Rapport GROEP TAAL2

From Edutech
Jump to: navigation, search

(Digi)Taal door Brussel

1 mei 2016
Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB

Samenvatting

Schoolreizen worden vandaag de dag in enkele scholen Geïntegreerde Werkperiodes (GWP’s) genoemd. Een GWP speelt zich vaak over meerdere dagen af. Het doel van zulke GWP’s is om de zelfstandigheid, de weerbaarheid en het wereldbeeld van de leerlingen te vergroten. Een pluspunt is dat een GWP zich in een andere omgeving dan de school afspeelt.

In onze stagepraktijk viel het ons op dat een GWP vaak nog op de klassieke manier verloopt: met een papieren bundel. Vandaag staan we op vlak van technologie al een heel eind verder en zijn smartphones bij de leerlingen niet meer weg te denken. Waarom triggeren we de leerlingen niet op deze manier?

Met ons project willen we leerlingen de kans geven om na een GWP (in eender welke stad) verslag uit te brengen op een creatieve manier, namelijk door storytelling. Aan de hand van een wereldkaart in Odyssey kunnen de leerlingen de inhoud van de GWP met, tekst, afbeeldingen en links in een leuk verhaal gieten. Hun schrijfinspanningen verdwijnen dus niet in een lade van de leerkracht maar kunnen gelezen worden door een echt publiek. Wij stellen voor om aan deze blog-opdracht een mondelinge presentatie te koppelen zodat zowel schrijf- als spreekvaardigheden ingezet worden. Bovendien kan er door een mondeling luik te voorzien, gegarandeerd worden dat er ook interactie is tussen de leerlingen en zij feedback krijgen van hun peers.

Doel-concept

Wij wilden de leerlingen mogelijkheden bieden om de inhoud van een GWP op een interactieve manier te verwerken. Onze groep, TAAL2, bestaat uit taalleerkrachten. We dachten dit concept samen uit als leerkrachten maar los van een specifieke taal. Een GWP Brussel kan dus in het Nederlands of in het Frans gepresenteerd worden, een GWP Londen in het Engels, een GWP Berlijn in het Duits, …

Het idee voor dit project ontstond door het van dichtbij volgen van de organisatie van een GWP als stagiaires. Wij kozen er in ons voorbeeld voor om een verhaal rond een GWP Brussel uit te werken. De volgorde van de afgelegde weg op de GWP wordt met de nodige informatie rond de bezochte plaatsen gepresenteerd aan de hand van Odyssey.

Door leerlingen hun verhaal te laten vertellen aan de hand van Odyssey worden hun schrijfvaardigheden bijgeschaafd. Ze stellen immers geen document op dat ergens in een lade verdwijnt en dat enkel de leerkracht leest. Door een online-verhaal te schrijven, schrijven de leerlingen voor een echt publiek en kan niet alleen het product geëvalueerd worden maar ook het proces. De context is niet fictief -zoals vaak in het klassieke taalonderwijs- maar levensecht. De leerlingen kunnen bovendien hun creativiteit de vrije loop gaan door foto’s en links te integreren in hun verhaal. Deze elementen zijn volgens Ward (2004) onontbeerlijk wanneer een leerkracht leerlingen wilt aansporen om hun schrijfvaardigheden op een efficiënte manier op te krikken. Arslan (2010) bevestigt dit. Hij vergeleek twee groepen studenten van een vreemde taal: een groep kreeg les over schrijfvaardigheden zonder blogsoftware en eentje met blogsoftware. Studenten die werkten met blogs hadden een beter leerproces.

Gebruikte technologieën...

... voor de aanmaak van het materiaal

Odyssey is een open source project dat het mogelijk maakt om online interactieve verhalen te vertellen. Met andere woorden: storytelling gebaseerd op een wereldkaart. Voor het maken van zo een interactief verhaal zijn codeerskills niet vereist. We hebben gekozen om te werken met Odyssey nadat we tot de conclusie gekomen waren dat WordPress niet voor iedereen zichtbaar was en dat de open source template van onze storyteller niet in zijn geheel geïnstalleerd kon worden. Dit is bij Odyssey wel het geval. De kaarten die Odyssey gebruikt worden aangeboden door https://cartodb.com, een mapping tool.

Prezi is online presentatiesoftware. De tool zorgt ervoor dat je een presentatie kan maken. Deze presentatie start vanuit een overzicht (een heel groot canvas laat ons zeggen) waarbij er voor specifiekere details van de presentatie ingezoomd kan worden en uitgezoomd kan worden om een overzicht van de presentatie te verkrijgen. Hierdoor voldoet een Prezi-presentatie aan het signalingsprincipe, een van de 11 CTML (cognitive theory of multimedia learning) ontwerpprincipes. Bovendien plaatsen we beelden (multi-media principe) en woorden die samen horen in hetzelfde beeld en laten we dus verbale en non-verbale input tegelijkertijd verschijnen (spatial & temporal contiguity). We hebben dus gekozen voor Prezi daar de presentatiesoftware dynamischer is dan een PowerPointpresentatie en andere vergelijkbare presentatiesoftware. Prezi liet ons toe om zoveel mogelijk CTML principes te integreren.

iMovie is een programma voor Mac OS X om videofragmenten te importeren en te bewerken. Apple heeft dit programma ontworpen. Om aan te tonen hoe Odyssey gebruikt kan worden, werd er een videofragment geïmporteerd in iMovie. Dit videofragment toont aan welke stappen iemand moet ondernemen om een verhaal op Odyssey te maken. De tekst die u hoort in het resultaat is via iMovie toegevoegd aan het videofragment. Wetende dat iMovie geen open source software is, is het belangrijk om hierbij te vermelden dat dit een eerder praktische keuze was. Een persoon uit onze groep had dit programma reeds meerdere malen gebruikt.

Apple ontwierp QuickTime, multimediasoftware die ook Windows-gebruikers kunnen installeren. Dit programma werd gebruikt om een filmpje te maken van de stappen die je neemt om een verhaal in Odyssey te maken. QuickTime werd dus gebruikt voor screen recording. We zijn er van op de hoogte dat er open source alternatieven zijn voor screen recording, bijvoorbeeld VLC of Open Broadcaster Software. Quicktime was een 'gemakkelijke' oplossing omdat we reeds met de software konden werken.

Wanneer we ons project voorstellen aan onze medestudenten, willen we dat graag op een interactieve manier doen. Daarom zochten we naar open source software om een poll op te zetten. The Amazing Little Poll leek een mogelijkheid. Zonder kennis van Unixcommands was dit echter geen simpele taak. Na verschillende commando’s in te typen in de terminal, kwamen we tot de vaststelling dat we een PHP-server nodig hadden. Door gebrek hieraan kozen we voor een alternatief in free software zonder ongepaste reclame voor leerlingen, namelijk Poll Code.

Poll Code is een service die boardhost.com gratis aanbiedt. Onderaan de pagina leest men: “Inc. ©2015 All Rights Reserved”. Het is dus geen open source software (OSS). Om polls te genereren met OSS is een PHP-server vereist en kozen wij dus voor een alternatief dat gratis en gemakkelijk in gebruik is. Om een poll te maken, typt men de vraag waarna er tot dertig mogelijke antwoorden ingegeven kunnen worden. De lay-out van de poll kan aangepast worden. Ten slotte kan de poll gepubliceerd worden. Een account aanmaken is niet nodig om een poll te maken maar het geeft wel de mogelijkheid om de poll op een later tijdstip te beheren.

 • OJOO (overwogen maar niet gebruikt)

OJOO is eerst en vooral geen open source tool. Dit is dan ook de reden dat we deze applicatie niet gebruikt hebben. Het was de bedoeling om met OJOO een interactief stadsspel voor de leerlingen te maken. Dit stadsspel zou dan tijdens de Geïntegreerde Werkperiode (GWP) gebruikt worden. Op deze manier verdwenen de papieren bundeltjes en konden de leerlingen de opdracht van bijvoorbeeld een GWP Brussel op een technologische manier maken. Applicaties op een smartphone sluiten daarnaast ook aan bij de leefwereld van de jongeren.

 • WordPress (overwogen maar niet gebruikt) (license GPLv2)

WordPress is een Content Management System (CMS) waarmee heel gemakkelijk een website of blog gemaakt kan worden. CMS biedt de mogelijkheid tot het houden en het aanpassen van een website zonder de kennis van een HTML-code. WordPress hadden we nodig om het open source storyteller-thema te gebruiken. De WordPress kon enkel lokaal gepubliceerd worden waardoor niet iedereen deze zomaar kon openen.

 • MAMP (overwogen maar niet gebruikt)

MAMP is gratis software die een local server-omgeving installeert op je computer. Het is een acroniem voor Mac OS X, Apache (webserver), MySQL (databaseserver) en Perl/PHP/Python (programmeertalen). Dankzij deze gratis software programma’s kan men makkelijk dynamische servers laten draaien.

In onze zoektocht naar een alternatief voor OJOO, dachten we aan geocaching. Open Caching biedt een open source mogelijkheid om een spel voor leerlingen uit te denken. Aan de site werd echter gewerkt om verbeteringen door te voeren. Daardoor was het niet mogelijk om sommige functies te gebruiken.

Imgur is een online platform dat gebruikt wordt bij het delen van foto’s. Het is een site waarop zelf getrokken foto’s geplaatst kunnen worden. Op deze manier worden foto’s met de hele wereld gedeeld. Imgur hebben we gebruikt, daar foto’s niet zomaar in Odyssey geplaatst konden worden. We hadden een link nodig om de foto in het verhaal te verwerken. Imgur gaf ons de mogelijkheid om de links te verkrijgen van onze zelf gemaakte foto’s.

... voor de publicatie van het materiaal

KlasCement is een open source online platform. Leerkrachten en leerlingen kunnen hier gemakkelijk lesmateriaal plaatsen en delen. Allerlei leermiddelen kunnen ter inspiratie bekeken en gebruikt worden. We hebben onze tutorial rond het gebruik van Odyssey op KlasCement geplaatst omdat we leerkrachten en leerlingen op deze manier duidelijk aantonen hoe ze via Odyssey een verhaal kunnen aanmaken.

Zie uitleg bij "gebruikte technologieën voor de aanmaak van het materiaal".

YouTube is een online videocommunity. Mensen kunnen op YouTube video’s bekijken en delen. Iedereen kan het wereldwijd gebruiken en de mensen kunnen elkaar op deze manier inspireren. Naast het delen van onze tutorial op KlasCement hebben we er ook voor gekozen om deze ook op YouTube te plaatsen. Ook via hier kunnen personen gemakkelijk onze video terugvinden bij het opstellen van een verhaal met Odyssey.

... voor communicatie intern in de groep

Facebook is een online, gratis sociaalnetwerksite. Facebook geeft de mogelijkheid om sites te delen, video’s te tonen en afbeeldingen te posten. Facebook werd voornamelijk gebruikt voor interne communicatie om up to date te blijven van alle wijzigingen en aanpassingen die zich hebben voorgedaan. De communicatie gebeurde via de privégroep “Onderwijstechnologie”. Op deze manier zag iedereen onmiddellijk wat er veranderd was, welke nieuwe opties er waren en welke materialen reeds verzameld waren. Feedback was eveneens mogelijk door te reageren op de posts die in de groep geplaatst werden.

Google Docs is een gratis online tekstverwerker die gebruikt werd om het verslag uit te schrijven. De reden voor het kiezen van Google Docs is de mogelijkheid om de tekst door alle groepsleden simultaan te bewerken, toe te voegen, aan te passen, na te lezen, etc. Het is ook een handige tool om bedenkingen bij te schrijven en om reacties te plaatsen bij bepaalde passages.

Deze open source webtool hebben we, na een eerste try-out tijdens een “onlineles”, gebruikt om te brainstormen over nieuwe OSS (aangezien OJOO niet meer gebruikt mocht worden en we nog op zoek waren naar een interactieve website). Deze conferencing tool maakte het mogelijk om screenshots te nemen van de programma’s waarmee we bezig waren en om uit te leggen wat onze bedenkingen waren bij de softwares. De webcam, micro en de mogelijkheid tot presenteren maakten deze tool zeer handig tijdens het groepswerk. De groepschat maakte het ook mogelijk om te communiceren en tegelijkertijd vragen schriftelijk te stellen.

Skype is een gesloten platform dat gebruikt werd om te communiceren binnen kleinere groepen (aangezien samenkomen met een groep van zes personen niet altijd mogelijk was). Hier wordt gebruik gemaakt van een webcam en micro. Ook in dit platform is het mogelijk om documenten te delen via de chat.

 • Telefonisch contact

Als er bepaalde onduidelijkheden waren, dan was telefonisch contact een goed alternatief om het werken onmiddellijk verder te zetten.

Gebruikte media

Verwezenlijking

Op donderdag 31 maart 2016 vergaderde onze groep voor de eerste keer en diezelfde dag hebben we ons voorstel op het forum geplaatst. Na lang discussiëren over verschillende mogelijkheden, wordt die dag besloten om te werken rond het meer technologisch maken van GWP’s. Er kwam een GWP Brussel ter sprake die nog steeds aan de hand van papieren gebeurde. Gezien de recente gebeurtenissen rond Brussel, de vooruitgang van de technologie vandaag de dag en het gebruik van de smartphones kwam het idee in ons op om de GWP’s te veranderen aan de hand van de app OJOO. Met een positief uitzicht dienden we dit voorstel in, maar al snel wees meneer Van Bogaert ons op OJOO geen open source is.

Er volgde een online-overleg via Facebook hoe we de GWP toch als onderwerp konden behouden. Na een lange zoektocht naar alternatieven voor Ojoo (waaronder geocachen) kwamen we op een nieuw idee. In de plaats van technologie te gebruiken tijdens de GWP, zouden we ons buigen over de mogelijkheden om technologie te integreren in de taallessen na de GWP. Omdat de leerlingen vaak niets meer doen met wat ze beleefd en geleerd hebben tijdens hun GWP kwamen we bij het idee van storytelling.

Op 13 april 2016 vond de classroom conference op Big Blue Button plaats. Via deze weg stonden we opnieuw in contact met meneer Van Bogaert en professor Questier. We haalden storytelling bij hen aan en professor Questier gaf ons groen licht: storytelling is goed voor het leerrendement van de leerlingen en het verhogen van de motivatie bij de leerlingen.

Er volgde opnieuw een online-overleg in groep op Big Blue Button. In dit overleg komen we tot de conclusie dat WordPress software nodig was om het open source template van de storyteller te kunnen gebruiken. Ook de software MAMP moest geïnstalleerd worden om een local server-omgeving aan te maken. Na het installeren van de software stootten we dus op één probleem: WordPress kon enkel local bekeken worden. Dit houdt in dat je geen server hebt en dat je bij het maken van een blog, deze niet kan delen met de rest van de wereld. Dit zou een nadeel zijn want als de leerlingen naar de leerkracht en andere leerlingen de link van hun blog zouden sturen, dan zouden wij deze niet kunnen openen. Ook kwam de open source template niet in zijn gehele versie op WordPress. We overwogen dan om de online versie van WordPress te gebruiken, maar weer kon de template niet geïnstalleerd worden. Op dat moment was dit even een domper op onze technologische vreugde. We besloten professor Questier te mailen om dit te bespreken op Big Blue Button.

25 april was daar dan eindelijk de oplossing: Odyssey storyteller kwam op ons pad. Dit is een open source project waarbij gebruik gemaakt wordt van een wereldkaart. Op de wereldkaart kan je inzoomen en plaatsen -zoals bijvoorbeeld de Grote Markt en Manneken Pis- aanduiden om die te bespreken door tekst te typen en/of afbeeldingen of links in te voegen. Tijdens de GWP nemen de leerlingen zelf foto’s met hun smartphones of de digitale camera’s die een school ter beschikking kan stellen. Aan de hand van die foto’s kunnen ze in Odyssey over hun GWP Brussel verslag doen. Odyssey is zichtbaar voor iedereen dus elke leerling kan zijn verhaal in de vorm van een link naar de medeleerlingen/de leerkracht sturen.

Om een verhaal in Odyssey te plaatsen, zijn we als volgt te werk gegaan (deze stappen kan u nauwkeurig volgen in onze zelfgemaakte demo).

 • Stap 1: Om een verhaal te scheppen, gaat u eerst naar de website http://cartodb.github.io/odyssey.js/. Vervolgens klikt u op de knop create story.
 • Stap 2: Kies het sjabloon dat u wenst te gebruiken. Het gekozen sjabloon heeft de controle over de algemene structuur en de lay-out van uw verhaal. Het sjabloon bepaalt de positie van uw kaart, van de verhaalelementen en van de wijze waarop uw verhaal zal vorderen. Er zijn drie mogelijke templates waaruit u kan kiezen: het diasjabloon waarbij uw verhaal onderverdeeld is in dia's. Ten tweede is er het schuifsjabloon. Het sjabloon zal bewegen wanneer u omhoog of omlaag zal scrollen. Tot slot kan u ook kiezen voor het torsiesjabloon. Maak gebruik van dit sjabloon wanneer u een verhaal met veel animatie wil creëren.
 • Stap 3: Wanneer u een sjabloon gekozen heeft, krijgt u volgend scherm. Hier kan u onmiddellijk kiezen hoe u wil dat de wereldkaart er uit zal zien. Rechts onderaan ziet u CartoDB Light staan. Wanneer u hierop klikt, krijgt u meerdere opties: CartoDB Light, Nokia Day en Stamen Watercolor.
 • Stap 4: Wil u in- en uitzoomen op de kaart, dan kan u dit links bovenaan doen. Om uit te zoomen klikt u op ‘-‘. Om in te zoomen daarentegen klikt u op ‘+’. Uitzoomen is handig om een beter beeld te krijgen over de wereldkaart. U kan de wereldkaart dan verplaatsen tot aan de plaats waar u dieper op in wil gaan. Vervolgens kan u daar terug inzoomen. Hoe meer u inzoomt, hoe meer info u krijgt op het kaartje.
 • Stap 5: Vanaf nu kan u de verhaalinhoud toevoegen. Verwijder eerst in de sandbox (kader rechts) alles wat onder ‪#‎Your first odyssey.js story staat.
 1. Geef uw verhaal een naam. Verander de titel bij title en de auteur bij author op voorgaand scherm. U ziet deze zaken op dat moment ook veranderen in de voorbeeldweergave van het sjabloon.
 2. Plaats de cursor op de plaats die u wil bespreken.# Numbered list item
 3. Markeer de tekst #Your first odyssey.js story en vervang deze door ‪#‎De Grote Markt. U ziet deze tekst tegelijkertijd ook veranderen op het beeldscherm.
 4. Na het veranderen van deze headline klikt op enter op het toetsenbord. Vervolgens klikt u op add (dit staat naast de recent ingegeven titel #De Grote Markt) en vervolgens op move map to current position. U ziet de coördinaten van deze plaats verschijnen.
 5. U kan hieronder tekst toevoegen en ziet deze tegelijk ook op het beeldscherm verschijnen.
 6. Naast tekst zijn ook afbeeldingen mogelijk om toe te voegen. U kan dit door deze eerst op Imgur te plaatsen. Imgur is een site waar u zelf getrokken foto’s kan uploaden en u deze foto’s zo kan delen met de wereld. Wanneer u de afbeelding in het verhaal wil plaatsen, schrijft u: ‘! [img] (…)’ en u voegt op de plaats van de ‘…’ de link toe die Imgur u toont. U ziet de afbeelding verschijnen onder de test.
 7. Wanneer u een nieuwe plaats wil toevoegen aan het verhaal, start u onder de afbeelding opnieuw met een # (bijvoorbeeld ‪#‎Manneken Pis). U zoekt de plaats van Manneken Pis en klikt vervolgens opnieuw op add en daarna op move map to current position. U ziet de coördinaten van deze plaats verschijnen.
 • Stap 6: Om uw verhaal op te slaan, maakt u een bladwijzer van deze pagina. U vindt de pagina zo ook gemakkelijk terug om verder aan te passen.

U kan het sjabloon van het verhaal op elk gewenst moment vervangen.

 • Stap 7: Om uw verhaal te publiceren, klikt u onderaan rechts op downloaden of delen. Wanneer u op delen klikt, kan u het verhaal als een link opslaan. Wanneer u deze link doorstuurt, krijgt de ontvanger uw verhaal zonder de sandbox en kan deze uw dia’s doorbladeren.

De taakverdeling werd verfijnd in de richting van afwerking en presentatie. Dit gebeurde mondeling op een vergadering en werd schriftelijk nog eens meegedeeld in de facebookgroep. Afwezigen konden op die manier toch op de hoogte gebracht worden. De post werd diezelfde dag nog aangemaakt.

Om ons groepswerk op een interactieve manier te presenteren, werd er gezocht naar een poll. We wouden graag OSS gebruiken. Op http://www.mr-corner.com/LittlePoll/index.html vonden we OSS die ons aansprak. Na verschillende commando’s in te typen in de terminal, kwamen we tot de vaststelling dat we een PHP-server nodig hadden. Door gebrek hieraan kozen we voor een alternatief in free software zonder ongepaste reclame voor leerlingen: http://pollcode.com. Deze website is zeer gebruiksvriendelijk en laat ons toe om een poll te houden in de aula tijdens onze presentatie.

De aanmaak van de wiki-pagina ging van start. De Odyssey tutorial werd aangemaakt. Het beeld werd gefilmd met QuickTime Player en via iMovie werd de ingesproken tekst met het beeld gemonteerd. Vervolgens werd het resultaat op Youtube geplaatst. De wiki-pagina werd tenslotte nog gefinaliseerd en het eindproduct kan gepresenteerd worden vanaf 4 mei.

Discussie en conclusie

Odyssey ondersteunt het leerproces van een vreemde taal. Het laat immers toe dat leerlingen zowel met beelden als met woorden werken, een combinatie waarvan bewezen werd dat die gunstig is voor het dieper verwerken van informatie. De non-verbale elementen laten bovendien toe dat er linken gelegd worden tussen de voorkennis en de nieuwe kennis. Vele leerlingen zullen bijvoorbeeld de Beurs wel herkennen op een foto maar niet de Nederlandse equivalent voor "la Bourse" kennen.

Volgens het spatial contiguity principe moeten beelden en woorden die overeenkomen dicht bij elkaar staan. In Odyssey staat de tekst bij de desbetreffende foto. Op die manier kunnen de leerlingen linken leggen en die kennis beter consolideren.

Het verhaal in Odyssey voldoet naast het multimedia principe en het spatial contiguity principe ook aan het temporal contiguity principe. De verbale input is immers simultaan met de non-verbale input beschikbaar. Bovendien levert het een coherent geheel (coherentieprincipe) op waarbij cognitieve overbelasting voorkomen wordt. Er zijn geen overbodige animaties of geluidseffecten die de aandacht van de leerlingen zouden afleiden.

De leerlingen kunnen zelf beslissen over de lengte van hun verhaal op Odyssey maar worden wel gedwongen om fragmenten te schrijven over verschillende locaties. Op die manier wordt de informatie in chunks aangeboden. Door de lay-out van de blog wordt men aangespoord de fragmenten kort maar krachtig te houden. In ons voorbeeld van een verhaal op Odyssey hebben we bewust maar vijf locaties aangemaakt. Het werkgeheugen kan namelijk maar zeven chunks verwerken.

De leerlingen schrijven hun eigen mening en ervaringen neer in hun online-verhaal. Het juiste register bevat dus niet ‘u’ en ‘men’ maar ‘jij’ en ‘wij’. Het vermijden van een formele taal leidt tot een actievere verwerking van nieuwe informatie (personalisatieprincipe).

Ook het signaleringsprincipe werd niet over het hoofd gezien. Door een titel in een groter lettertype wordt de lezer als het ware geleid in het verhaal: de organisatie van de tekst wordt duidelijk gemaakt. De leerlingen worden bovendien ook aangespoord om een samenhangende tekst te schrijven met een logische opbouw. Signaalwoorden zijn daarin onontbeerlijk.

Doordat de leerlingen zelf een product moeten creeëren dat ze naar eigen goeddunken vorm mogen geven, verhoogt de motivatie. Om een originele creatie te maken, moeten zij ideeën en concepten in een vreemde taal uitleggen. Zij gaan dus actief aan de slag met taal. Bovendien sluit de context nauw aan met hun leefwereld en hebben de leerlingen fysieke ervaringen kunnen opdoen in Brussel, waar ze nu verslag van uitbrengen. Dat verslag resulteert in een online-verhaal voor een echt publiek.

In een ideaal scenario zou in Odyssey een optie voorzien zijn om te reageren op elkaars verhalen. Interactie zou de motivatie van de leerlingen immers nog kunnen verhogen en zou hen ook nog meer aanzetten om te reflecteren over zowel hun proces als product.

We kunnen dus besluiten dat Odyssey een handige tool is om leerlingen te motiveren en actief met taal te laten werken. De tool voorziet geen interactieluik maar daar kunnen wij als leerkrachten op inspelen door er een mondelinge oefening aan te koppelen. Zo wordt niet alleen de schrijfvaardigheid maar ook de spreekvaardigheid getest.

De instructievideo die op KlasCement gepubliceerd werd, heeft een Creative Commons-licentie. Men mag dit filmpje dus overnemen en wijzigen, mits naamsvermelding, inclusief voor commerciële doeleinden.

Links

Prezi-presentatie

Instructievideo op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cSqIilKQdFU&feature=youtu.be (bekijken in 720HD)

Voorbeeldtaak in Odyssey:

Referenties

Ward, J. (2004). Blog Assisted Language Learning (BALL): Push button publishing for the pupils. Laatst geraadpleegd op 9 april 2016 van http://www.esp-world.info/Articles_26/push%20button%20publishing%20ward%202004.pdf

Arslan, R (2010). How can the use of blog software facilitate the writing process of English language learners? Laatst geraadpleegd op 8 april 2016 van https://www.researchgate.net/publication/248906908_How_can_the_use_of_blog_software_facilitate_the_writing_process_of_English_language_learners

Appendices

Wie Installatie Aanmaak leermateriaal Gebruikte tech Rapport Presentatie
Silke Billens Aanmaak facebookgroep - Presentatie Facebook - Prezi Rapport geschreven Prezi-presentatie
Anil Demir Audiofilmpje inspreken + montage met beeld - Eerste versie filmpje op YouTube posten - Foto's Brussel maken iMovie - YouTube Rapport nagelezen
Julie Demol Foto's Brussel maken - Odyssey uitpluizen - Presentatie Odyssey.js - Prezi Rapport geschreven Prezi-presentatie
Julie Luyckx Niet verwezenlijkt: WordPress + Storyteller-template Niet verwezenlijkt: WordPress + Storyteller-template Verwezenlijkt: Aanmaak Big Blue Button bijeenkomst - Odyssey uitpluizen - Filmpje maken van de stappen om een verhaal te maken (screen recording) - Filmpje knippen - Filmpje op YouTube plaatsen - Verhaal in Odyssey maken met de foto's en tekst van groepsgenoten - Verhaal in zijn geheel publiceren WordPress - Big Blue Button - Odyssey.js - QuickTime Player - YouTube Rapport nagelezen + aanpassingen gemaakt
Hannelore Put Tekst bij foto's schrijven Kladblok Rapport nagelezen
Sophie Segers Niet verwezenlijkt: opencaching.nl - Aanmaak poll - OJOO-zoektocht gemaakt Verwezenlijkt: Aanmaak Google Docs - Aanmaak poll - Presentatie - Instructiefilmpje op KlasCement Niet verwezenlijkt: Amazing little poll - OJOO Verwezenlijkt: Google Docs - Pollcode - Prezi - KlasCement Rapport geschreven Prezi-presentatie

Groepsleden en handtekeningen

--Silke Billens (talk) 06:18, 1 May 2016 (PDT)
--Hannelore Put (talk) 06:48, 1 May 2016 (PDT)
--Sophie SEGERS (talk) 07:55, 1 May 2016 (PDT)
--Julie LUYCKX (talk) 07:39, 1 May 2016 (PDT)
--Julie Demol (talk) 09:01, 1 May 2016 (PDT)
--Anil Demir (talk) 11:43, 1 May 2016 (PDT)