Rapport groep 2014 LOBW 1

From Edutech
Jump to: navigation, search

Digitale kijkwijzers in de les lichamelijke opvoeding

03/05/2014

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB


Groepsleden

 • Jan De Bouw
 • Robin Doeraene
 • Anke Bossant
 • Stefanie De Cooman
 • Mitch Boermans
 • Evelien Roosens
 • Natasha Pierlé

Deze studenten hebben als vooropleiding allen lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel gevolgd.

Samenvatting

Als leerkracht lichamelijke opvoeding bots je vaak op praktische moeilijkheden tijdens de les: te veel leerlingen, verschillende niveau’s, lage motivatie, … Om leerlingen te motiveren en actief te laten deelnemen tijdens de les maken wij gebruik van digitale kijkwijzers die voorzien zijn van een QR-code. Zo creëren we de 5 pijlers ( spelvreugde, dynamiek differentiatie, uitdaging, sporttechnische, -specifieke omkadering) die nodig zijn voor een geslaagde les. Dit komt niet alleen de leerlingen ten goede, het zorgt er ook voor dat de leerkrachten minder voorbereidingswerk hebben en de organisatie van de les makkelijker verloopt. Door al dit lesmateriaal ook nog is op een website te plaatsen bereiken we geïnteresseerde leerkrachten en kunnen ze gebruik maken van de expertise van andere wanneer ze niet thuis zijn in een bepaalde sport.

Doel - Concept

Als leerkracht lichamelijke opvoeding kom je heel wat praktische moeilijkheden tegen tijdens het organiseren van je lessen. De klassen zijn te groot, de groep is te verschillend, de accommodatie is onvoldoende aangepast of de leerlingen zijn niet gemotiveerd. Een geslaagde les steunt op een aantal pijlers:

 1. Spelvreugde
 2. Dynamiek
 3. Differentiatie
 4. Uitdaging
 5. Sporttechnische, -specifieke omkadering


Dat is niet altijd even vanzelfsprekend dan het lijkt. Het concept dat wordt voorgesteld heeft het potentieel om in al deze kernzaken tegemoet te komen.

Het doel is tweeledig en focust zich zowel op de leerkracht als op de leerling. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze mee springen op de technologietrein die als maar sneller raast. Het project steunt de leerkrachten hierin door goed onderbouwde oefenstof te verzamelen die gebruikt kan worden tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Zowel op het vlak van differentiatie, uitdaging als sporttechnische, -specifieke omkadering biedt dit lesmateriaal een meerwaarde. Maar daar stopt het uiteraard niet. Ook al gebeurt dit nog veel te weinig, het verzamelen van lesmateriaal is geen nieuwigheid. De transfer naar uitdagende en dynamische lessen waar plezierbeleving aan sportparticipatie centraal staat, is de grote moeilijkheid. Dat is waar dit project een stapje verder gaat.

Om leerlingen te motiveren actief deel te nemen aan de lessen lichamelijke opvoeding maakt het project gebruik van digitale kijkwijzers en instructievideo’s. Om de organisatie en het voorbereidingswerk van de leerkracht te verlichten, werden alle afzonderlijke onderdelen van bijvoorbeeld de opbouw van een handstand of het aanleren van een zwemslag opgesplitst en voorzien van een QR-code. Leerlingen kunnen deze, door de leerkracht afgeprinten en opgehangen, codes inscannen met hun tablet of smartphone en worden zo geleid naar de juiste oefening. Het feit dat leerlingen op deze manier hun eigen leerweg kunnen uitstippelen en zelf bepalen wanneer ze overgaan naar de volgende oefening zonder dat de leerkracht extra uitleg moet geven, komt de dynamiek, differentiatie, sporttechnische onderbouw en de spelvreugde ten goede. Verder is onderzocht en ondervonden door drie van de medewerkers van dit project dat het gebruik van technologie en beeldmateriaal de motivatie van de leerlingen ten goede komt en dat het uitvoeringsniveau sneller stijgt.

Het uiteindelijke doel van dit project is in een later stadium andere gemotiveerde leerkrachten te betrekken. Zij kunnen nieuw lesmateriaal met het project delen om zo de kwantiteit de verhogen. Uiteraard zijn opmerkingen of andere leerwegen ook welkom om de kwaliteit van het materiaal te bevorderen.

Gebruikte technologieën

Het project: Digitale kijkwijzers

Voor de verzameling van digitale kijkwijzers (zowel de instructievideo's, kijkwijzers als oriëntatieloop) werd er gebruik gemaakt van Weebly, een gratis web hosting service. Op Weebly is het zeer eenvoudig filmpjes vanop YouTube, teksten, bestanden etc. te integreren. Weebly dient in dit project als database met uitdagend en vernieuwend lesmateriaal. Daarnaast werd er ook een facebookpagina (Digitale kijkwijzer LO) gemaakt. Deze sociale netwerksite is bedoeld om zoveel mogelijk nieuwe potentieel geïnteresseerde leerkrachten te bereiken.

Aangezien er gewerkt werd met QR-codes is het belangrijk deze te kunnen maken en lezen. Het aanmaken van QR-codes gebeurde met de gratis QR code generator. Enkele mogelijke applicaties voor het lezen van deze QR-codes op smartphones en tablets:

Daarnaast werd Google Drive gebruikt voor de opslag van de gemaakte QR-codes, documenten en afbeeldingen.


'Instructievideo's en kijkwijzers'

Voor het bewerken en verwerken van instructievideo's en kijkwijzers werd er gebruik gemaakt van Windows Live Movie Maker. Het verzamelen van filmpjes gebeurde met een privaat kanaal op YouTube.

Voor de verwerking van het beeldmateriaal werd nog overwogen om Kinovea te gebruiken. Aangezien bewegingsanalyse in deze methodiek minder relevant is, werd dit tot dusver niet gebruikt.


'Oriëntatieloop'

Tijdens de uitgewerkte oriëntatieloop werd er gebruik gemaakt van verschillende online technologieën, die gelinkt werden aan verschillende quizvragen. Op die manier werd de oriëntatieloop op een originele, vernieuwende en technologische manier gebracht. Technologieën die gebruikt werden tijdens de oriëntatieloop:

 • YouTube: voor het gebruik van filmpjes
 • Facebook: voor het geven van een extra opdracht via sociale media
 • Google maps: voor het zoeken van een nieuwe geografische plaats
 • Tinipic: voor het delen van een afbeelding
 • Dropbox: voor het delen van een bestand


Communicatie onderling gedurende het project

Er werd een eigen facebookgroep gemaakt (Onderwijs technologie) met als doel eenvoudige, duidelijke en concrete communicatie inzake taken, afspreekmomenten en eventuele vragen. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van Skype, voor het houden van een online bijeenkomst. Het werkelijk bijeenkomen was niet altijd mogelijk, waardoor deze technologie een leuk en gemakkelijk alternatief was voor groepsgesprekken.

Verwezenlijking

Weebly wordt gebruikt als database waarop elke leerkracht lesmateriaal kan bekijken. Willen deze leerkrachten lesmateriaal gebruiken, dan nemen zij contact op via ‘Contact’ op Weebly. Alle nodige QR-codes worden verzameld op Google Drive. Hiervan krijgen de leerkrachten die contact opnemen een link doorgestuurd. Zij kunnen dan alle QR-codes downloaden zonder dat zij informatie kunnen aanpassen.

Instructievideo's en kijkwijzer

Voor de instructievideo's werden beelden opgenomen met een mobiele camera en op YouTube geplaatst. Deze werden geïntegreerd op Weebly. Bij de filmpjes zijn er steeds aandachtspunten dewelke leerkrachten en/of leerlingen kunnen vergelijken met een uitvoering. Elke sport/beweging kan teruggevonden worden via een QR-code. Een QR-code kan ingescand worden met een gratis applicatie op smartphones, dewelke naar een respectievelijk tablad leidt.

Oriëntatieloop

Om de oriëntatieloop mogelijk te maken werden verschillende QR-codes gemaakt en verzameld. Deze QR-codes werden gelinkt aan quizvragen met gebruik van verschillende technologieën (Youtube, Google Maps, Facebook, Tinipic, Dropbox). We gebruiken deze technologieën om het spel wat uitdagender en meer hedendaags te maken.

Hieronder vindt u een flowchart, dewelke visueel weergeeft hoe dit project tot stand is gekomen:


Swot analyse

Strenghts:

Het komt tegemoet aan de 5 pijlers van een geslaagde les:

 • Spelvreugde
 • Dynamiek
 • Differentiatie
 • Uitdaging
 • Sporttechnische, -specifieke omkadering

Het is een open platform dat laagdrempelig is voor leerkrachten en toch motiverend voor leerlingen.

Het stimuleert zelfstandig werk van de leerlingen.


Weaknesses

Kleinschalig project met voorlopig beperkte kwantitatieve inhoud.

Een eenzijdige lesgeefmethode dat niet voor alle leeftijden aangeraden is.


Opportunities

Het aanleggen van een grote databank van alle relevante schoolsporten waardoor leerkrachten die minder thuis zijn in een bepaalde sport maximaal kunnen profiteren van de expertise van anderen.

De uitbouw naar een sportportfolio voor leerlingen waarin ze eigen uitvoeringsvideo’s naast de gouden standaard uit de databank leggen en zo door foutenanalyse tot een hoger uitvoeringsniveau kunnen komen.

Dit portfolio zou eveneens een sterk evaluatietool zijn voor leerkrachten.


Threats

Het gevaar bestaat erin dat leerkracht niet zelf meer over oefenstof gaat nadenken en enkel dingen overnemen waardoor de uitbouw van het project stilvalt, de leerkracht zijn eigenheid verliest maar vooral zijn verdere zelfontwikkeling hypothekeert. Een leven lang leren en bijscholen is een must voor elke succesvolle leerkracht.

Conclusie

Dit project tracht leerkrachten lichamelijke opvoeding aan te sporen vernieuwend te werken tijdens de sportlessen. Het project geeft collega leerkrachten verschillende ideeën om leerlingen op een originele en creatieve manier uit te dagen door het gebruik van technologie tijdens het sporten. Hierbij worden QR-codes gebruikt als kapstok in het project. Elke instructievideo, kijkwijzer, of vraag tijdens de oriëntatieloop wordt gelinkt aan QR-codes en bijgevolg eventueel ook aan andere technologieën.

Dit conceptueel vernieuwend project heeft een mooi opzet, maar zal in kwaliteit toenemen wanneer het gekend is door potentiële gebruikers.

De facebookpagina en weebly website trachten daarom zoveel mogelijk collega sportleerkrachten te bereiken en aan te sporen eigen uitgewerkte instructievideo’s en kijkwijzers te delen, met als hoofddoel een uitgebreide database met uitdagend en technologisch lesmateriaal voor gemotiveerde leerkrachten.

Linken

Referenties

Ann wouters (2011). Geraadpleegd op 25 april 2014 via http://www.hbvl.be/sport/zaalsport/aid1052510/ann-wauters-fiere-mama-van-vince.aspx

Officiële basketbalregels (2012). Geraadpleegd op 25 april 2014 via http://www.vlaamsebasketballiga.be/data/documents/6/Fibareglement2012Nederlands.pdf

Basketbal technieken (2013). Geraadpleegd op 25 april 2014 via http://www.basketbal.be/basketbal-technieken/

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Overzichtsmatrix
Wie Onderzoek Aanmaak leermateriaal Gebruikte tech Rapport Presentatie
Robin Doeraene Weebly, kijkwijzers turnen & zwemmen, filmpjes Kijkwijzers zwemmen, fitnessparcours Wikibooks, Weebly, Google Drive, YouTube, QR-code generator Aanmaak, groepsleden, gebruikte technologie, verwezenlijking Presentatie
Jan De Bouw Aanmaak Weebly, kijkwijzers algemeen kijkwijzers algemeen Weebly, Google Drive, Youtube, QR-code generator, Windows Live Movie Maker Doel & concept, verwezenlijking Presentatie
Stefanie De Cooman Uitwerken oriëntatieloop, aanmaak QR-codes Oriëntatieloop Weebly, Windows Live Movie Maker, Qrstuff, Tinipic en Youtube Slides
Evelien Roosens Uitwerken oriëntatieloop, aanmaak QR-codes Oriëntatieloop Wikibooks, google drive, QR-code generator, google maps Gebruikte technologie, verwezenlijking, conclusie Slides
Mitch Boermans Verwerking filmpjes Kijkwijzers turnen, Opmaak Homepage Weebly, Windows Live Movie Maker, QR-code generator, Google drive Presentatie
Anke Bossant Uitwerken oriëntatieloop, aanmaak QR-codes Oriëntatieloop QR code generator, facebook, Qrafter, google drive, wikibooks Verwezenlijking, handleiding leerkrachten, flowcharts, Groepstaken onderwijstechnologie Presentatie
Natasha Pierlé Uitwerken oriëntatieloop, aanmaak QR-codes Samenvatting QR-codes oriëntatieloop QR-code generator, Dropbox, Open office, Google drive Slides

Handtekeningen

--Stefanie De Cooman (talk) 17:38, 3 May 2014 (CEST)

--Robin Doeraene (talk) 21:31, 2 May 2014 (CEST)

--Evelien Roosens (talk) 11:28, 1 May 2014 (CEST)

--Mitch Boermans (talk) 13:01, 1 May 2014 (CEST)

--Jan De Bouw (talk) 13:07, 1 May 2014 (CEST)

--Anke Bossant (talk) 13:11, 1 May 2014 (CEST)

--Natascha Pierlé (talk) 15:51, 3 May 2014 (CEST)