarnaast voorzien van een demofilmpje.

Doel - Concept

Wij willen toekomstige leerkrachten kennis laten maken met vier gebruiksvriendelijke webtools om de lessen interactiever te maken. Het gaat hierbij om twee webtools die gebruikt kunnen worden om een quiz te maken (Kahoot! en Socrative) en twee webtools om een online prikbord te maken (Padlet en Lino It).

Gebruikte technologieën

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

Kahoot!

Kahoot! is een online gratis software om eenvoudig een quiz te maken. Andere mogelijkheden van Kahoot! zijn het organiseren van discussies of peilingen. Als leerkracht maak je een account aan om een quiz te organiseren. Om de quiz te spelen, heb je een internetverbinding nodig en een device per deelnemer (PC, tablet, smartphone). Een voordeel van Kahoot! is dat de deelnemers geen account hoeven aan te maken. Wanneer de quiz gespeeld kan worden, ontvangen deelnemers een speciale pincode. Als iedereen de code heeft ingetypt, kan de quiz worden gestart.

Socrative

Socrative is een online gratis webtool om een quiz te maken. Andere toepassingen zijn toetsen, testen, peilingen en lesevaluatie opdrachten. Deze webtool beschikt in grote lijnen over dezelfde technische mogelijkheden als Kahoot! Ook bij deze tool moet de leerkracht een account aanmaken. De deelnemers hoeven geen account aan te maken, maar ontvangen een roomnummer.

Padlet

Padlet is een gratis webtool om een online prikbord te maken. Het voordeel van Padlet is dat je niet verplicht bent om een account aan te maken. Het is een eenvoudige manier om informatie te verzamelen en te delen. Op die manier heeft de leraar een overzicht van alle opgezochte informatie.

Lino It

Lino It is een gratis webtool om een online prikbord te maken. Andere toepassingen zijn de klas feedback laten geven en presentaties geven. Voorwaarde om deze webtool te gebruiken is dat de leerkracht en de leerlingen een account aanmaken met hun eigen device. Met Lino It kun je ook afbeeldingen en video’s posten op het online prikbord.

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

Xerte Online Toolkit

Xerte Online Toolkit een gebruiksvriendelijke tool waarmee je zonder enige kennis van HTML of XML een leerobject kunt maken. Het pakket is ontwikkeld door de universiteit van Nottingham (Groot-Brittannië). Xerte biedt vele opties om een leerpad interactief te maken aan de hand van video’s, geluid, tekst, etc.). Een bijkomend voordeel van Xerte is dat er meerdere personen aan een leermodule kunnen werken (meerdere editors).

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep

VUB Forum PointCarré. Het forum werd gebruikt om het groepsvoorstel te presenteren en om vragen te stellen. Chamilo E-learning software, Free Open Source software, GPLv3

VUB Webmail. Webmail werd gebruikt om informatie te delen en afspraken te maken.

VUB Studiecentrum. Het Studiecentrum werd gebruikt om te brainstormen en in groepsverband aan de opdracht te werken.

Gebruikte media

YouTube

Hoe maak je een quiz in Kahoot - Jennifer Schipper https://www.youtube.com/watch?v=DeyvIY32vRU

Linoit How To - Mollie Bounds https://www.youtube.com/watch?v=JX0w3rH09UY

Padlet Demo - Kevin Cutler https://www.youtube.com/watch?v=2ZrFlLDC0wE

Socrative turorial - Annie Ruonavaara https://www.youtube.com/watch?v=t3aJpwS9urc

Afbeelding

Pixel Wallpaper http://1fotonin.com/image.php?pic=data/wallpapers/45/WDF_921421.jpg

Verwezenlijking

Tijdens onze brainstormsessie werd duidelijk dat onze groep niet over ICT experts beschikt. We waren het er snel over eens dat wij van onze ‘zwakte’ een ‘sterkte’ wilden maken. Daarom hebben we besloten om een leermodule te ontwikkelen voor aanstaande leerkrachten die net als wij over weinig ICT kennis beschikken.

De hoofdtool voor het maken van onze leermodule is Xerte. Wij hebben gekozen voor Xerte om meerdere redenen: ten eerste wilden wij graag een verdiepingsslag maken van onze eigen kennis op het vlak van Xerte. Ten tweede is Xerte een gebruiksvriendelijke open source software, waardoor wij onze opgedane kennis gemakkelijk kunnen delen. Ten derde past Xerte bij onze doelgroep; namelijk toekomstige docenten. In het leerobject werden de webtools een voor een uitgelegd. De taken verdeeld en per groep van twee personen is elke tool onderzocht.

Om het leerobject publiekelijk toegankelijk te maken, hebben wij in wiki een link gelegd naar Xerte.

Discussie en conclusie

In deze korte leermodule hebben wij vier eenvoudige webtools besproken: Kahoot!, Socrative, Padlet en Lino It. We hebben alle vier de tools uitgetest en zijn van mening dat ze allemaal een toegevoegde waarde hebben binnen het onderwijs. Belangrijk om te weten is dat deze tools zeer gebruiksvriendelijk zijn, ook voor docenten die opzien tegen het gebruik van ICT in de klas.

Door het gebrek aan ICT kennis van de groepsleden waren de mogelijkheden om een project op te zetten beperkt. Aangezien de groepsleden allemaal gemotiveerd waren, is het toch gelukt een haalbaar project te selecteren rondom het thema ICT in de klas. Wij hopen dat toekomstige leerkrachten onze leermodule als hulpmiddel kunnen inzetten.

Linken

Xerte http://edutech.vub.ac.be/xerte/

Kahoot! https://getkahoot.com/

Socrative www.socrative.com

Padlet https://nl.padlet.com/

Lino It http://en.linoit.com/

Reisgids digital http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools

Appendices

Appendix 1 Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

X = bijdrage geleverd

Deeltaak Elodie Catrell Kevin Jacobs Omar Lamrabet Liesa Socquet Henrica Van Berkel Olivier Van Tiggelen
Voorstel ontwerp X X X X X X
Presentatie X X X X X X
Rapport X X X X X X
Aanmaak leermateriaal X X X X X X
Gebruikte technologieën Padlet/Wiki/Xerte Padlet/Lino It/Wiki/Xerte Socrative/Wiki/Xerte Kahoot!/Lino It/Wiki/Xerte Kahoot!/Lino It/Wiki/Xerte Socrative/Wiki/Xerte

Appendix 2

Presentatie Google Docs

Xerte Leermodule

Groepsleden en handtekeningen

--Liesa Socquet (talk) 06:24, 1 May 2016 (PDT)

--Kevin Jacobs (talk) 07:08, 1 May 2016 (PDT)

--Henrica van Berkel (talk) 08:30, 1 May 2016 (PDT)

--Elodie Cattrel (talk) 08:49, 1 May 2016 (PDT)

--Olivier Van Tiggelen (talk]) 09:00, 1 May 2016 (PDT)

--Omar Lamrabet (talk) 12:21, 1 May 2016 (PDT)