Rapport groep 2015 Cultuur en Maatschappijwetenschappen2

From Edutech
Jump to: navigation, search

Praktijkoefening strafrecht

Ingediend op 3 mei 2015.

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak Onderwijstechnologie Specifieke Lerarenopleiding VUB

Groepsleden

 • Jeroen Luk De Schryver
 • Kübra Peker
 • Yuri Picalausa
 • Stephen Stalpaert
 • Lies Van der Borght
 • Ellen Van Helleputte
 • Katrien De Nijs

Samenvatting

We hebben in eXeLearning een leerobject ontwikkeld rond strafrecht voor het 6de jaar Cultuurwetenschappen. Dit object past binnen de leerplandoelstelling C6106 van leerplan Humane wetenschappen VVKSO (D/2009/7841/045):

 • rol en betekenis van het recht in onze samenleving vroeger en nu
 • structuur van de rechterlijke macht
 • verloop van een burgerlijk en een strafrechterlijk proces
 • kritische bemerkingen bij het functioneren van het gerecht

We hebben gewerkt met een casus strafrecht, als aanvulling op de lessen in de klas. De leerlingen worden als speurneuzen ingezet en gaan zo actief aan de slag met de leerstof. In de casus wordt het volledige onderzoek doorlopen (politie, parket, onderzoeksrechter, raadkamer) alsook het uiteindelijke proces in de rechtbank. Het leerpad biedt met andere woorden een praktijkgerichte en interactieve toepassing van de theorie.

Doel - Concept

EXelearning werd gekozen als vrije open source software. “E-learning xhtml editor”, kortweg “eXe”, is een software die ons in staat stelt om zonder kennis van HTML een online leerpad aan te maken. Het is een authoring tool die gratis en vrij bruikbaar is, zowel voor Windows als voor MAC en Linux. Er is geen hosting mogelijk, daarom hebben we onze oefening via Google Drive op een eigen webpagina gehost.

Ons doel is via een interactieve methode leerlingen aan te sporen, aan te moedigen en te inspireren. We willen de leerstof op een plezierige en creatieve manier aanbieden en laten verwerken door de leerlingen. De technologische component biedt met andere woorden een meerwaarde aan het leren aangezien de leerlingen zelf actief als speurneuzen aan de slag gaan via een uitgebreide eXe-oefening.

Gebruikte technologieën

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

We hebben het project gepubliceerd onder een vrije licentie, namelijk CC 4.0. Zo is de realisatie herbruikbaar, zowel juridisch als technisch.

 • EXe
Om het project in eXe te exporteren: “Bestand” --> “Exporteren” --> “Website” --> “Map met webinhoud”. (html-export)
 • Google Drive
Pictogram bewerkt.jpg
Google Drive is een gratis service voor bestandsopslag. Zo staat alles wat u hierop upload op deze 'cloud' en is het op elke computer bereikbaar. De software, beheerd door Google, is niet open-source maar propriëtair.
Google Drive werd gebruikt voor de publicatie van onze eXe-oefening. Met Drive kunt u immers webresources, zoals HTML-, CSS- en JavaScriptbestanden, weergeven als een website. Google Drive blokkeert automatisch de externe websites in onze eXe-oefening. Er wordt een schildpictogram (“Deze pagina probeert scripts van niet-geverifieerde bronnen te laden.”) weergegeven in de adresbalk (zie printscreen rechts). U kunt de blokkering opheffen door op dit logo te klikken en vervolgens op "Onveilig script laden". De bijbehorende inhoud wordt zo zichtbaar.
 • KlasCement
KlasCement is een gratis platform (http://www.klascement.be/) waarop leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding zelfgemaakte leermiddelen kunnen delen met elkaar. Het aanmaken van een account is vereist, vooraleer men toegang kan krijgen tot de leermiddelen die beschikbaar werden gesteld door andere gebruikers. Elke nieuwe gebruiker krijgt 1000 punten bij registratie. Wanneer men een leermiddel toevoegt, verdient de gebruiker extra punten. Met deze punten kan de gebruiker leermiddelen van collega’s raadplegen en downloaden.
Het groepsproject zal uiteindelijk ook worden toegevoegd aan dit leermiddelennetwerk.
Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal
 • eXe
Verschillende programma's werden overlopen, voorgesteld en gedownload. Er werd nagegaan welk programma het meest zou kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van een originele groepstaak. Uiteindelijk werd besloten om op basis van de gevonden informatie, beschikbare YouTube-films en voorbeelden eXeLearning te gebruiken. We hebben in eerste instantie geëxperimenteerd met eXeLearning om te kijken wat de mogelijkheden zijn (zie verder). Aangezien de realisatie herbruikbaar moet zijn, hebben we er ook voor gezorgd dat de gebruikte afbeeldingen onder een vrije licentie gepubliceerd zijn. Afbeeldingen werden via Google (geavanceerd zoeken) gevonden en op www.pixabay.com. Op Pixabay staan afbeeldingen (foto’s, vectoren en illustraties) die vrij zijn van copyright, dus publieke eigendom zijn (Creative Commons Public Domain CC0/ http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/), en bijgevolg zonder probleem gebruikt mochten worden in onze Prezi en eXe-oefening.


Vergelijking tussen eXe en Xerte
Xerte is, net als eXe, een gratis open source software dat gebruikt kan worden om een webpad te maken zonder programmeerkennis. Het verschil met eXe omvat in eerste instantie het feit dat Xerte enkel online (niets downloaden) te gebruiken is, en via een account werkt.
Wel kent Xerte, net als Exe, ook een hele reeks aan leermodules. Online zijn hier een aantal voorbeelden van te vinden, zoals deze van Toll-net: http://194.7.157.205/moodle/xertetoolkits/play.php?template_id=2935.
Wat zijn de voor- en nadelen van eXe ten opzichte van Xerte?
Voordelen
 • In eXe wordt er gewerkt met een structuur die vertakkingen toelaat (boomstructuur). Op deze manier kan er in het leerpad in eXe meer overzicht en structuur geboden worden dan in Xerte. Het verplaatsen van items in de boomstructuur gaat in eXe even gemakkelijk als in Xerte.
 • Daarnaast zijn er in eXe een heel aantal stijlen voorhanden om het leerpad vorm te geven/te personaliseren. Zo is het onder meer mogelijk om de inhoudstafel horizontaal, in de plaats van verticaal, weer te geven. Dit kwam goed van pas in ons leerpad omdat de inhoudstafel dan als een tijdlijn kan gezien worden. (Een noodoproep – Opsporingsonderzoek – Gerechtelijk onderzoek – Vonnisgerecht) Bovendien is het in eXe zelfs mogelijk om een eigen/nieuwe stijl in te voegen (indien je daar kennis van hebt). Dit doe je via “Tools” --> “Stijl manager” --> rechtsboven “Import stijl” --> stijl selecteren (zie verder). In Xerte is de mogelijkheid om de stijl aan te passen daarentegen beperkt (kleur, achtergrondafbeelding, …).
 • Er zijn in eXe een hele reeks leermodules die kunnen ingevoegd worden, zoals meerkeuze vragen, invuloefeningen, … Deze bestaan echter ook in Xerte.
 • Wanneer de mogelijkheden (leermodules) van Xerte en eXe vergeleken worden, blijkt dat Xerte op het eerste zicht meer mogelijkheden biedt dan eXe. Echter komen heel wat leermodules overeen, en/of biedt eXe de toepassingen niet expliciet aan in hun iDevices, maar wel via hun bewerkingsvlak. Zo is het in eXe voor bijna elke toepassing mogelijk om een afbeelding, video, html code, … in te voeren.
 • In eXe kunnen verschillende toepassingen onder elkaar gebruikt worden op één pagina. In Xerte staat elke pagina voor een nieuwe leermodule. Voor een aantal oefeningen in ons leerpad komt eXe daardoor beter uit. Zo kunnen we de opgave boven een geïntegreerde website plaatsen, opdat de leerlingen gemakkelijk terug kunnen gaan kijken naar de opgave (zie voorbeeld: robotfoto maken aan de hand van een gegeven beschrijving).
 • Tijdens het groepswerk werden er verschillende bestanden opgesteld die uiteindelijk moesten samengevoegd worden. In eXe kan dit heel gemakkelijk en snel. (“Bestand” --> “Samenvoegen” --> “bestand invoegen”)
Nadelen
 • Bij een aantal groepsleden werden er problemen ondervonden bij het installeren van eXe.
 • In eXe was het moeilijk om snel een overzicht te krijgen van alle mogelijkheden. Er werden een aantal handleidingen gevonden, maar vaak moesten we zelf nog veel uitzoeken en duurde het langer vooraleer we met eXe van start konden gaan. Je blijft hierdoor nieuwe mogelijkheden ontdekken, en het lijkt alsof we na het groepswerk nog niet alle mogelijkheden van eXe kennen.
 • In Xerte zijn er een aantal leermodules die niet teruggevonden worden in eXe. Onder meer: de tekening, de grafieken en de tabellen, de ‘transcript reader’ (waarbij de audio gesynchroniseerd wordt met blokken gemarkeerde tekst), ... Er bestaan echter externe tools die ons in staat kunnen stellen om dergelijke modules in te voeren in eXe. Bijvoorbeeld het aanmaken van een grafiek binnen een ander programma om deze dan in te voegen in eXe.
 • Ook biedt eXe minder interactieve toepassingen aan dan Xerte. Denk maar aan de hotspot image, drag and drop labelling, button sequence, timeline,…
 • Samen een leerobject ontwikkelen is redelijk omslachtig aangezien je telkens jouw versie moet opslaan en doorsturen vooraleer iemand anders jouw versie kan openen en aanpassen. Zo kunnen er meerdere versies tegelijk in omloop zijn. Dit werd deels opgelost door één verantwoordelijke aan te stellen. De anderen sturen naar deze verantwoordelijke telkens afzonderlijke eXe-projecten door, die de verantwoordelijke dan in zijn versie integreert/invoegt (zie voordelen).
 • Tijdens het opstellen van eXe liep het programma zo nu en dan eens vast waardoor de niet geregistreerde wijzigingen verloren gingen. (Er wordt niet automatisch opgeslagen.)
 • In eXe bestaat er geen “undo” knop, maar die heeft Xerte ook niet.
Conclusie
Xerte biedt op zich meer leermodules aan, maar in eXe is het dan weer mogelijk om verschillende modules te combineren op één pagina. Ook biedt de boomstructuur bij eXe meer overzicht. Beide programma’s hebben hun voor en nadelen. Het hangt dus af van wat je wilt bereiken met je online leerpad. Aangezien wij voor deze groepsopdracht niet mochten kiezen voor Xerte, hebben wij voor eXe gekozen.


 • Hot Potatoes
Hot Potatoes is een gratis te downloaden software (geen open source) waarbij het mogelijk is om zes soorten oefeningen te maken zonder programmeerkennis.
Hot Potatoes venster.jpg
 • Jmatch: combineeroefeningen (slepen of selecteren)
 • Jcross: kruiswoordraadsels
 • Jquiz: quizvragen met korte antwoorden en meerkeuzevragen
 • Jcloze: gatentekst (met/zonder keuzemogelijkheden)
 • Jmix: in de juiste volgorde plaatsen van woorden/letters
 • Masher: verschillende oefeningen samenvoegen
Het is echter niet altijd even duidelijk hoe je deze oefeningen kan maken. Op de website van Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/) kom je tutorials tegen, die je zeker kunnen helpen bij het uitwerken van een oefening. Verder kan je best alles eens uittesten.
Voor- en nadelen
In eXe is het niet mogelijk om een sleepoefening te maken. Aangezien wij een sleepoefening wilden integreren in onze eXe-oefening, zijn we bij Hot Potatoes terecht gekomen. Dankzij de voorbeeldfilmpjes kon er snel een oefening in elkaar gestoken worden. Echter, de sleepoefening bleek geen goede weergave te genieten in eXe. Hierdoor werd een alternatief, de selectieoefening (deze is echter ook mogelijk in eXe), gebruikt. Deze toepassing leverde wel een betere integratie op in eXe, maar de oefening liep vast eens deze in eXe verplaatst werd. (De tip was dan om alle andere items te verplaatsen opdat de Hot Potatoes-oefening op zijn juiste plaats zou terechtkomen.)
Conclusie
De mogelijkheden met Hot Potatoes blijven beperkt. Er zijn immers maar zes soorten oefeningen mogelijk en een aantal van deze oefeningen worden reeds ondersteund door eXe (en Xerte). Daarnaast is het geen tool om een volledig leerpad mee uit te werken. In het groepswerk werd er toch geopteerd om voor deze tool te kiezen zodat deze verkend kon worden voor eventueel gebruik in de toekomst.


 • Prezi
Prezi is een presentatiesoftware die gratis online kan gebruikt worden na het aanmaken van een account (https://prezi.com). Het concept van Prezi omvat het maken van een visueel kader waarin kan worden ingezoomd op de verschillende elementen.
Prezi venster.jpg
Op de website van Prezi kan er gemakkelijk inspiratie gezocht worden uit de presentaties van medegebruikers. Op deze manier leer je de mogelijkheden van Prezi beter kennen. Ook zijn er tutorials beschikbaar die een snelle start kunnen garanderen.
Hoe werkt het?
Bij het aanmaken van een nieuwe Prezi krijg je steeds de mogelijkheid om een template te kiezen of met een wit blad te starten. Eens je hierin een keuze hebt gemaakt, kom je terecht op je eigen virtuele canvas. Daarin kan je afbeeldingen, filmpjes en tekst toevoegen. Alsook de volgorde van je presentatie wijzigen.
Waarom Prezi?
In ons verhaal hadden we een tool nodig die ons kon helpen bij het namaken van een ‘feesboek’ account. Aangezien er in Prezi een template bestaat dat we hiervoor konden gebruiken, was onze keuze snel gemaakt. De Prezi kon uiteindelijk ook worden geïntegreerd in eXe.


 • Moovly
Moovly is een platform waarmee animatievideo's, banners en andere multimedia-inhoud kunnen gemaakt worden. Je bekijkt best eerst het introductiefilmpje (https://vimeo.com/98521060), zo ben je er snel mee weg. Het is vrij eenvoudig in gebruik. Je kan een stijl kiezen (gratis of betalend) of je kan opteren voor een 'blanco' versie. Vervolgens kan je je animatie beginnen maken met de 'Moovly Library' (statische en dynamische afbeeldingen, achtergronden). Er kunnen ook eigen afbeeldingen, geluiden, muziek, stemopnames etc. ingevoegd en geïntegreerd worden in de animatie. Onze ervaring met het invoegen van eigen afbeeldingen en muziek was niet zo positief. Dit gaat erg moeizaam en het maakt je bestand zwaar. Tot slot kan je creatie vlot gedeeld worden. Wij hebben ervoor gekozen om het op YouTube te plaatsen.
Moovly.PNG
Moovly is echter geen opensource software. Er is een gratis versie en er zijn betalende abonnementen met meer opties. Het is dus een commercieel item.


 • YouTube
YouTube is een platform waar filmpjes worden gedeeld. Je hoeft geen account te hebben om filmpjes te bekijken. Om zelf video's te kunnen uploaden heb je wel een account nodig. Bij het publiceren van een filmpje sta je YouTube toe om je opgeladen filmpje te communiceren aan het publiek. Het is wel mogelijk om zelfgemaakte filmpjes, of filmpjes waarvan de uploader alle rechten bezit, te uploaden onder een Creative Commons-licentie. Zo kan het geüploade materiaal onder de voorwaarden van de licentie hergebruikt worden zonder inbreuk te maken op de auteursrechten.
Ook YouTube werd geïntegreerd in de eXe-oefening.
 • Avidemux 2.6
Avidemux is een vrij en opensource videobewerkingsprogramma voor Windows, Mac en Linux. Dit werd gebruikt om muziek aan het Moovly-animatiefilmpje toe te voegen.
 • Apache OpenOffice
Apache OpenOffice is een gratis opensource kantoorsoftwarepakket.
 • Gimp 2.8
GIMP is een gratis en opensource programma (GNU Image Manipulation Program) voor het bewerken van foto's en digitaal design.
Het werd in dit project gebruikt voor de creatie van een eigen stijl in eXe, namelijk om de html code van kleuren te achterhalen (via pipet - kleuren VG/AG), en om icoontjes en banners aan te passen naar de huisstijl.
 • CSS Portal (online CSS editing)
CSS Portal is een online tool voor CSS-editing (Cascading Style Sheets). CSS is de codetaal die de vormgeving/opmaak van HTML-bestanden vereenvoudigt. Door het kopiëren van de inhoud van de nav en content bestanden naar deze online tool, kan je meteen zien welke wijzigingen je concreet aanbrengt in de html/css code.
Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep
 • PointCarré forum
Dit is de elektronische leeromgeving van de Vrije Universiteit Brussel.
 • Facebook
Voor dit groepswerk werd een (geheime) groep op Facebook opgericht. Heel veel communicatie in verband met het groepswerk gebeurde in deze groep. Er werden polls gebruikt om een afspraak te plannen. Websites en documenten werden binnen deze groep ook gemakkelijk en snel met alle groepsleden gedeeld.
 • Beamer
Tijdens een van de groepsbijeenkomsten op de VUB werd de beamer gebruikt om het computerscherm te projecteren opdat alle groepsleden gemakkelijk konden meekijken.
 • Skype (alternatief: "Jitsi")
Skype werd gebruikt tijdens een groepsbijeenkomst omdat het voor een van de groepsleden moeilijk was de bijeenkomst bij te wonen. Via Skype heeft dit groepslid toch nog volwaardig kunnen deelnemen aan de groepsbijeenkomst.
Hoewel Skype gratis ter beschikking is op internet, is het niet FLOSS. Als goed alternatief kan verwezen worden naar "jitsi". Jitsi laat toe om de services van verschillende software met elk hun eigen accounts (vb. Google Talk, Facebook, ICQ (waar is de tijd), IRC (wordt dit nog gebruikt?)) te combineren in één programma. Ook handig is dat je een screenshot van je bureaublad kan verzenden.

Verwezenlijking

eXe

Om met eXe aan de slag te gaan, dient het programma eerst gedownload te worden via hun website (http://exelearning.net/?lang=en). Er zijn verschillende versies (GNU/Linux, Apple, Microsoft Windows) al naargelang het besturingssysteem van je computer. Hierna is het mogelijk om met eXe aan de slag te gaan.

Wanneer je eXe opent, start het programma in je internetbrowser. Het beeld bestaat uit drie velden.

Exe1.jpg


 • In het kadertje linksboven staat het schema/de structuur van jouw leerpad. Je kan eenvoudig een pagina toevoegen door op de knop “Nieuwe pagina” te klikken.
 • Het kadertje linksonder bevat de mogelijke iDevices/leermodules.
 • Het grote vlak aan de rechterkant geeft het bewerkingsvlak weer.


Hoe ga je te werk in eXe?

 1. Kies een stijl uit de lijst onder “Stijlen”.
 2. Maak de boomstructuur en selecteer de pagina waarin je een leermodule wenst in te voegen. Later is het ook mogelijk om toepassingen nog van plaats te veranderen binnen eenzelfde pagina, alsook tussen de verschillende pagina’s.
  Boomstructuur.jpg
 3. Selecteer in het kader linksonder de leermodule (iDevice) die je wenst in te voegen.
  IDevices.jpg
 4. In het bewerkingsvlak komt de gekozen toepassing tevoorschijn.
 5. Voeg je tekst, afbeelding, media, … in.
 6. Wanneer je klaar bent, klik je onderaan op het vinkje (‘klaar’).
  Voorbeeld bewerkingsvlak vrije tekst.jpg
 7. Hierna kan je je toepassing in de voorbeeld-afspeelmodus bekijken (“Tools” --> “Voorbeeld”). Het voorbeeld wordt geopend in een nieuw tabblad.


Welke leermodules zijn er?

In eXe zijn er tal van leermodules/ iDevices. Hieronder vind je het overzicht waarbij een aantal modules verder worden uitgelegd:

 • Experimenteel
  • Galgje
  • Groepeer de voorwerpen
  • Klik in volgorde spel
  • Memory spel
 • FDP
  • FDP-invuloefening (aangepast)
 • Interactieve activiteiten
  • Invuloefening: vul de lege gaten in een tekst.
  • Meerkeuzevraag: meerkeuzevraag waarbij er maar één juist antwoord is.
  • Meervoudige selectie: een meerkeuzevraag waarbij het antwoord bestaat uit de combinatie van verschillende elementen.
  • SCORM-toets: quiz assessment.
  • Selectielijst activiteit: kies het juiste antwoord uit de lijst.
  • Waar/Niet waar-vraag
 • Niet-interactieve activiteiten
  • Activiteit: het invoegen van een duidelijk omschreven opdracht.
  • Gevalstudie
  • Leesactiviteit: leerlingen krijgen een leestekst met een aantal vragen/opdrachten die verband houden met de leestekst en een feedback-toets die de antwoorden op de vragen weergeeft.
  • Reflectie: waarbij de leerling eerst een opdracht krijgt om te reflecteren over iets, waarna hij/zij het antwoord kan zien door op de feedback-toets te klikken.
 • Niet-tekstuele informatie
  • Afbeeldingengalerij
  • Bijlagen: Het integreren van externe bestanden verwezenlijkt met presentatiesoftware, tekstverwerkingsprogramma’s, …
  • Externe website: externe website integreren.
  • Java Applet
  • RSS
  • Vergrootglas afbeeldingen
  • Wiki-artikel: artikel van Wikipedia invoegen.
 • Tekstuele informatie
  • Doelstellingen: doelstellingen beschrijven.
  • Opmerking: opmerking maken (niet zichtbaar in uiteindelijke weergave voor de leerlingen).
  • Voorkennis: voorkennis beschrijven.
  • Vrije tekst: het invoeren van een stukje tekst tussen de verschillende andere toepassingen.


Hoe kan je een eigen stijl ontwerpen?

In deze korte bijdrage schetsen we hoe we op relatief eenvoudige wijze er toch in geslaagd zijn om de Exe-learning stijl te wijzigen naar iets wat visueel beter bij onze doelgroep aansloot. Omdat we vertrekken van een bestaande stijl, is slechts een beperkte kennis van html-editing vereist. Wij zijn vertrokken van de stijl “INTEF with horizontal menu”, omdat deze een horizontaal menu en een cc by 3.0 licentie heeft.

 1. Elke stijl heeft zijn eigen map.
Via de verkenner, ga je naar de map waarin zich de stijlen bevinden.
 • Voor windows is dit standaard: C / program files / exe / style / NTIF-web-horizontal-nav.
 • Voor Linux is dit: /usr/share/exe/style
 • Voor OS X: Contents/Resources/exe/style
Kopieer deze map en plak deze in een werklocatie (vb. bureaublad).
 1. Deze map bevat volgende elementen:
  1. Een volledige set iconen
  2. 2 stijl-bladen:
   1. content.css (deze CSS controleert de meeste van de unieke eigenschappen van de stijl)
   2. nav.css (gebruikt door de web-export op de navigation te creëren)
  3. Een document “config”, met de credentials en licentie van de stijl

  Als een nieuwe map wordt geplakt in de voormelde map “style” (of indien deze map tegen schrijven is beveiligd, in de map “style” bij de persoonelijke bestanden van de gebruiker (voor windows: gebruikers / [USER] / app data / roaming / exe / style), pikt exe-learning dit automatisch op bij de volgende opstart.

 2. We hoeven nu enkel de bestaande bestanden / iconen / banners aan te passen naar onze wensen.
  1. Het eenvoudigste om aan te passen zijn de banners: om te vermijden dat de breedte en hoogte van de banner moet worden aangepast in het document content.css, open je best het bestand, om er daarna een andere tekening / foto (let op licentie!) in te plaatsen. Opnieuw opslaan onder zelfde naam en extensie (.jpeg) en de banners zijn aangepast.
  2. Hetzelfde geldt voor de icoontjes. Hoewel minder determinerend voor onze stijl, kunnen ook deze een extra touch geven. Let er wel op: extensie .gif .
  3. Iets lastiger wordt het indien je ook de gebruikte kleuren wil aanpassen. Hiervoor heb je enkele basics van html-editing nodig.
   1. Er wordt gebruik gemaakt van een “basis”-stijl, die wordt toegepast voor alle elementen (body / header/ nodetitle / site footer / …), tenzij we per element aanduiden op welk punt dit element moet afwijken.
   2. van bepaalde elementen (tekst / titel / achtergrond / …) wordt in ons voorbeeld de kleur aangepast.
  Vb: #header{ color:#666666;
  In html wordt kleur weergegeven door 6 cijfers en/of letters. Er zijn veel websites die een tool gratis ter beschikking stellen om kleuren te kiezen en om te zetten in code. Wij maakten gebruik van http://html-color-codes.info/ .
  Nu kan je van elk element eenvoudig de kleuren aanpassen door de codes aan te passen
  1. Na het aanpassen van de stijl, nog even de credits en licentie in je config document juist zetten...
 1. Als je klaar bent met aanpassen, sla je het document op, en kopieer je de map naar de hoger vermelde mappen. Bij opstarten exe verschijnt de map automatisch bij “styles”. Via de stylemanager in het tools menu, kan je je nieuwe stijl ook gemakkelijk exporteren naar een zip-bestand en delen met je vrienden / collega's. Zij kunnen na het downloaden van het zip-bestand, de stijl via stijlmanager en import stijl importeren in exelearning.
 2. Let er op dat deze stijl geïnstalleerd is op elke pc met exe-learning, want anders wordt de stijl niet over genomen.

Conclusie

Onze oefening omvat niet de volledige theorie inzake strafrecht maar biedt wel een praktijkgerichte en interactieve toepassing ervan. Het onderzoek en proces wordt doorlopen via een horizontale tijdbalk. Doorheen dit proces zijn er verschillende oefeningen. Bij de toets 'controleer' wordt er telkens opbouwende feedback gegeven, zodat de leerlingen worden gestimuleerd en aangemoedigd. De oefening neemt ongeveer twee lesuren tijd in beslag. We hebben wel wat moeilijkheden gehad met het hosten/publiceren van onze realisatie. Spijtig genoeg is eXe geen echte elektronische leeromgeving maar eerder een authoring environment. Het was zoeken naar een leeromgeving die gratis en zonder advertenties was.

Wat vinden we nu van eXeLearning 2.0.3.? Het is een behoorlijk programma met veel mogelijkheden, maar er zijn enkele tekortkomingen aan:

 • Geen goede handleiding
 • Een oefening bewerken is niet altijd even gemakkelijk
 • Er is geen "ongedaan maken"-knop
 • Geen preview voordat je een iDevice selecteert
 • Soms slordige plaatsing van feedback en oefeningen
 • Vrij traag (bijvoorbeeld om een nieuw tekstvak aan te maken)
 • Problemen met downloaden/installeren, vooral met MAC (je kan ook werken met de "ready to run"-versie maar die is minder volledig)

Het leren werken met Xerte daarentegen ging vlotter. Sommige groepsleden vinden Xerte beter qua lay-out. Toch hadden we met Xerte niet op dezelfde manier kunnen werken als nu in eXe, bijvoorbeeld de tijdslijn die meer overzicht en structuur bood, verschillende toepassingen op 1 pagina etc. De tools die je kan gebruiken bij eXe zijn vrij uitgebreid. Elk programma heeft zijn voor- en nadelen. Het is leuk om leerlingen actief te laten leren via deze interactieve oefeningen.

Linken

Project en presentatie

goo.gl/WzQuY0
https://f74e1cd9e263dc6eaae2b0702474117af0e7f2f5.googledrive.com/host/0B296vj6U7gMURDVYM1ZCNjRoVEk/
back up: https://6d3aeebd5b67d926565139ef6b21455745bc9b52.googledrive.com/host/0B7G7IEChuCiufmVLb2w5MXdVQWQwQkQ4bVJha0RQYUE0a2VsQjFvOGRoMXEzMmk4UTlkeVU/index.html
 • Publicatie op KlasCement (inloggen om toegang te verkrijgen)
http://www.klascement.be/oefeningen/56634/?previous
 • Presentatie
http://edutech.vub.ac.be/wiki/index.php/File:Praktijkoefening-Strafrecht-2.odp
PDF: http://edutech.vub.ac.be/wiki/index.php/File:Praktijkoefening-Strafrecht-3_pdf.pdf

Andere linken

Referenties

112-SOS, http://www.sos112.be/ (Geraadpleegd op 24 april 2015).

Federale overheidsdienst Justitie, http://justitie.belgium.be/nl/ (geraadpleegd op 1 mei 2015).

Van den Wyngaert, C., & De Smet, B. (2011). Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen (deel 2: strafprocesrecht). Antwerpen: Maklu.

Van Koppen, P.J., Merckelbach, H., Jelicic, M., & De Keijser, J.W. (red.). (2010). Reizen met mijn Rechter: Psychologie van het Recht. Deventer: Kluwer.

Verbruggen, F. en Verstraeten, R., strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors: deel I, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu-Uitgevers, 2009-2010, 279 p.

Verbruggen, F. en Verstraeten, R., strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors: deel II, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu-Uitgevers, 2009-2010, 440 p.

Strafwetboek: wet van 8 juni 1867, BS 9 juni 1867.

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen
Wie Taak Aanmaak leermateriaal Gebruikte tech Rapport Presentatie
Jeroen Uitvoering en eindredactie eXe, publicatie project leerobject eXe, aanmaak eigen stijl eXeLearning, Apache OpenOffice, GIMP, CSS Portal, Google Drive, KlasCement uitschrijven deel aanmaak eigen stijl Vragen
Kübra Uitvoering eXe, eindredactie strafrecht inhoudelijk leerobject eXe eXeLearning Presentator
Yuri Uitvoering eXe, vergelijking eXe-Xerte, publicatie project leerobject eXe eXeLearning, Hot Potatoes, Prezi, wiki, Google Drive uitschrijven overige delen Vragen
Stephen Eindredactie Wiki animatiefilmpje Moovly, wiki nalezen Vragen
Lies Uitvoering eXe, eindredactie presentatie leerobject eXe eXeLearning Presentator
Ellen Uitvoering eXe, eindredactie printscreens, publicatie project leerobject eXe eXeLearning, Google Drive Vragen
Katrien Eindredactie Wiki animatiefilmpje Moovly, Avidemux 2.6, wiki, eXe uitschrijven overige delen Presentator

Handtekeningen

--Lies Van der Borght (talk) 13:45, 3 May 2015 (PDT)

--Katrien De Nijs (talk) 06:08, 3 May 2015 (PDT)

--Stephen Stalpaert (talk) 09:14, 3 May 2015 (PDT)

--Jeroen Luk De Schryver (talk) 08:56, 3 May 2015 (PDT)

--Kubra Peker (talk) 09:07, 3 May 2015 (PDT)

--Yuri Picalausa (talk) 09:12, 3 May 2015 (PDT)

--Ellen Van Helleputte (talk) 13:34, 3 May 2015 (PDT)