Rapport groep 2014 Psychologie en Pedagogie

From Edutech
Jump to: navigation, search

Leren leren

04/05/2014 Groepswerk gemaakt in het kader van het vak Onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB.

Groepsleden

Begtas Elizabeth, Clément Nikki, Peeters Amelia, Van Lierde Elke, Simsek Sidika en Lambrechts Elise (SLO Psychologie en Pedagogische wetenschappen).

Samenvatting

We kozen ervoor om te werken rond het thema “leren leren” dewelke behoort tot de vakoverschrijdende eindtermen (Onderwijs Vlaanderen, z.d.). Via Moodle, een online platform, wordt het mogelijk om korte lessen of workshops rond het thema 'leren leren' op een laagdrempelige manier aan te bieden aan leerlingen. Daarnaast is het een ideaal middel om leerlingen uit het secundair onderwijs, die leermoeilijkheden ervaren, te begeleiden en op te volgen.

Doel - Concept

Het concept bestaat eruit om via een online platform jongeren (met leermoeilijkheden) proberen te bereiken die geen hulp durven zoeken via rechtstreeks sociaal contact. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor alle leerlingen, waar zij hun ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen. Ook geeft het de verantwoordelijke leerkrachten een zicht op de vooruitgang van de leerlingen en de eventuele behoefte aan oefensessies in "real life".

Gebruikte technologieën

Moodle, Google Hangouts, Screencast O’matic (om de enscenering te filmen), Youtube, Google Drive (Presentatie), Google Drive: docs (voor samenwerken aan verslag), Facebook voor communicatie.

Moodle: Moodle (http://Moodle.com, 2014) is een open bron elektronische leeromgeving (ELO). Het Moodle-project werd in eerste instantie gerealiseerd om leraren de beste tools te bezorgen om het leren van leerlingen te beheren en te promoten. Moodle werd oorspronkelijk niet als eerste keuze geopteerd. Omwille van het feit dat zowel Matterhorn, Openmeetings als Moodle, open source software zijn en een server vereisten, kozen we voor het realiseren van het online platform. Deels omdat we dit het liefst gerealiseerd zagen wegens zijn heel uitgebreide mogelijkheden zoals chat, forum, youtube.

Tijdens dit en verdere processen, zoals het in orde brengen van het leerplatform werd ook gebruik gemaakt van een Google-account met als adres workshopslerenleren@gmail.com


Overwogen-maar-niet-gebruikte technologieën:

- OpenMeetings (http://openmeetings.apache.org/): individuele begeleiding van leerlingen (gesprekken, feedback)

- Opencast Matterhorn (http://opencast.org/matterhorn/): opnemen van de presentaties, lessen, ...

Het is echter zo dat Openmeetings en Opencastmatterhorn net zoals Moodle een server nodig hebben om op te draaien. Eén server opzetten was al een uitdaging die groot genoeg was. Vandaar dat er werd geopteerd voor makkelijk bruikbare alternatieven zoals youtube, chat, forum, die zelf ook geïntegreerd zijn in Moodle.

Verwezenlijking

Moodle v2.6.2 werd geïnstalleerd op een Windows 7 besturingssysteem, waarop XAMPP v1.8.3. (Apache Friends, 2014) reeds geïnstalleerd was. Deze distributie zorgt voor een vergemakkelijkte werking en installatie van servers, eveneens zorgde de gekozen versie via Bitnami hier ook voor. Er werd geopteerd om Moodle vanop een eigen besturingssysteem te laten draaien vanwege een gebrek aan gratis beschikbare servers. Nadat Moodle geïnstalleerd was als lokale host werd deze vrijgesteld voor het wijde publiek van het internet via het forwarden van een vrijgestelde poort. Eveneens was het noodzakelijk, om een dynamic DNS update cliënt te installeren (DUCv4.02), die ervoor zorgde dat het IPadres steeds nagecheckt en geüpdatet werd. Na het installeren is het natuurlijk ook noodzakelijk dat vele instellingen aangepast worden. De nodige accounts werden voorzien voor alle leden van de groep, alsook een fictieve student.

Tijdens dit en verdere processen, zoals het in orde brengen van het leerplatform, werd ook gebruik gemaakt van een Google-account (workshopslerenleren@gmail.com). Het hebben van een Google account bracht ook enkele andere voordelen met zich mee. Zo maakten we bijvoorbeeld voor één van de workshops een presentatie via Google Drive Presentatie. Bovendien werden ook korte video’s gemaakt waarin tips worden gegeven aan leerlingen over “leren leren”. Zowel de presentatie als de video’s werden vervolgens op het online platform van Moodle geplaatst. Via het Google-account konden al deze video’s op een persoonlijk kanaal in Youtube geplaatst worden, naar dit kanaal kon opnieuw verwezen worden in Moodle. In de workshop “leren plannen” wordt bovendien gewerkt met Google Agenda. Via deze tool kunnen leerlingen een planning maken en deze ook delen met medestudenten (bv: voor een groepswerk) of met de leerlingbegeleiding (voor het krijgen van feedback).

Tenslotte maakten we ook gebruik van Google-Hangouts voor het voeren van videogesprekken. Het gebruik van videogesprekken vinden we een laagdrempelige manier om leerlingen met leermoeilijkheden intensief te kunnen begeleiden. Google-Hangouts is een eenvoudige en toegankelijke tool, waardoor het zeker ook door leerlingen gebruikt kan worden. Wanneer je beschikt over een Google-account kan je gemakkelijk een Google+ profiel aanmaken, contacten leggen met anderen en onder andere videogesprekken voeren. Bovendien kent Google-Hangouts nog enkele nuttige extra’s die maken dat dit een geschikte tool is om ons doel te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het kunnen delen van het computerscherm, zo kan de leerlingbegeleider bijvoorbeeld mee kijken met de leerling naar een tekst waarin kernwoorden zijn aangeduid om vervolgens hierop feedback te geven. We kozen ervoor om via Google-Hangouts te werken in plaats van Skype omdat we reeds andere tools van Google gebruiken dewelke compatibel zijn met Hangouts. Zo kunnen bijvoorbeeld bestanden van Google Drive gedeeld worden en kan hier samen aan gewerkt worden in een Hangout. Bovendien kan je via Google-Hangouts videogesprekken voeren met meer dan twee personen, dit kan handig zijn om groepsgesprekken te voeren waarin leerlingen hun ervaringen delen en van elkaar kunnen leren.

Om leerlingen een beeld te kunnen geven van hoe zo’n online feedbackgesprek kan verlopen, maakten we ook een voorbeeldvideo. Hiervoor gebruikten we Screencast O’Matic. Met deze online tool kan je alles wat op het computerscherm gebeurt opnemen. Zowel beeld als klank worden opgenomen. Videofragmenten van maximum 15 minuten kunnen onbeperkt gratis gemaakt en/of opgeslagen worden of op Youtube geplaatst worden. Voor een uitgebreidere versie met meer opties en een hogere kwaliteit van het beeldmateriaal, dient betaald te worden. De mogelijkheden van de gratis versie waren echter voldoende om ons doel te bereiken. Screencast O’Matic kan ook gebruikt worden om korte presentaties op te nemen waarbij de leerlingen zowel de spreker kunnen zien als de slides…. We deden dit ook voor de workshop “leren plannen”. Op deze manier kunnen de leerlingen gemakkelijk de presentatie volgen. Voor de workshop “leren lezen” werd de presentatie opgenomen met een smartphone, hierbij werden geen slides voorzien. Wel bieden we de leerlingen een kort overzicht aan in een PDF-file. Dit bestand is gemaakt via Google Docs. De opname met een smartphone sluit eigenlijk heel mooi aan binnen onze doelen. We willen handige en bruikbare tips meegeven aan leerlingen. Dit impliceert ook dat je als leerkracht op elk moment van de dag je leerlingen eventueel kan bijstaan door bijvoorbeeld op een vrij eenvoudige manier een filmpje te maken en vervolgens te posten. Screencast O’Matic is een heel handige en gebruiksvriendelijke tool, die bovendien niet geïnstalleerd moet worden op de computer. Op de site van Screencast O’Matic wordt vermeld dat het gemakkelijk te gebruiken is op computers van Windows en Apple, Linuxgebruikers worden hier vergeten. Toch is het ook binnen Linux mogelijk om de tool te gebruiken, zolang Java script geïnstalleerd is kan Screencast O’Matic in principe gebruikt worden.


Conclusie

Moodle leek ons een hele laagdrempelige manier om alle leerlingen te bereiken. Zij kunnen op eigen initiatief via het online platform opzoek gaan naar workshops of informatie omtrent een bepaald ‘probleem’ dat ze ervaren. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden en kunnen ervaringen gedeeld worden. Leerkrachten kunnen op een eenvoudige manier een instructiefilmpje maken omtrent een bepaald thema (bijvoorbeeld leren plannen, leren lezen enz.) via Screencast O’Matic en dit uploaden.

Wij geloven dat dit project écht kan werken wanneer dit door alle leerkrachten gedragen wordt. Zij kunnen zich, in meer of mindere mate, engageren om mee te werken aan het project. Zo zullen leerlingen veel sneller en minder omslachtig geholpen kunnen worden.

Leerlingen kunnen altijd warm gemaakt worden voor dit project via een instructieles op school.


Linken

lerenleren.url.ph/moodle

https://www.youtube.com/channel/UCO_6wxrgJ4yq7AaFdEFz0XA

link naar de slides van de presentatie: http://alfresco.vub.ac.be/wiki/index.php/File:Youprezi.pdf


Referenties

Onderwijs Vlaanderen (z.d.) Secundair onderwijs - Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen - Uitgangspunten. Geraadpleegd op 01/05/2014 via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/vakoverschrijdend/lerenleren.htm

Bitnami.com (2014). Bitnami Moodle Stack. https://bitnami.com/stack/moodle

Apache Friends (2014). XAMPP Apache + MySQL + PHP + Perl. https://www.apachefriends.org/index.html

Moodle.com (2014) Moodle. http://moodle.com/

Noip.com (2014). Dynamic DNS Update Client v4.02. http://www.noip.com/download?page=win

http://www.google.be/hangouts/

https://support.google.com/drive/?hl=en#topic=14940

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen


Deeltaak Simsek Sidika Nikki Clément Elke Van Lierde Elizabeth Begtas Amelia Peeters Elise Lambrechts
Voorstel Onderwerp x
Presentatie x x
Rapport x x x x x
Aanmaak Leermateriaal x x x x
Gebruikte Technologie x x x x
Installatie x

Handtekeningen


--Elise Lambrechts (talk) 15:52, 4 May 2014 (CEST)

--Ameliapeeters (talk) 17:02, 4 May 2014 (CEST)

--Cansu Simsek (talk) 18:53, 4 May 2014 (CEST)

--Elizabet Begtas (talk) 19:05, 4 May 2014 (CEST)

--Nikki Clément (talk) 19:28, 4 May 2014 (CEST)

--Elke Van Lierde (talk) 22:41, 4 May 2014 (CEST)