Rapport groep 2014 Taal- en Letterkunde 3 (tutorlezen)

From Edutech
Jump to: navigation, search

Titel

TuToolbox

Groepsleden

 • Koen Elzerman
 • Deborah Gies
 • Mare Hotterbeekx
 • Danielle Kruip
 • Muriel Lahor
 • July Mollin
 • Manon Van Driessche

Samenvatting

Deze online tool is ontsproten uit de verbredende oefenstage Tutorlezen. We hebben een portaalsite ontworpen voor zowel tutoren (leraren in opleiding) als tutees (taalzwakkere leerlingen in het secundair onderwijs): de ‘TuToolbox’. De TuToolbox is gestoeld op de ‘betekenisonderhandeling’, centraal begrip van het project Tutorlezen. De toolbox probeert dan ook tutoren originele talige ideëen aan te reiken die het ‘lesgeven’ kunnen faciliteren, die de tutees prikkelen en die niet te veel aan het traditionele lesgeven doen denken. De tutees kunnen via de portaaliste extra talige oefeningen maken en handige taalondersteunende instrumenten terugvinden zoals een online woordenboek en synoniemenzoeker. Deze toolbox probeert bovendien inclusief te werken, door het aanbod oefeningen af te stemmen op de verschillende leerstijlen. Ruimte voor inbreng door de gebruikers en dus ook verbetering voor de TuToolbox, is eveneens voorzien. Deze tool is meer dan een plek waar interessant talig oefenmateriaal wordt gebundeld. Het blog gedeelte biedt namelijk de mogelijkheid het leerproces in de vorm berichten van oefeningen, creatieve taalspelletjes te weerspiegelen en vast te leggen.

Doel - Concept

Doel. Onderwijstechnologie inzetten ter bevordering van het project Tutorlezen. In het bijzonder willen we een tool ontwikkelen die de betekenisonderhandeling van nieuwe woorden en concepten stimuleert.

Concept. Initieel, mede op vraag van de grondleggers van dit project, Frank Delaere en Frank Van Rompaey, dachten we een multifunctioneel digitaal woordenboek te ontwerpen. Dat woordenboek zou door de tutees zelf worden gemaakt, onder supervisie van de tutoren, en zou bovendien in staat zijn om in te spelen op verschillende leerstijlen door bijvoorbeeld te werken met visuele en auditieve prikkels. De idee van persoonlijke mindmappen, van een duidelijke classificatie van verschillende woordtypes, voorbeeldzinnen die context geven aan begrippen… wilden we allemaal uitwerken. We botsten echter op verschillende obstakels:

 • (1) het bestaan van heel wat online woordenboeken waaraan gebruikers, dus ook leerlingen, kunnen bijdragen.
 • (2) Het statisch karakter van de meeste van deze woordenboeken, waardoor het gevaar reëel is dat we ons doel, groot laagdrempelig leerlingbereik, voorbij schieten.
 • (3) Geen enkele van de door ons gevonden open software voldeed aan al onze criteria.
 • (4) Bovendien werkte er reeds een groep rond het thema Mindmap, wat in ons werk dan best geen hoofdbestanddeel meer zou vormen.
 • (5) Uiteindelijk kwamen we interessante tools tegen (visuwords.com en graphwords.com), maar die zijn momenteel enkel in het Engels beschikbaar. Tot nogtoe hebben we geen antwoord gekregen van de ontwerpers, op ons verzoek om de applicaties ook in het Nederlands te ontwerpen.

Kortom, we startten deze opdracht vanuit een ideaal conceptbeeld, zonder na te gaan wat er eigenlijk voor handen is, zeker gezien beperkte technologische achtergrond van sommige leden. We zijn vervolgens omgekeerd te werk gegaan. Slechts twee uitgangspunten hielden we voor ogen. Allereerst blijft betekenisonderhandeling centraal staan, dat is immers de kern van het project Tutorlezen. Onze tool dient vervolgens ook rekening te houden met verschillende leerstijlen opdat we de meeste, liefst alle, tutees kunnen bereiken. Zo kwamen we uiteindelijk terecht bij de idee van een ‘TuToolbox'. Deze toolbox dient originele en gebruiksvriendelijke taalinstrumenten voor zowel tutor als tutee te bundelen. De positieve taalattitude die tijdens het tutorproject wordt ontwikkeld, kan via de TuToolbox aangewakkerd blijven. De fysieke taalmomenten met de tutor mogen dan wel na een drietal maanden stoppen – een tutorproject duurt gemiddeld tien weken– de TuToolbox blijft. Ook andere leerlingen (en leerkrachten/taalbegeleiders) kunnen gebruik maken van de toolbox. We willen tevens onze toolbox openstellen voor kritiek en inspiratie door de gebruikers en op die manier blijvend blijven bijsturen. Om de verschillende talige instrumenten en opdrachten ook te bestendigen, en op die manier de tutees een zekere manier van ownership en eigenwaarde, zelfzekerheid te geven, willen we een mogelijkheid uitwerken om de lessenreeks in het kader van het tutorproject via een bepaald medium te bundelen en vast te leggen.

Gebruikte technologieën

Huidig concept

Gratis of open software:

Naast scribus werd tevens overwogen:

 • http://www.krantenmaken.nl : krantenmaker is een oud en niet-gebruiksvriendelijk online tool om kranten te maken (o.m. vernomen van leerkrachten en een journalist, die daarom kozen om offline met Scribus te werken)


Websites waarnaar verwezen wordt in de TuToolbox:

Naast leestrainer werd tevens overwogen:


Cloud computing bij het uitvoeren van de opdracht:

Initieel concept

 • http://www.connectedtext.com : connected text, geeft mooie weergave, echter niet gratis (enkel 30 dagen proefversie) en dus niet bruikbaar voor deze opdracht.
 • http://glossword.biz/ : glossword. Biedt mogelijkheid om eigen meertalig woordenboek te maken en publiceren.
 • http://evernote.com/intl/nl/: evernote. Helaas niet open soure. Leek wel een erg interessant programma, zeker de optie Skitch (mogelijkheid maken van mindmaps en woordenlijsten)
 • http://www.visuwords.com: interessante software, woordenboek dat een mindmap weergeeft met kleurcode naargelang het woordtype. Helaas enkel in het Engels in de omloop. Aanvraag om tool ook in het Nederlands toegankelijk te maken is verstuurd.
 • http://www.graphwords.com: interessante software, woordenboek dat een mindmap weergeeft met kleurcode naargelang het woordtype. Helaas enkel in het Engels in de omloop. Aanvraag om tool ook in het Nederlands toegankelijk te maken is verstuurd.
 • http://www.opentaal.org: interactieve Nederlandstalige website met leuke insteken. Site is helaas al een hele tijd inactief. Vooraleer gebruik te kunnen maken van hun applicaties, dienen er verschillende programma's geïnstalleerd te worden.

Verwezenlijking

We hebben een portaalsite opgebouwd. Deze portaalsite noemen we TuToolbox. Deze toolbox kent volgende onderdelen:

1. Thuis

Op de Thuis-pagina, dienen bezoekers te kiezen tussen het profiel van tutor of tutee. Eenmaal een keuze gemaakt, worden de tutees onmiddellijk doorverwezen naar de pagina Oefenruimte. De gebruikers die voor het tutor-profiel hebben gekozen, worden doorverwezen naar een welkomstpagina, waar de toolbox wordt uitgelegd en de verschillende onderdelen (wat zich vertaalt in pagina's) worden beschreven. De tutoren kunnen ofwel doorklikken op de verschillende onderdelen, of via de horizontale menubalk verdergaan naar de pagina naar keuze. De Thuis-pagina kent twee subpagina's, in hoofdzaak bedoeld voor de tutoren: Start! en Reacties. Start! vormt de welkomstpagina waar, zoals hierboven reeds is uitgelegd, het opzet van deze tool wordt uitgelegd. De rubriek Reacties is expliciet opgericht om nieuwsgierige bezoekers te overtuigen van de meerwaarde van onze toolbox via getuigenissen van huidige of oud-gebruikers. We hopen uiteraard dat deze reacties opbouwend zijn, zodat potentiële nieuwe gebruikers na het lezen van de verschillende reacties, de TuToolbox als een meerwaarde beschouwen.

2. Oefenruimte

In de oefenruimte vindt de tutor inspiratie voor zijn tutorsessie en vindt de tutee extra talige websites en hulpmiddelen om zijn/haar taalontwikkeling op een speelse manier verder te ontwikkelen. Deze pagina bevat volgende talige tools:

 • Elke dag een taaltip! Help jij mee?: bedoeling is dat de tutees taaltips doorsturen en dat de tutoren wekelijks de leukste taaltip selecteren;
 • Zing mee en vul de tekst aan...: link naar website waar je liedjes hoort en tegelijk ook de liedjesteskten (meestal ook de videoclip) ziet. Je kunt je kennis van de tekst testen door ontbrekende woorden in te vullen. Zo kunnen tutees al spelenderwijs hun taal, alsook gevoel voor ritme en muziek, ontwikkelen;
 • Lezen is fijn: klik je hierop verder, dan kom je uit op een site op maat van NT2 (Nederlands als tweede taal, kortweg anderstaligen) leerlingen. De teksten zijn afgestemd op het leesniveau van de doelgroep en ook op de leefwereld van het doelpubliek;
 • Woordenboek: link naar online Van Dale woordenboek;
 • Leestekens: link naar websites waar er specifieke oefeningen op de leestekens terug te vinden zijn;
 • Tongbrekers: ludieke site met grappige en moeilijke, zowel wat begrip als uitspraak betreft, taalconstructies;
 • Woordwolk: site om zelf woordwolken te maken. Zo kan er bv. een woordwolk op het einde van een tutorsessie worden gemaakt, waarin duidelijk wordt welke woorden nieuw of moeilijk zijn voor de tutee);
 • Test jezelf en anderen: site om zelf kruiswoordraadsels te maken. Vul een woord in en geef een omschrijving, de applicatie maakt de puzzel. Zowel de maker als de puzzelaar testen hun woordenschat.
 • Ontdek nieuwe woorden: creatief instrument waar je aan de hand van opgegeven letters zoveel mogelijk woorden dient samen te stellen, ook wel woordketen genoemd.
 • Spreekwoorden: site waar de leerlingen verschillende spreekwoorden kunnen leren. Zo krijgen ze verschillende spreekwoorden en verschillende betekenissen en dienen ze de juiste betekenis aan het juiste spreekwoord te koppelen.
 • Orden je gedachten: instrument om mindmap te maken. Tutees leren woorden in een context te plaatsen en verschillende woorden en hun betekenissen met elkaar te verbinden.

3. BabbelBox

Deze pagina biedt de gelegenheid om andere gebruikers te leren kennen en gedachten uit te wisselen over de toolbox en het tutorlezen. Gebruikers kunnen via de BabbelBox ook in contact komen met de ontwikkelaars van de toolbox. Ze kunnen via de site om een bericht te sturen. De BabbelBox vormt op indirecte wijze ‘de barometer van succes’ voor onze website. We hopen immers dat de toolbox een drukbezochte en veilige plek vormt voor onze tutoren en tutees en dat ze indirect mee hun schouders willen plaatsen onder dit project via suggesties, via mond aan oor reclame, of door gewoonweg gebruik te maken van onze toolbox.

4. PrikBord

Het PrikBord is, anders dan de BabbelBox, een plek waar meer bestendige berichten door tutoren en tutees worden gepost. Bedoeling is dat het PrikBord een weerspiegeling vormt van de hoogtepunten van een tutorreeks. Zowel tutoren als tutees schrijven op het PrikBord.

5. Over ons

Deze pagina geeft een gezicht aan de makers van de TuToolbox. Je komt per lid de academische achtergrond alsook de huidige werk/stagesituatie te weten.

Conclusie

Algemene conclusie

De TuToolbox biedt handvaten aan tutoren en bij uitbreiding elke leerkracht/begeleider die in aanraking komt met anderstalige, eerder taalzwakke, jongeren. Tegelijkertijd probeert de tool ook de jongeren zelf te bereiken, door hen creatieve en taalverrijkende oefeningen aan te bieden. Deze portaalsite zal, zoals bij de meeste zaken, beter worden met de jaren. Hoe meer tutoren vertrouwd geraken met deze toolbox, hoe meer tutees gebruik maken van de oefeningen, hoe meer feedback en bijsturing er kan plaatsvinden. Interessante organisaties die met hetzelfde doelpubliek werken kunnen ons eveneens voorzien van extra tools en tips.

SWOT-analyse TuToolbox

Sterktes
 • Gebruiksvriendelijk, weinig technologische kennis vereist om de TuToolbox te kunnen gebruiken;
 • Op maat van de doelgroep: aangepast taalgebruik, specifiek op 'taalproblematiek' gericht, verschillende leerstijlen geïntegreerd;
 • Versterkt de tutorsessies: blijvend karakter van de TuToolbox, mogelijkheid om naast de lessen bezig te blijven op een niet te schoolse manier met taalvaardigheid;
 • Bereikt tutoren en tutees;
 • Open voor verandering en verbetering: tool biedt veel 'inspraakmogelijkheden' door de gebruikers;
 • Werkelijke ondersteunende tool voor tutoren (inspiratiebron lessen);
 • Het PrikBord en de BabbelBox geven tutees de mogelijkheid tegelijkertijd aan schrijfvaardigheid te werken, alsook aan elkaar en hun tutor hulp te vragen. Het aspect constructief en informeel wordt hierdoor uitgebreid.
Zwaktes
 • Niet elke tool is even gebruiksvriendelijk;
 • Niet heel het opensource landschap is reeds uitgeplozen;
 • Profiel tutor en tutee is nog niet voldoende uitgewerkt;
 • Verschillende extra mogelijkheden van wix zijn niet gratis toegankelijk, de mogelijkheden zijn hierdoor beperkt;
 • Mentaliteit van tutoren en leerkrachten om met online applicaties te werken: veranderde visie rond lesgeven is nodig (maar verloopt traag).
Opportuniteiten
 • Door externe input verbeteren en bijsturen toolbox;
 • Breder publiek bereiken dan louter tutoren en tutees.
Bedreigingen
 • Beperkingen van wix;
 • Onvoldoende uitgeruste scholen;
 • De TuToolbox moet bekend worden. Kennis over het bestaan van de webstek moet zo veel mogelijk worden doorgegeven.

Linken

http://mavdries.wix.com/tutortoolbox : TuToolbox

http://prezi.com/p3tknjuzlz5c/tutorlezen/ : presentatie

Referenties

Allan, Barbara, 2007 Blended learning: tools for teaching and training, Facet Publishing, Londen ISBN 978-1-85604-641-5

Hughes, Jenny (red.), 2009 "Teachers’ Aids on Creating Content for Learning Environments", Brussel ISBN 9789078398073

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Overzichtsmatrix
Wie Vooronderzoek Concept Aanmaken wix Links op de wix Redactie wix Gebruikte tech Rapport Presentatie
Koen Elzerman x x x x wix, google docs
Deborah Gies x x x wix, google docs, prezi x
Mare Hotterbeekx x x x x xx wix, google docs
Danielle Kruip x x x x wix, google docs, prezi x
Murielle Lahor x x x wix, google docs x
July Mollin x x (x) x wix, google docs x
Manon Van Driessche x x x x xx wix, google docs

Legende:

 • x: groot aandeel
 • (x): summier aandeel


Opmerkingen:

 • Concept: opzoekingen en brainstormen zowel rond initieel als huidig concept
 • Redactie: teksten op portaalsite, alsook opladen van foto's e.d.
 • Rapport incl. samenvatting en presentatie werden telkens door een groepslid opgemaakt, maar wel nagekeken door de andere groepsleden en bijgestuurd indien aangewezen.

Handtekeningen

--Koen Elzerman (talk) 11:32, 4 May 2014 (CEST)

--Mare Hotterbeekx (talk) 11:32, 4 May 2014 (CEST)

--Danielle Kruip (talk) 12:25, 4 May 2014 (CEST)

--Deborah Gies (talk 16:13, 4 May 2014 (CEST)

--Murielle Lahor (talk) 11:32, 4 May 2014 (CEST)

--July Mollin (talk) 17:20, 4 May 2014 (CEST)

--Manon Van Driessche (talk) 20:20, 4 May 2014 (CEST)