Rapport GROEP TAAL3

From Edutech
Jump to: navigation, search

Online talencafé voor leerlingen in de derde graad

01/05/2016

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB


Samenvatting

Het talencafé bevat drie leerpaden, één voor Frans, Engels en Duits. De leerlingen kiezen als eerste stap een specifieke taal en worden dan naar het gekozen leerpad doorgestuurd. Daar kunnen ze kiezen waaraan ze willen werken: luistervaardigheid, woordenschat of grammatica. Door deze materie thuis te behandelen, komt er tijdens de les meer tijd vrij voor schrijven en vooral spreken, wat bij het leren van (vreemde) talen erg belangrijk is. Bovendien kunnen de leerlingen de oefeningen ook op hun eigen tempo maken en kan er ingespeeld worden op hun behoeften: wie fout zit, kan meteen een extra oefening krijgen om de materie beter te verwerken. Op die manier zou het talencafé voor alle leerlingen, ongeacht hun leerstijl, van pas kunnen komen.

Doel - Concept

Doel

Het project is gebaseerd op flipping the classroom. Flipping the classroom houdt in dat leerlingen zelfstandig buiten de les aan de slag kunnen met video’s en online instructie (Alles wat je moet weten over flipping the classroom (2015). Daarom was Oppia een goede optie, omdat je video’s kan invoegen, uitleg kan geven bij oefeningen en de leerlingen individueel laat werken. Het doel van ons project is om leerlingen thuis op een gevarieerde manier taalvaardigheden te laten oefenen. Eén van die vaardigheden is luisteren. Daarnaast wordt er thuis ook op woordenschat en grammatica geoefend. Differentiatie speelt een rol in het talencafé, omdat leerlingen naar extra oefeningen over een specifiek onderwerp worden doorgestuurd indien de vorige oefening niet zo goed lukte. Na het maken van de oefeningen worden ze opnieuw naar de hoofdafbeelding van een restaurant gestuurd en kunnen ze ervoor kiezen om nog meer oefeningen te maken.

We hebben ervoor gekozen om een talencafé in plaats van een talenschool of talenfabriek uit te werken, omdat dit thema aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Een café is een plek waar ze tot rust kunnen komen en geen plicht voelen en daarom klinkt “talencafé” interessanter dan bijvoorbeeld “talenschool”. We willen echter via dit concept van een café niet alleen de motivatie bevorderen, maar hebben ook bewust dit thema geselecteerd omdat het frequente lexicale onderwerpen bevat. Zo kunnen de leerlingen werkwoorden zoals “eten”, “drinken”,...en woordenschat over maaltijden, ingrediënten oefenen. Anders gezegd: hoe meer een woord of thema voorkomt in een vreemde taal (en iedereen praat dagelijks over voedsel), des te zinvoller het is om dit thema in de doeltaal aan te leren.

Concept

Het talencafé bevat verschillende pagina’s naargelang het gerecht of naargelang de plaats op de hoofdafbeelding waarop de leerlingen kunnen klikken. Oppia laat toe dat er een duidelijke indeling komt door middel van verschillende gerechten. In totaal kozen we voor vijf basisgerechten: aperitief, soep, hoofdgerecht, dessert en een digestief. In elk onderdeel komt een andere taaloefening aan bod. Dit betekent dat de luistervaardigheden tijdens het aperitief worden getest en vervolgens komen bij de soep de woordenschatoefeningen aan bod. Het hoofdgerecht legt de nadruk op grammatica. Tijdens het dessert kunnen de leerlingen enkele taalspelletjes spelen om daarna eventueel verder te gaan naar een digestief om de maaltijd af te sluiten. Oppia is zo opgebouwd dat het makkelijk wordt om leerlingen door te sturen naar eventuele extra oefeningen, of, wanneer dit niet nodig is, naar de volgende oefening. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de leerlingen met grammatica of het hoofdgerecht beginnen, daarna een woordenschatoefening of soep kiezen en vervolgens een luisteroefening of aperitief. De keuze van de oefeningen hangt van de individuele voorkeuren en aanpak af.

Gebruikte technologieën

Oorspronkelijk was het ons plan om gebruik te maken van het gratis, open-source leerplatform Moodle, met daarin een Sloodle-module. Sloodle zou dan voor een virtuele wereld zorgen waarin de leerlingen kunnen communiceren met elkaar, terwijl Moodle zou dienen voor het inleveren van taken. Dit plan hebben we echter later varen, omdat de hosts waarop Sloodle zou moeten draaien niet langer up-to-date waren. Daarom hebben we beslist om te werken met Oppia, een open-source project van Google.

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

 • Oppia.org, free open-source learning platform
 • Gimp, free open-source image editor, GNU GPL
 • YouTube.com, gefilterd op filmpjes met Creative Commons-licentie
 • Rebus-o-matic.com, open-source website voor rebus-oefeningen
 • Puzzle-maker.com, open-source website voor woordzoekers en kruiswoordraadsels
 • Prezi, cloud-based presentatiesoftware

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

 • Oppia zelf

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep

 • Facebook
 • Skype
 • Doodle
 • Google docs, gratis online cloud based software
 • Google spreadsheets, gratis online cloud based software

Gebruikte media

YouTube

Afbeeldingen

Verwezenlijking

We kozen ervoor om, als taal-en letterkundigen, het werk te verdelen naargelang de gestudeerde talen. De keuze viel op Frans, Duits en Engels. Samen, na een brainstorm, besloten we om de Oppia exploration te laten beginnen met een afbeelding van een wereldbol met 3 verschillende vlaggen waarop de leerling kan klikken naargelang de taal die hij wil oefenen. Eens de oefeningen categorieën werden vastgelegd, namelijk luisteren, woordenschat, grammatica en taalspelletjes, konden we alleen aan de slag. We merkten snel dat het niet mogelijk was om tegelijkertijd in Oppia te werken en maakten een Google spreadsheet planning.

Oppia, voor de leerkracht

Oppia is een Google tool die toelaat interactieve activiteiten of explorations te ontwikkelen. We hebben eerst het startscherm aangemaakt, waarop de leerlingen een taal kiezen. Vervolgens hebben we een startscherm per taal aangemaakt, met een voorstelling en link naar de verschillende oefeningen (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en/of digestief). Daarna hebben we per taal een leertraject uitgezet met kaartjes. In de Oppia-editor wordt je exploration voorgesteld door middel van een overzicht van kaartjes (die je zelf nummert of een naam geeft) verbonden door lussen. Het einddoel is telkens de interactie te beëindigen, maar de afgelegde weg kan behoorlijk verschillen. De leerlingen zijn dus niet verplicht alle kaartjes en lussen te doorlopen. Er kan voor een bepaald onderwerp gedifferentieerd worden in traject, met het aanbieden van extra uitleg en oefeningen. Wij hebben differentiatie echter ook vanaf het begin ingebouwd, aangezien men verschillende talen en onderwerpen kan oefenen. Na het aanmaken van deze basisstructuur met lussen en kaartjes per taal (bijvoorbeeld: Soup 1, Hauptspeize 1, Plat principal 1,2,..), hebben we de concrete oefeningen (genaamd interactions, voor de mogelijkheden, zie infra) ingevoerd per kaartje. We gaven in wat er moet gebeuren bij een fout of juist antwoord. Hier en daar werden nog wat extra lussen en media toegevoegd. We hebben steeds het traject getest (in de viewmodus) en fouten verbeterd. Er is geen vast stappenplan voor het werken met Oppia. Een beetje experimenteren is aan de orde en Oppia geeft zelf pijnpunten aan met uitroeptekens (bijvoorbeeld de onmogelijkheid om de exploration te beëindigen.)

Oppia, voor de leerling

De leerling zal een kaartje zien, met ernaast een diertje dat hen begeleidt, uitleg geeft of een vraag stelt. Al klikkend kan de leerling keuzes maken, en krijgt hij/zij de introductie over de leerstof of het onderwerp, of een eerste vraag te zien. Naargelang de oplossing die de leerling aangeeft (door te klikken, of te typen), zal het verdere verloop verschillen. Is het antwoord fout, dan kan hij/zij opnieuw proberen of gestuurd worden naar een kaartje met meer uitleg. Is het juist, dan zal hij/zij direct verder kunnen naar een moeilijkere oefening. Dit wordt vooraf bepaald door de leerkracht. De leerlingen worden zo begeleid door verschillende leerpaden die steeds tot een einde leiden.

Mogelijke interactions

General

 • end exploration: dit is uiteraard de laatste kaart.
 • image region: je voegt een afbeelding toe waarop je verschillende regio’s kan selecteren, zo kan je de leerling bijvoorbeeld vragen een bepaald object aan te duiden.
 • item selection: voor deze interaction voeg je een lijst met items toe, waarvan een of meerdere items geselecteerd kunnen worden.
 • continue button: hiermee voeg je een kaartje toe waarop je kan klikken om door te gaan, hoewel je dit ook met andere interactions kunt realiseren.
 • multiple choice: hiermee kan een meerkeuzevraag gesteld worden.
 • text input: deze interactie vraagt input van de leerling, die zijn/haar antwoord typt.

Bij elke interaction is het mogelijk om Oppia gepast te laten reageren op het gegeven antwoord. Bij een foutief antwoord kan Oppia extra uitleg geven en vragen om het nog eens te proberen. Het is ook mogelijk om aan te geven dat het antwoord minstens een bepaald woord moet bevatten, dat het ook een spelfout mag bevatten, of dat een antwoord een bepaald woord juist niet mag bevatten. Bij een juist antwoord, word je naar een volgende kaart gestuurd. Op het einde van elk leerstofgeheel bieden we de leerling de keuze om te stoppen of een volgende oefening te kiezen.

Oppia kan ook een aantal tips aanbieden om de oefening op te lossen. Ook deze worden door de leerkracht verzorgd. De grammaticale uitleg kan worden gegeven, of de leerkracht kan een extra tip of motivatie geven.

Daarnaast zijn er ook interactions om wiskundige formules of grafieken toe te voegen (Math), om zelf te programmeren (Programming), om een partituur te maken (Music) en je kan ook een wereldkaart gebruiken (Geography).

Discussie en conclusie

Nadat we op enkele technische problemen waren gebotst bij onze originele bedoeling om Moodle en Sloodle te gebruiken, zochten we iets waarvoor iets minder technologische kennis nodig was. Oppia bleek de oplossing te zijn. Het gebruik ervan vergt geen kennis van programmeren en je hoeft je zelfs niet te registreren; inloggen kan met een Google-account.

Oppia biedt enkele voordelen:

 • makkelijk te gebruiken / gebruiksvriendelijk voor (jongere) leerlingen en voor de editors
 • ideaal voor differentiatie
 • visueel aantrekkelijk
 • mogelijkheid om foto’s en video’s in te voegen
 • dankzij het statistiek-icoontje kan je het gevolgde leerpad van je leerlingen in het oog houden en feedback geven
 • gebruikers kunnen ook feedback geven over jouw exploration. Je kan de leerpaden gemakkelijk aanpassen en continu verbeteren

Helaas is de tool natuurlijk ook niet helemaal perfect. De mogelijkheden voor taaloefeningen zijn soms eerder beperkt. Zelf zijn we op de volgende beperkingen gebotst:

 • geen invuloefeningen
 • geen verbindoefeningen
 • elke interactie moet op een ander kaartje, wat verwarrend wordt bij grotere projecten zoals het onze
 • er kan maar één iemand tegelijkertijd editen, anders gaan je aanpassingen verloren

We hielden de basisinstellingen van Oppia. De taal is dus Engels. Tussen de taaloefeningen van Frans en Duits moesten we af en toe een “continue” knop gebruiken in het Engels. Een nadeel daarvan is dat dit misschien vreemd of verwarrend is voor de leerlingen. Anderzijds kunnen ze op deze manier ook iets leren van de Engelse input (eenvoudige, Engelstalige instructies zoals “please continue”, komen vaak voor in het dagelijkse leven zoals bijvoorbeeld in de luchthaven en kunnen daarom leerrijk zijn).

De grootste beperking van deze tool is dat hij minder goed geschikt voor grotere projecten als het onze. Het overzicht van de leerpaden is zeer chaotisch weergegeven. Oppia is dus wel geschikt om korte leerpaden te realiseren die niet te veel opeenvolging van kaartjes vraagt. Een heel talencafé bleek moeilijker te overzien. Deze tool gebruiken om voor één vak een gedifferentieerde oefening te maken lijkt ons echter heel handig.

Vooral het feit dat een grammaticaoefening eigenlijk verspreid zou moeten staan over verschillende kaartjes kan vervelend zijn. Zeker bij grotere ‘explorations’, zoals die van ons, wordt het dan verwarrend. We hebben er daarom voor geopteerd om de langere oefeningen op één kaartje te zetten, met als gevolg dat de oplossingen niet overzichtelijk meer zijn. Ze zien eruit als volgt:

Engels:
Main Course: Have you ever tasted; have eaten; did you eat; ate; invited; Did you like; was; have been; ordered; had
Main Course Extra: brought; went; has loved; did not like; cooked; has eaten; met; has had
Main Course 2: has forgotten; have been waiting; has taken; has walked; have already ordered; have only been; have not ordered; have been sitting; has even noticed; has been running; has not looked
Main Course 2 Extra: has drunk; has been working; have eaten; have come; has been cooking; has become; has learned; have been eating
Main Course 3: have poured; have lifted; have done; have cut; have warmed up; have brought

Duits:
Hauptspeise: sind, gehen, isst, trinkt, trinken, ist, lesen, nimmt, wählt, bestellen, guckt, erzählt, ist, fühlt, lachen, sehen
Hauptspeise 2: gingen, redeten, sprachen, nehm, lachte, sagte, war, hörte, rief, waren gingen, entschuldigten, war

Bij deze oefening komt de extra moeilijkheid voor de gebruiker dat de oplossingen correct moeten worden gespeld. Is dat niet het geval, dan wordt een leerling mogelijk teruggestuurd naar extra uitleg en dezelfde oefening omdat hij/zij een spelfout heeft gemaakt. Omdat de oefening in één keer alle antwoorden vraagt, is de kans op een spelfout natuurlijk veel groter dan bij 1 antwoord per keer. Zoals gezegd, maakt die laatste optie echter een zeer verwarrend overzicht in de leerpaden-display.

Over het algemeen zien we de voordelen van Oppia wel in, maar denken we dat de tool zich nog beter leent voor andere vakken. Er is namelijk een apart onderdeel voor wiskunde, voor programmeren, voor muziek en voor aardrijkskunde. Vooral wiskunde is erg uitgebreid: er kan gewerkt worden met formules, grafieken en cijfer-input.

Onze 'exploration' werd onder een Creative Commons 4.0 licentie gepubliceerd in de galerij van Oppia zelf.

Linken

Project

Het project is terug te vinden in de galerij van Oppia.
Verder werd het ook goedgekeurd door KlasCement.

Presentatie

De presentatie is aangemaakt met en terug te vinden op Prezi.

Referenties

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Overzichtsmatrix
Wie Installatie Aanmaak leermateriaal Gebruikte tech Rapport Presentatie
Rosanne Ceuppens

Oefeningen Duits

 • Oppia
 • Google Docs + Spreadsheets
 • YouTube

1.1, 1.2, 1.4, 1.6

presenteren
Melissa Falletta

Oefeningen Frans

 • Oppia
 • Google Docs + Spreadsheets
 • YouTube

1.3, 1.4, 1.5, 1.6

slides
Tanita Pepermans

Wiki

Oefeningen Engels

 • Oppia
 • Google Docs + Spreadsheets
 • YouTube
 • Gimp

1.1, 1.3, 1.4, 1.6

presenteren
Julie Rouzeré

Oppia

Oefeningen Frans

 • Oppia
 • Google Docs + Spreadsheets

1.5

presenteren
Evelien Van der Elst

Google Docs + Prezi

Oefeningen Engels

 • Oppia
 • Google Docs + Spreadsheets
 • YouTube

1.2, 1.6

slides
Carolien Van Nerom

Google Docs + Spreadsheets

Oefeningen Engels

 • Oppia
 • Google Docs + Spreadsheets
 • YouTube

1.3, 1.6

presenteren

Groepsleden en handtekeningen

Groepsleden

 • Rosanne Ceuppens
 • Melissa Falletta
 • Tanita Pepermans
 • Julie Rouzeré
 • Evelien Van der Elst
 • Carolien Van Nerom

--Tanita PEPERMANS (talk) 03:03, 1 May 2016 (PDT)
--Julie Rouzeré (talk) 03:53, 1 May 2016 (PDT)
--Rosanne CEUPPENS (talk) 03:56, 1 May 2016 (PDT)
--Melissa Falletta (talk) 04:02, 1 May 2016 (PDT)
--Evelien Van der Elst (talk) 01:10, 3 May 2016 (PDT)

--Carolien Van Nerom (talk) 09:31, 1 May 2016 (PDT)

--Tanita PEPERMANS (talk) 04:24, 1 May 2016 (PDT)