Rapport groep 2014 Cultuur- en Maatschappij 3

From Edutech
Jump to: navigation, search

LessonLAMS: de doodstraf

Ingediend op 4 mei 2014

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak Onderwijstechnologie Specifieke Lerarenopleiding VUB


Groepsleden

 • Abdellatif Bouazza
 • David Gelender
 • Lies Gernaey
 • Kevin Goris
 • Glenn Nason
 • Harald Nilens
 • Klaas Van Dorpe

Samenvatting

We hebben met de open source software van de LAMS Foundation een leerobject ontwikkeld rond de doodstraf. Dit leerobject kan aansluiten op een lessenreeks over de doodstraf (en mensenrechten). Deze lessen dienen hand in hand te gaan met het leerobject: de doodstraf: pro of contra. LAMS wordt binnen ons opzet voornamelijk gezien als een forum waar de leerlingen hun eigen mening kunnen geven over het thema, informatie opzoeken en deelnemen aan polls en een stellingenspel spelen.In ons LAMS-leerobject maakten we gebruik van verschillende door de software aangeboden tools. Op een logische manier bouwden we een les op die dienst doet als een grondige voorbereiding op een real-life klasdebat.

Dit rapport bespreekt achtereenvolgens:

 • Het doel en het concept: wat is het doel van het leerobject en vanuit welk concept werd er gewerkt?
 • Gebruikte technologieën: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de software?
 • Verwezenlijking: hoe realiseerden we ons leerobject?
 • Onze eindconclusie

Doel-concept

Na onderling overleg hebben we ervoor gekozen om te werken met de vrije software van de LAMS Foundation. LAMS is een open source learning model: je kan er enerzijds oefeningen in voorzien voor de leerlingen, maar leerlingen kunnen er ook in discussie gaan met elkaar.

LAMS bestaat sinds 2005 en werd opgericht door de Australische Macquarie University. LAMS maakt deel uit van de Macquarie E-learning Centre Of Excellence (MELCOE), onder leiding van Professor James Dalziel (Directeur van ELCOE en ontwikkelaar van LAMS). Het is een zeer gebruiksvriendelijke tool waarbij je met behulp van eenvoudige icoontjes verschillende activiteiten kunt voorstellen aan je leerlingen. De goede mogelijkheden tot debatteren en discusiëren sprak ons meteen aan in het kader van ons doel: leerlingen te laten nadenken over de pro’s en contra’s van de doodstraf. Door middel van LAMS moeten ze hun eigen onderzoek voeren naar de voor- en tegenargumenten van de doodstraf, waardoor ook de in het leerplan opgenomen onderzoekscompetenties aan bod komen.

In verschillende stappen laten we de leerlingen op een gedifferentieerde, reflectieve en actieve manier informatie opnemen (via de integratie van een youtube-filmpje en een webpagina opgesteld door Amnesty International), opzoeken (via de file share tool, waarin de leerlingen op het interent moeten zoeken naar een media-artikel over de doodstraf) en verwerken (via een online quiz en de mindmap-tool). Niet alleen streeft onze les zo duidelijk de vooropgestelde doelstellingen na, ook beantwoordt ze aan diverse kenmerken van Jonassens model voor een constructieve digitale leeromgeving. Zo is deze actief, constructief, collaboratief, conversationeel en reflectief.

Gebruikte technologieën

Na een speurtocht naar mogelijke tools voor het ontwikkelen van ons leerobject kwamen we via een slideshare-presentatie (link) terecht bij LAMS. Dit beantwoordde uitstekend aan onze doelstelling. Immers, binnen de cultuur- en gedragswetenschappen worden tal van thema's aangeraakt die vatbaar zijn voor discussie. Een e-tool als LAMS, waarin leerlingen gestimuleerd worden om zich te informeren over een bepaald onderwerp en hierover in discussie te treden met anderen, leent zich hier uitstekend toe.

Aanvankelijk werkten we met de downloadbare versie van LAMS (te vinden op http://lamsfoundation.org). Al snel stootten we echter op verschillende problemen: het lukte bij verschillende groepsleden niet om de software te installeren en degenen die hier wel in slaagden, konden de les niet exporteren. We zagen ons dus genoodzaakt af te stappen van LAMS en werkten tijdelijk met drie andere programma's (Hot Potatoes, Exe en Socrative), waarvan de combinatie ons LAMS-object zo dicht mogelijk moest benaderen. Nadelen hiervan waren dat deze tools, in tegenstelling tot LAMS, niet specifiek ontworpen waren voor het stimuleren van discussie en we als resultaat geen eenvormig leerobject zouden hebben.

Uiteindelijk vonden we een alternatief bij de LAMS Foundation zelf. Via het forum van LAMS, waar mensen hun problemen en ervaringen met de software delen, kwamen we te weten dat er een online-versie van LAMS bestaat (te vinden op www.lessonlams.com). Deze vereist geen installatie en draait volledig op een webserver. Enige vereiste hiervoor is dat de gebruiker zich registreert met een e-mailadres en paswoord. Op die manier maakten we een account aan voor ons groepje. Aan de hand hiervan kon iedereen van op zijn locatie en computer werken aan het leerobject. Dit verliep erg vlot. In tegenstelling tot de downloadbare versie kwamen we met deze online-versie geen technische struikelblokken meer tegen.


Verwezenlijking

LAMS laat je toe om op een heel simpele en gebruiksvriendelijke manier een leerobject aan te maken. Deze kenmerken zijn de troeven van deze tool en zorgen zo voor een snelle en vloeiende aanmaak van je lessen.


Op de volgende afbeelding zie je de startpagina eens je ingelogd bent op LessonLAMS. Je kan hier gemakkelijk aan de rechterkant kiezen om tussen verschillende bestaande templates te gebruiken, of om zelf je 'lesson' (leerobject) te creëren.

Screenshot van StartpaginaOnderaan heb je 4 simpele maar behulpzame knoppen, nl.:

-Preview .............. Dit laat je toe om het leerobject vanuit het perspectief van de leerling uit te testen.
-Simple Editor ...... Dit is een snelle manier om aanpassingen te doen aan de inhoud van het leerobject.
-Full Author .......... Dit geeft je de mogelijkheid alles te 'editen'.
-Launch ............... De les beginnen door deze te delen met de leerlingen. (Meer info hierover volgt later.)
Indien we een nieuwe les van begin af aan willen beginnen en op 'create your own' hebben geklikt, dan opent zich een nieuwe pop-up window. De interface blijft hier heel simpel, zoals duidelijk is in de volgende afbeelding.

Starten van een leerobjectHet grootste deel is een blanco werkblad waarin we ons leerobject gaan creëren en managen. Links heb je een kolom met allerhande activiteiten. Deze kunnen heel gemakkelijk gesleept worden naar het werkblad. Je hoeft maar één van de activiteiten te selecteren om er meer informatie over te verkrijgen. Bovenaan heb je nog een algemene menubalk met wat extra functies.In deze afbeelding werden 5 activiteiten willekeurig naar het werkblad gesleept (Drag & Drop)

Activiteiten Selecteren - Drag and Drop


Om de activiteiten te verbinden en zo een sequentie te starten, hoef je enkel 'Ctrl' ingedrukt te houden, terwijl je met je linkermuisknop de beide activiteiten verbindt.

Activiteiten verbinden - Ctrl + muisklikWanneer je al je activiteiten hebt verbonden, kan het natuurlijk even chaotisch overkomen. Maar LessonLAMS streeft naar duidelijkheid en je kan met een knop een gemakkelijk overzicht verkrijgen. Dit wordt duidelijk gemaakt in de volgende afbeeldingen. (Klik op 'Tools' - 'Arrange Activities')

Activiteiten verbonden
Activiteiten Overzicht - Tools + Arrange Activities


De inhoud van de verschillende activiteiten dient nog wel ingevuld te worden. Ook dit is makkelijk aan te passen. Een rechtermuisklik op de activiteit en de optie Open/Edit kiezen, opent een nieuwe pop-up window met de mogelijkheid om de inhoud van die activiteit te vervolledigen. Volgende afbeelding spreekt voor zich:

Open/Edit ContentAfhankelijk van de gekozen activiteit, kan je diverse zaken invullen binnen deze activiteit.
Je kan je werk altijd opslaan ('saven') en later terugkomen om er verder aan te werken. Je kan in de tussentijd ook altijd je leerobject 'previewen' om te kijken of alles duidelijk is en werkt voor de leerling. Wanneer je dan volledig klaar bent met je leerobject kan je deze 'launchen'. (zie afbeelding 2)
Er bestaan dan 2 manieren om je leerobject te lanceren, zoals afgebeeld op onderstaande afbeelding:

Launch


Zoals je wellicht al opgemerkt hebt is LessonLAMS heel gebruiksvriendelijk. Je moet maar even de verschillende activiteiten uittesten om te weten hoe je ze het best kan invullen. Doordat je zelf de volgorde van de activiteiten kan kiezen, krijg je enorm veel vrijheid.

Indien iets niet duidelijk zou zijn, kan je altijd op de wiki van LessonLAMS terecht gaan. (zie link bij referenties)

Conclusie

Een van de belangrijkste vereisten voor onze elektronisch learning tool was het stimuleren van debat tussen de leerlingen. Gezien wij studenten zijn binnen het vakdomein Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, leek het ons ideaal om via LAMS te werken rond een controversieel onderwerp, meer bepaald 'de doodstraf'.

In het begin kregen we te kampen met diverse moeilijkheden, maar gelukkig werden we hier niet door gedwongen om af te stappen van het voor ons zeer geschikte LAMS. Als leerkracht zou het goed mogelijk zijn dat je problemen tegenkomt bij de installatie van de downloadbare software, net zoals bij onze groep het geval was. Een toekomstig leerkracht binnen de SLO aan de Vrije Universiteit Brussel wordt echter gevormd als een onderzoekende leerkracht: iemand die probleemoplossend te werk gaat, iemand die steeds moet nagaan welke alternatieven er mogelijk zijn. Wij zijn, ons inziens, daar zeker en vast in geslaagd door het gebruik van de online-versie van LAMS. Door deze op een webserver gebaseerde versie, die geen enkele installatie vereiste werden we in staat gesteld om op een zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier ons leerobject te creëren.

Inhoudelijk gezien hanteerden we bewust verschillende didactische werkvormen binnen ons elektronisch leerobject, met als doel de leerlingen op een actieve manier kennis te laten maken met het debat rond doodstraf. Met deze aanpak trachtten wete streven naar maximale leerwinst voor elke leerling.

Na voltooiing van deze groepsopdracht kunnen we enkel concluderen dat LAMS zeer goede vrije software is voor het ontwikkelen van elektronische leerobjecten. Dit geldt niet enkel binnen het vakdomein van de Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, maar voor alle vakken in het secundair onderwijs. De verschillende bouwstenen die volledig naar eigen keuze ingevoegd en geordend kunnen worden, maken de mogelijkheden eindeloos. Het werken met LAMS is daarnaast, zowel voor leerkrachten als leerlingen, zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Linken

Referenties

LessonLAMS - Get Started

Learning Activity Management System online wiki

LAMS - Home

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Overzichtsmatrix
Wie Onderzoek Aanmaak leermateriaal Gebruikte tech Rapport Presentatie
Abdellatif Bouazza wiki Quiz Wiki en LAMS Conclusie
David Gelender wiki/bekijken van LAMS/bestuderen van lessonLAMS vote wikie/Lesson Lams verwezenlijking presentator
Lies Gernaey wiki en LAMS inhoud leerobject LAMS eerste versie eindrapportering
Kevin Goris bestuderen diverse digitale tools/bestuderen LAMS/vinden alternatief lesson LAMS intro, file share, mind map, groepsindeling wiki, LAMS, lesson LAMS gebruikte technologie info
Glenn Nason wiki inhoud leerobject Wiki en LAMS Samenvatting
Harald Nilens wiki/klascement poll + globale structuur wiki, LAMS, klascement opmaak + nalezen en finaliseren rapport afbeeldingen
Klaas Van Dorpe wiki/klascement/Creative Commons Vote (opinie) Wiki, LAMS en Creative Commons Samenvatting overzichtspagina info

--Abdellatif Bouazza (talk) 11:51, 4 May 2014 (CEST)

--Klaas Van Dorpe (talk) 12:07, 4 May 2014 (CEST)

--David Gelender 14:40, 4 May 2014 (CEST)

-- Harald Nilens 21:18, 4 May 2014 (CEST)

-- Lies Gernaey 21:28, 4 May 2014 (CEST)

-- Kevin Goris 09:58, 5 May 2014 (CEST)