Rapport groep 2014 Cultuur- en Maatschappij 2

From Edutech
Jump to: navigation, search

Titel

Prezi: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Dit groepswerk werd gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB


Groepsleden

  Ellen Van Genechten
  Nathalie Louis
  Inès Engels
  Sander Vandelannoote
  Hannelore Baudaer
  Jean-Baptiste Hintjens
  Ben Demeersman

Samenvatting

We hebben een Prezi presentatie gemaakt over de mensenrechten. In de Prezi presentatie hebben we met verschillende software een les opgebouwd. De leerlingen kunnen op deze manier op een actieve en interactieve wijze aan de slag met de leerstof. Het is niet de bedoeling om een volledige les te maken (met de op te zeggen leerstof). Deze prezi is bedoeld om de leerstof interactiever en interessanter te maken. Ook kan deze een inspiratie zijn om huiswerk op een andere manier mee te geven.

In het begin van de les wordt de geschiedenis van de mensenrechten overlopen, dit hebben we gedaan op twee verschillende manieren, met een video en een tijdslijn.

1. De video: Edpuzzle

De video werd aangepast met de online applicatie Edpuzzle. Deze applicatie laat je toe om zelf een video up te loaden, te maken of op te zoeken in Youtube, daarna kan je de video inkorten, zelf geluid inspreken, geluidsnota’s maken en quizvragen verwerken in de video. Deze video’s worden dan toegevoegd aan een “klas” die je creëert. Als leerkracht kan je dan je leerlingen uitnodigen via een code. De leerkracht kan op deze manier perfect volgen wie de video al bekeken heeft en op welke manier er geantwoord werd op de quizvragen. Dit is ook meteen het grote voordeel van dit programma. Je kan het filmpje in de klas laten bekijken of thuis meegeven als inleidende voorbereiding voor de les.

Website: http://edpuzzle.com/classes (Klik hierna op Student) Login: Nathalie Passwoord: groep2 Code: epRWmN

2. De tijdslijn: Gimp

We hebben gebruik gemaakt van het de vrij te downloaden software “Gimp (GNU Image Manipulation Program)” om de tijdsbalk omtrent de geschiedenis en evolutie van de mensenrechten op te stellen. We hebben meer bepaald gebruik gemaakt van de meest recente versie, Gimp 2.8.8. De voornaamste reden waarom we voor deze software gekozen hebben omdat ze compatibel is voor (zo goed als) alle besturingsprogramma’s, waaronder Windows, Mac, Linux, BSD en OS/2.

Inhoudelijk verschilt Gimp niet van opvallend van (Naams-)bekendere software als Photoshop. Het belangrijkste verschil is dat Gimp is uitgegeven als vrije software, onder een General Public License, en dus voor alle betrokken partijen vrij en kosteloos toegankelijk is.

Bovendien toont het gebruik van deze software aan dat er (op zijn minst) valabele vrije software alternatieven bestaan voor de gekende betalende programma’s. Leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen maken zo kennis met nieuwe programma’s en nieuwe mogelijkheden.

3. De enquête: monkeysurvey.com

Wij hebben gekozen voor Surveymonkey (https://nl.surveymonkey.com/) te gebruiken wat betreft het afnemen van enquêtes. Deze vorm van survey geeft ons de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier enquêtes te maken maar ook deze te verdelen. De enquêtes zijn eenvoudig te maken. Je kan steeds kiezen voor meerdere vragen op één pagina of je kan er ook voor opteren om ze telkens op een aparte pagina te plaatsen. Verder kan je steeds kiezen hoeveel antwoordmogelijkheden je wil invoeren. De verdeling gebeurt door slechts de link door te sturen naar de leerlingen. Wanneer respondenten/leerlingen ze invullen, krijgen we zo later alle gegevens die zeer duidelijk worden weergegeven, zelfs in percentages. Zelfs wanneer de dataverzameling is voltooid, biedt deze site gemakkelijke tools die je toelaten je cijfers op een evidente manier te analyseren. Aan de hand van een enquête willen we een klasdiscussie opstarten. De leerlingen vullen eerst de enquête in. Het zijn oneens/eens vragen. Wanneer alle leerlingen de enquête hebben ingevuld, kan de leerkracht de resultaten klassikaal bespreken en kan er een debat worden opgestart.

4. Leerlingen moeten de artikelen uit de UVRM linken met de beknopte versie: Lino it

Voor dit onderdeel van de groepsopdracht kozen we ervoor om gebruik te maken van de online, gratis tool Lino It. Dit is in wezen een prikbord (Canvas) waarop leerkrachten en leerlingen verschillende post-its aan kunnen brengen, verschuiven, aanpassen enzovoort. Naast deze functie is het ook mogelijk om een video of een afbeelding op het prikbord te bevestigen.

Dit is vrij interactief. Je kan een prikbord aanmaken en leerlingen hier toegang toe verlenen. Het kan dus gedeeld worden en door leerlingen individueel worden aangepast. Zo is het dus ook mogelijk om groepsopdrachten te organiseren.

Op het prikbord bevinden zich de verschillende artikelen van de UVRM (Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens). Links bevinden zich de volledige artikels, rechts de beknopte versies ervan. Gezien het mogelijk is de verschillende post-its te wijzigen van plaats, is het mogelijk om de uitgebreide en de beknopte versie samen te plaatsen. Dit is dan ook de eerste opdracht. Het is eventueel ook mogelijk de leerlingen de mensenrechten te laten opdelen in groepen. Lichamelijke, geestelijke rechten van de mens enzovoort.

Voor de tweede opdracht, moeten de leerlingen een videobestand bekijken. Het is erg makkelijk om een videofragment vanop YouTube te importeren in Lino It. Deze video toont aan welke problemen zich voordoen in Mexico. De leerlingen moeten aantonen welke mensenrechten er zoal geschonden worden in het land, aan de hand van dit fragment.

Op deze speelse manier, maken leerlingen kennis met de mensenrechten. Dit kan, gezien de juridische aard van de stof, het onderwerp wat aangenamer maken voor leerlingen die dit wat te abstract vinden.


http://www.linoit.com

Login: VandelannooteSander

Paswoord: Onderwijstechnologie

Canvas UVRM

5. Kaart met belangrijke personen inzake mensenrechten

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de leerlingen de opdracht te laten maken met Google Maps, maar aangezien deze onlangs werd geüpdatet en sommige werkmiddelen zijn weggevallen, werd er naar een alternatief gezocht. Een goed, en misschien zelfs beter alternatief, is Mapmaker Interactive van National Geographic Education. Er zijn meer tools aanwezig dan er te vinden waren bij Google Maps, wat er ook voor zorgt dat het makkelijker en geschikter is voor het maken van diverse opdrachten. Voor de opdracht rond de Mensenrechten zal er waarschijnlijk vooral beroep gedaan worden op de polygontool en de labeltool, aangezien de leerlingen landen moeten aanduiden waar deze universele wetten soms links worden gelaten. Het is mogelijk om de kaart op twee verschillende manieren te bewaren, enerzijds als xml-bestand en anderzijds als png-bestand. Het verschil zit hem in het feit dat men een xml-bestand kan openen om te herwerken, terwijl een png-bestand een statisch bestand is waar alles wordt vastgelegd en niet meer bewerkt kan worden. Om met Mapmaker te kunnen werken is er geen account of registratie vereist.

http://education.nationalgeographic.com/education/mapping/interactive-map/

6. Emaze

Emaze is een presentatieprogramma dat veel gelijkenissen heeft met Powerpoint en ook een beetje met Prezi, aangezien er ook een mogelijkheid is tot het maken van 3Dpresentaties. Net zoals bij Prezi raadt men eigenlijk aan om te vertrekken vanuit een template/sjabloon. Elk sjabloon heeft zijn eigen vooringestelde slides die allemaal bewerkbaar zijn, zodat het mogelijk is om deze aan te passen naar eigen behoeven. Om met emaze te kunnen werken moet men gewoon een account aanmaken.

http://www.emaze.com

7. Evaluatie: het kruiswoordraadsel

Als afsluiter gaan we de leerlingen evalueren met een kruiswoordraadsel. Het kruiswoordraadsel werd gemaakt met de gratis, online applicatie Crossword Labs. Hiermee kan je makkelijk zelf een kruiswoordraadsel opstellen en de verbetersleutel beveiligen met een passwoord. Op deze manier kunnen de leerlingen niet afkijken naar het juiste antwoord en op hun eigen tempo het kruiswoordraadsel oplossen. Het kruiswoordraadsel is een speelse evaluatiemethode.

Website: https://crosswordlabs.com/view/mensenrechten9 Passwoordsleutel: Onderwijstechnologie

8. Prezi

Als basissoftware hebben we gekozen om te werken met een prezi. Ten eerste is het een open software, je hoeft alleen een account aan te maken en je kan beginnen. Je kan werken met bestaande sjablonen (dan is het maken van een Prezi kinderspel). Wij zijn echter van nul begonnen en zelf een sjabloon te maken. Dit vraagt meer werk en meer creativiteit. Ten tweede is een groot voordeel dat prezi er visueel zeer goed uitziet. Dit kan helpen in het onderwijs om de aandacht van de leerlingen langer vast te houden. Verder zijn er heel veel mogelijkheden met prezi. Meer dan met de klassieke powerpointpresentatie.

Doel - Concept

We hebben een Prezi presentatie gemaakt over de mensenrechten. In de Prezi presentatie hebben we met verschillende software een les opgebouwd. De leerlingen kunnen op deze manier op een actieve en interactieve wijze aan de slag met de leerstof. Het is niet de bedoeling om een volledige les te maken (met de op te zeggen leerstof). Deze prezi is bedoeld om de leerstof interactiever en interessanter te maken. Ook kan deze een inspiratie zijn om huiswerk op een andere manier mee te geven.

Om af te spreken hebben we gebruik gemaakt van een facebookgroep in plaats van het forum op pointcarré. Dit om verschillende redenen, het merendeel van de groepsleden bezit een smartphone met facebook-applicatie. We konden dus op elk mogelijk moment zien wanneer er iets gepost werd. Op deze manier waren we er vrij zeker van dat alle groepsleden steeds op de hoogte waren van de nieuwe ontwikkelingen. Ook biedt facebook de mogelijkheid om te zien wie er welke post bekeken heeft, zo konden we dan eventueel iemand op de vingers tikken die niet meewerkt.

Gebruikte technologieën

Prezi - Edpuzzle - GIMP - Monkeysurvey - Lino It - Emaze - Crosslabs


Linken

  Prezi: http://prezi.com/edl4drygylmg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
 Klascement: De aanvraag werd ingediend. 
 Deze post moet echter nog goedgekeurd worden door de administratoren. 
 De link zal dus pas later geplaatst kunnen worden. 
 Je kan de bijdrage terugvinden onder: "De Universele verklaring voor de rechten van de mens"
 
 Presentatie: https://docs.google.com/presentation/d/1m3nLE0bfPIQRC1ZLJzW-d0sMm2w7inMK2cCVKVSiU40/edit#slide=id.p

Logboek groepswerk Onderwijstechnologie: Cultuur- en maatschappij 2

1. Donderdag 27 maart: Eerste brainstormsessie op de VUB

2. Maandag 31 maart: Hebben we onze ideeën samengebracht, zodat we eens tussentijds voorstel konden indienen in het groepsforum. Het doel was toen al duidelijk, welke tools we daarvoor konden gebruiken nog niet. Er zijn wel al enkele ideeën. We spreken af dat elk groepslid al eens nadenkt over mogelijke tools.

3. Dinsdag 1 april: Er wordt een Facebook groep opgericht, waarin we verder nadenken over mogelijke tools en waarin we verdere afspraken maken.

4. Woensdag 2 april: We krijgen feedback op ons tussentijds voorstel. We maken via onze Facebook groep de afspraak dat we elke woensdag om 17u afspreken op de VUB.

5. Donderdag 3 april: We hebben al meerdere interessante tools gevonden. We overleggen in groep welke de beste tools zijn en waarom.

6. Woensdag 9 april: We hebben de taken verdeeld. We spreken af wie verantwoordelijk is voor welke tool. We kennen ondertussen allemaal de relevantie en motivatie voor de verschillende tools. Er is telkens 1 groepslid of 2 groepsleden verantwoordelijk om de tool te koppelen aan onze les over de mensenrechten.

     Prezi: Jean-Baptiste 
     Edpuzzle: Ellen 
     Gimp: Ben
     Monkeysurvey: Nathalie en Hannelore 
     Lino-it: Sander
     Kaart en Emaze: Jean-Baptiste
     Crosswordlabs: Ines
     Bijhouden logboek: Nathalie en Hannelore 
     Samenvatting: Alle groepsleden (Elk schreef zijn onderdeel) 
     
     Plaatsen op Wiki: Ellen


7. Woensdag 17 april: De verschillende tools zijn klaar. Jean-Baptiste is vertrouwd met de presentatiesoftware Prezi. Hij gaat de presentatie maken en plaatst de links in de Prezi.

8. Woensdag 24 april: Voorlaatste bijeenkomst. De Prezi is zo goed als klaar. Iedereen krijgt de link toegestuurd om de Prezi te bekijken. Hier en daar wordt er nog iets kleins aangepast. We overleggen via een Skype gesprek waar er nog iets veranderd moet worden.

9. Woensdag 30 april:Laatste bijeenkomst. We spreken af wie ons groepswerk gaat presenteren.

10. Zondag 4 mei: Project wordt online gepubliceerd en onze rapporten worden op wikibooks gefinaliseerd.

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

x = niet van toepassing / niet gedaan

Overzichtsmatrix
Wie invullen wiki op edutech.vub.ac.be/wiki Aanmaak leermateriaal Gebruikte tech Rapport Presentatie
Ellen Van Genechten JA Edpuzzle + Wiki Edpuzzle hfdst Edpuzzle x
Nathalie Louis x MonkeySurvey Monkeysurvey hfdst Monkeysurvey presenteren
Inès Engels x Crosslabs Crosslabs hfdst Crosslabs x
Hannelore Baudaer x MonkeySurvey + samenvatting bij elkaar zetten MonkeySurvey hfdst MonkeySurvey presenteren
Sander Vandelannoote x Lino It Lino It hfdst Lino It x
Ben Demeersman x GIMP GIMP hfdst GIMP x
Jean-Baptiste Hintjens x Prezi + Emaze + Kaart Prezi + Emaze + Kaart hfdst Emaze + kaart x

Handtekeningen

--Ellen Van Genechten (talk) 19:26, 5 May 2014 (CEST)

--Inès Engels (talk) 19:42, 5 May 2014 (CEST)

--Jean-Baptiste Hintjens (talk) 19:55, 5 May 2014 (CEST)

--Ben Demeersman (talk) 19:57, 5 May 2014 (CEST)

--Sander Vandelannoote (talk) 20:18, 5 May 2014 (CEST)

--Nathalie Louis (talk) 22:06, 5 May 2014 (CEST)

--Hannelore Baudaer (talk) 23:11, 5 May 2014 (CEST)