Rapport groep 2015 Cultuur en Maatschappijwetenschappen3

From Edutech
Jump to: navigation, search

Groepsrapport Stunder - Connecting brains

11195501 10155498213095527 1589706892 n.jpg


Datum 03/03/2015

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB

Groepsleden

Julie Clarys-Robion

Stefanie de Jonge

Lore Eeckelers

Godfried Roelant

Liesa Thibaut

Lisa Trogh

Michèle Pascale Verstraeten

Inleiding

Als groep zijn we vertrokken vanuit het idee dat we iets creatief wilden ontwerpen; iets dat dicht aansluit bij de leefwereld van jongeren nu. Gezien niemand van ons ook maar enige technologische achtergrond heeft, laat staan kennis van programmeren wilden we van originaliteit ons sterkste punt maken. We zijn gaan brainstormen over jongeren en hun gebruik van technologie en welke functie deze wordt toegekend. Sociale media (Twitter, Facebook ...) zijn onmiskenbaar erg populair en bijna niet meer weg te denken uit de maatschappij. Alsook zeer succesvol zijn de zogenaamde datingapps (Tinder, Grindr, Skout, ...). Het sociale aspect en het feit dat men nooit echt ver weg is (of toch niet virtueel gezien), oefent een grote aantrekkingskracht uit op jongeren en mensen in het algemeen. Het feit dat ze hun vriendenkring makkelijk kunnen uitbreiden vanachter hun computer, lief en leed delen, mensen met dezelfde interesses en zelfs een lief vinden zijn elementen die in het voordeel spreken (Berveling et.al., 2014).

Gezien het massaal gebruik van smartphones en van applicaties op de smartphones dachten we dat het wel interessant kon zijn om een soortgelijke 'datingapp' op poten te zetten. Een variatie op Tinder maar dan met als doel het vinden van een medeleerling die kan helpen met eventuele problemen die men ondervindt bij bepaalde vakken in het secundair onderwijs. Het zou gaan om het vinden van een 'studdybuddy' met als doel het zogenoemde 'peer teaching' in praktijk te brengen.

'Peer teaching' is volgens onderzoek een efficiënte manier van omgaan met leerstof. Het helpen en ondersteunen van leeftijdsgenootjes zou een positieve invloed hebben op de leeromgeving en het verwerken van de leerstof. Ook omdat deze 'peer group' rond deze leeftijd het meeste invloed uitoefent. De algemene meerwaarde van een zulke applicatie ligt dus in de accenten die het legt op het actief leren door betrokkenheid, aanmoediging en samenhorigheid. Het leren van en door elkaar zorgt voor een krachtige leeromgeving en een positieve groepssfeer. Dit zou niet beperkt blijven tot een klas maar tot alle klassen van één school of van alle klassen binnen dezelfde stad of een straal van x kilometer. Zo komen leerlingen van verschillende onderwijsstromingen ook in contact met elkaar en neemt het een krachtig standpunt in tegen de segregatie van het onderwijs.

De meerwaarde van de applicatie zelf is onder andere het feit dat het een 'spel' aspect heeft. Het 'swipen' van de foto's, het hebben van een 'match', de chatroom ... Allemaal dingen die tot de verbeelding spreken. Gezien onze app niet zou draaien rond het vinden van een date maar wel van een 'peer tutor' valt het genderaspect ook weg. Zo maakt je seksualiteit niet uit en moeten het ook niet steeds de jongens zijn die het gesprek beginnen, een veelvoorkomend fenomeen op Tinder, gebaseerd op rolpatronen en verwachtingen (Seefeldt, n.d.). De applicatie zou dan ook Stunder ( 'Connecting Brains') gaan heten en expliciet gericht zijn op het vinden van 'peers' die je kunnen helpen bij moeilijkheden.

Net zoals bij Tinder zou men in Stunder, wanneer beide leerlingen elkaar 'liken' , een 'match' worden. Leerlingen kunnen dan met elkaar chatten en concreet afspreken voor bijles, groepswerk, ... . Ook leerlingen die liever en beter in groep studeren tijdens de examens zouden een beroep kunnen doen op 'Stunder' want 'misery loves the company'...

Onze ambities bleken echter veel te groot bij het ontwikkelen van ons concept. We konden geen enkel format vinden om ons hele idee te realiseren. Wat we wel konden is het hard maken en visueel weergeven van hoe we ons concept zagen via een Popplet en MindMup. We hebben beide formats gekozen en met elkaar vergeleken omdat we ons realiseerden dat Popplet niet Open Source was. Na heel wat input en feedback bedachten we dat we het idee van stunder op nog een andere manier konden vormgeven. Met behulp van een Popplet of MindMup kunnen leerlingen ook aan peerteaching doen. Zo is het mogelijk om elkaar vragen te stellen en gezamenlijk samenvattingen te maken voor bijvoorbeeld een toekomstige toets of synthesetoetsen. Dit veegt ons concept niet volledig van de kaart, maar lijdt ertoe dat we ons concept ook op een andere manier konden vertalen naar een concreet product: De Stunderpoplet of StunderMindmup. Studybuddys kunnen dan gezamenlijk struikelvakken onder de loep nemen, elkaar vragen stellen en samenvattingen maken en delen.

Samenvatting

Vanuit het idee van coöperatief leren, het zogenaamde peer teaching of peer tutoring, zijn we op zoek gegaan naar technologieën die een platform zouden kunnen bieden voor deze manier van werken en leren.

Het oorspronkelijk idee was het ontwerpen van een 'stunder' ('connecting brains') app. Het doel van deze app was dat leerlingen met studiemoeilijkheden of leerproblemen met elkaar in contact konden komen en dat leerlingen elkaar konden helpen waar nodig. Dit idee bleek echter te ambitieus. Het ontwikkelen van een applicatie bleek onmogelijk.

Uiteindelijk besloten we om ons "Stunder" concept te integreren in een 'Popplet' en 'MindMup'. Dit geeft ons doel en idee duidelijk weer. Qua format blijken 'Popplet' en 'MindMup' een eerste stap om dit alles te realiseren. 'MindMup' en 'Popplet' zijn beide MindMap programma's die er eigenlijk voor zorgen dat leerlingen met elkaar in contact kunnen komen via een gemeenschappelijk platform. Dat gemeenschappelijk platform biedt leerlingen de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen en helpen waar nodig.

Hoewel 'Popplet' niet Open Source is, ondersteunt het echter meer mogelijkheden om studybuddy's onderling te helpen en ondersteunen via een gedeeld 'poppletobject'. MindMup is wel Open Source en biedt cloudmogelijkheden om onderlinge vragen van leerlingen uit te wisselen, maar maakt het niet mogelijk om meteen gezamenlijk te communiceren of vragen uit te delen. Je moet er telkens voor zorgen dat projecten worden gepubliceerd. Na de vergelijking gemaakt te hebben, verkiezen wij uiteindelijk de 'Stunder' Popplet.

Via 'Popplet' wordt visueel weergegeven wie deel uitmaakt van het gemeenschappelijk platform, welke troeven leerlingen hebben en welke vragen er worden gesteld. Er wordt ook melding gemaakt van wijzigingen aan de 'Popplet'. Op die manier kunnen leerlingen goed opvolgend welke wijzigingen er werden gemaakt. Deze tools kunnen echter nog op een andere manier worden gebruikt. Via 'Popplet' of 'MindMup' kan er gezamenlijk met een studybuddy aan een samenvatting voor een bepaald vak worden gewerkt of kunnen leerlingen inzichten met elkaar uitwisselen. Leerkrachten kunnen fouten opsporen en verbeteren. Het uiteindelijke resultaat is makkelijk publiceerbaar in de vorm van een PDF bestand of JPG bestand.

Dit hele concept, doel en uiteindelijke product biedt een meerwaarde voor het aspect van peer teaching.

Doel en concept

Het oorspronkelijke idee om Stunder app te realiseren bleek, voor ons technologische leken, onhaalbaar. Niet alleen vergt het ontwikkelen van een app vele werkuren maar ook een doorgedreven kennis van programmeren. De prototype tools die we konden terugvinden bleken niet voldoende voor de opdracht (https://marvelapp.com/ ; https://www.touchdevelop.com/ ). We zijn naar alternatieven gaan zoeken die haalblaar bleken en een uitgesproken open source karakter hebben. Dit wel met de kanttekening dat het ideaal nog steeds een mobile application zou zijn, gebaseerd op het concept van Tinder.

Uiteindelijk werd gekozen voor 'Popplet' een mindmapping software, waarop men gratis een account kan creëren (er zijn betalende variaties die extra tools bieden) en men tot vijf mindmaps uiteen kan zetten. Er bestaat een uitgebreid aanbod van software voor online mindmapping maar vanwege verschillende elementen hebben we 'Popplet' geselecteerd. Omdat Popplet geen Open Source is hebben we een uitgebreide vergelijking gemaakt met MindMup dat wel een Open Source mindmapping tool is. Mindmapping is gekend voor het ordenen van informatie en het komen tot nieuwe ideeën. Functies die wij hebben omgebogen naar het 'Stunder idee'. De visualisatie van een mindmap vormt op zich een goede voorstelling van het Stunder principe: iedereen wordt, als in een netwerk, met elkaar verbonden of kan met elkaar verbonden worden. Je krijgt een soort spinnenweb van verbintenissen en verbanden en men vertrekt vanuit het centrale 'vindt een studdybuddy' idee. Men kan een Stunderpopplet opstarten en alle deelnemers uitnodigen (klas, alle vijfdejaars, alle leerlingen van een school..) door een uitnodiging te versturen naar de verschillende e-mailadressen. Stunder (Tinder with a brain) staat centraal als punt van waaruit deze mindmap vertrekt. Elke deelnemer maakt binnen deze Stunderpopplet een nieuw popplet vakje aan met een foto en zijn/haar troeven en werkpunten, deze wordt verbonden met het centrum (Stunder). Wanneer men dan op zoek is naar hulp met x of y kan men deze vraag posten (alsook gebruik maken van afbeeldingen, filmpjes..) en de andere deelnemers kunnen hier dan op ingaan en hun antwoord(en) verbinden met de vraag van de betreffende leerling. Wanneer een bepaalde vraag is opgelost, of men heeft een tutor gevonden, kunnen deze poppletvakjes verwijderd worden zodat het geheel overzichtelijk blijft.

Het idee van peer tutoring wordt dus in een visuele voorstelling gegoten waarbij een netwerk wordt gecreëerd door de leerlingen zelf. Op deze manier treden leerlingen op een ludieke en technologische manier in interactie met elkaar. Ook kunnen er steeds nieuwe popplets worden aangemaakt met andere doeleinden dan het vinden van een studdybuddy (babbelbox, groepswerk, delen van informatie aangaande bepaalde lessen ...).

Na heel wat input, feedback en reflecteren werd duidelijk dat de 'Popplet' nog een aanvullende meerwaarde biedt: het vinden van een studybuddy en het gezamenlijk verwerken van leerstof. Op die manier kunnen studybuddy's gezamenlijk moeilijkheden verwerken via samenvattingen van bijvoorbeeld syntheseteksten. De studybuddy's kunnen hun project nadien samen publiceren, als een afbeelding verwerken of zelfs afdrukken.

Gebruikte technologieën

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

De technologieën die we gebruikten voor de publicatie van het materiaal zijn de volgende:

Google Drive

Google drive biedt 15 GB gratis online opslagruimte voor bestanden, foto’s etc. Zo kan je al je belangrijke documenten opslaan en overal ter wereld online raadplegen. Ook kan je op een eenvoudige manier bestanden en mappen delen.

https://www.google.com/intl/nl_be/drive/

Hoe hebben wij Google drive gebruikt? Wij hebben google drive gebruikt om met verschillende mensen tegelijk aan de StunderMindMup te kunnen werken en om de StunderMindMup met alle leden van de groep te delen.

Wix

Wix is een online platform dat toelaat om websites en mobiele websites te ontwikkelen. Het is een gebruiksvriendelijke manier om een leuke website op poten te zetten met behulp van de website builder waarbij je lettertypes, afbeeldingen en apps kan gebruiken.

http://nl.wix.com/

Hoe hebben wij Wix gebruikt? Wij hebben Wix gebruikt om een mooie website te ontwikkelen die de Stunder app voorstelt en promoot.

Smartschool

Smartschool is een zeer populair digitaal schoolplatform dat gebruikt wordt door de meerderheid van de Vlaamse scholen om de communicatie te optimaliseren tussen leerlingen, leerkrachten, directie en ouders en om lesmateriaal te delen.

http://www.smartschool.be/

Waarom willen we scholen aansporen om de Stunderpopplet of -MindMup per klas op smartschool te installeren? Ook Smartschool is een ideaal platform om de Stunderpopplet of -MindMup per klas te installeren. Leerlingen kunnen elkaar helpen, de leerkrachten kunnen vragen en antwoorden opvolgen en eventuele fouten detecteren en corrigeren. Tevens leren leerlingen enorm veel door de concrete toepassing en het herhalen van leerstof. Daarenboven wordt het zelfvertrouwen van de leerlingen opgekrikt wanneer ze andere leerlingen kunnen helpen. Tot slot kunnen leerkrachten leerlingen aansporen en belonen door ze eventueel te quoteren op basis van hun inzet op de Stunderpopplet of -MindMup.

Klascement

Klascement is een online platform waar leerkrachten en leerlingen lesmateriaal gemakkelijk kunnen uploaden en delen. Zo kunnen leerkrachten elkaar helpen en inspireren. Tienduizenden leermiddelen kunnen gemakkelijk doorzocht worden op basis onderwerp, vak of onderwijsniveau.

http://www.klascement.be/

Waarom is Klascement een uitstekend platform voor ons product? Door Stunder te delen op klascement kunnen we een grote hoeveelheid leerkrachten bereiken. Zo leren zij enerzijds het concept van de Stunderapp leren kennen. Ook kunnen ze zich laten inspireren door het concreet voorbeeld van de Stunderpoplet of -MindMup. Door de Stunderpopplet of -MindMup te plaatsen op Klascement kunnen we leerkrachten en scholen aanzetten om zelf eventueel ook Stunderpopplets en -MindMups aan te maken voor de verschillende klassen.

PointCarré

PointCarré is de elektronische leeromgeving van de Vrije Universiteit Brussel.

https://pointcarre.vub.ac.be/

Waarom we de Stunderpopplet of -MindMup op PointCarre uploaden? We hebben besloten om het concept van Stunder te uploaden op ons forum op PointCarré. Zo kunnen we onze medestudenten warm maken voor het concept en ze aanmoedigen om eventueel als ze later lesgeven een Stunderpopplet of -MindMup op te zetten voor hun klas of school.

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

Youtube

Youtube is een website waar de gebruiker filmpjes kan publiceren, maar daarvoor zijn auteursrecht afstaat. De slagzin van de website is YouTube, Broadcast Yourself. Iemand die een film uploadt, kan de film voorzien van tags. Dit zijn trefwoorden, op de Nederlandse versie van YouTube 'labels' geheten, die een classificatie mogelijk maken. Om video's te kunnen uploaden moet er een gebruikersnaam aangemaakt worden. Een video kan via een webgebaseerd formulier geüpload worden. Elke video die geüpload is, kan worden opgezocht met behulp van de zoektermen, de tags, die bij het filmpje zijn toegevoegd. Elke gebruiker heeft een eigen "televisiekanaal", waarop al zijn filmpjes te bekijken zijn. Gebruikers kunnen zich abonneren op een gebruiker.

https://www.youtube.com/

Hoe hebben wij Youtube gebruikt? Binnen onze Stunder Popplet kunnen Youtube filmpjes gepost worden om elkaar als study buddies te helpen. De bedoeling is, dat er educatieve filmpjes geüpload worden, als antwoorden op de vragen van klasgenoten, of leerlingen die hulp nodig hebben bij een vak. Er is een speciale knop voorzien binnen de Popplet software om meteen een video te embedden. Dit maakt het zeer gebruiksvriendelijk.

Adobe Illustrator / Inkscape

Adobe Illustrator is een computerprogramma dat door grafisch ontwerpers, DTP'ers, illustratoren en technisch tekenaars wordt gebruikt voor het maken van vectorafbeeldingen. Met het programma kunnen diverse uitingen ontworpen worden, zoals illustratieve tekeningen, technische tekeningen, en grafische producten, zoals bijvoorbeeld een of meer pagina's van een brochure of een poster.

http://www.adobe.com/be_nl/products/illustrator.html

Hoe hebben wij Adobe Illustrator gebruikt? We hebben het programma Adobe Illustrator gebruikt om een logo te creëren voor ons product Stunder.

Bij het gebruik van Adobe Illustrator tijdens ons groepswerk waren we ons niet bewust van het beperkte open source gehalte. Echter bleek na feedback dat er een beter open source programma bestaat voor het ontwerpen van bijvoorbeeld logo's namelijk Inkscape.

https://inkscape.org/nl/

Inkscape is een vrije en open source software die grafische ondersteuning biedt. Inkscape is hanteerbaar voor het ontwerpen van logo's, illustraties, diagrammen, et cetera. De software is bruikbaar voor mensen met volgende besturingssystemen: Windows, Mac OS X en Linux. Het is enkel noodzakelijk om het programma te downloaden. Downloads zijn mogelijk in functie van het besturingssysteem dat je op je computer gebruikt.

Creaties die werden gemaakt via Inkscape kunnen op veel verschillende manieren worden geëxporteerd: PDF, PS, PNG SVG, AL en EPS. PDF is voor ons als groep het meest gangbare exportmiddel.

Popplet

Popplet is een online mindmapping tool. Het is te vergelijken met een groot wit canvas waarop je Post-it papiertjes kunt plakken met aantekeningen erop. Door middel van deze software kan snel en eenvoudig, een visueel aantrekkelijke mindmap gemaakt worden. Popplet lijkt op een digitaal prikbord, maar ook op een presentatie tool als Prezi. Met Popplet kun je, na gratis registratie, een prikbord met multimedia-’sticky notes’ maken dat je kunt delen met anderen. De ‘sticky note’ wordt Popple genoemd en is een kader dat je maakt door ergens op het scherm te dubbelklikken. De Popplets kunnen naast tekst of tekeningen ook plaatjes of video bevatten van Flickr, Facebook, Amazon, Google Maps of Youtube. Er kunnen ook afbeeldingen van je eigen computer worden ingevoegd. Van de popples kan heel eenvoudig een mindmap gemaakt worden door ze aan elkaar te koppelen. Hiervoor hebben de popples kleine cirkeltjes aan elke kant die je kunt verslepen en verbinden. De Popplets kunnen naar eigen inzicht overal op het canvas geplaatst worden. Je kan er ook presentaties mee maken. De Popplets kunnen publiek worden gemaakt en geplaatst worden op blogs of websites, door te embedden.

http://www.adobe.com/be_nl/products/illustrator.html

MindMup

Mindmup is een open source applicatie waar je gemakkelijk mindmaps mee kan maken. Andere gebruikers kunnen tegelijkertijd ook in dezelfde MindMup werken. Je kan vervolgens deze MindMups delen met gebruikers op verschillende online opslagruimtes zoals Google Drive.

https://www.mindmup.com/

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep

Facebook

Facebook is een online, gratis sociale netwerksite. Na registratie kunnen gebruikers een persoonlijk profiel aanmaken, vrienden toevoegen, berichten versturen naar elkaar, statussen plaatsen, foto's posten, video's delen en notificaties krijgen. Ook kunnen gebruikers van verschillende groepen lid worden en hun vrienden categoriseren in groepen. Sinds juni 2014 heeft Facebook ongeveer 1,3 miljard actieve gebruikers.

https://www.facebook.com

Hoe hebben wij Facebook gebruikt? Wij hebben als groep Facebook gebruikt als intern communicatiemiddel bij uitstek. We hebben er een groepsconversatie aangemaakt met de titel “Onderwijstechnologieën”, om het verloop van ons groepwerk beter te kunnen opvolgen, en om beter met elkaar te kunnen afspreken. De takenverdeling gebeurde ook grotendeels via Facebook.

Skype / Jitsi

Skype is een gratis VoIP-programma van Microsoft, waarmee over het internet kan getelefoneerd worden.

http://www.skype.com/nl/

Hoe hebben wij Skype gebruikt? Wanneer er dringend iets intern moest besproken worden en er niet meteen fysiek afgesproken kon worden, gingen we met elkaar Skypen. Dit is vlot, gratis en we gebruikten de functie om in groep te kunnen skypen (dus met meerdere mensen tegelijkertijd).

We gingen er als groep vanuit dat Skype een open source programma was, omwille van het feit dat ieder groepslid enerzijds skype gebruikt en anderzijds omdat we er niets voor hoeven te betalen wanneer we skype willen gebruiken. Er bestaat echter nog een beter of meer open source platform dat dezelfde ondersteuning biedt dan skype namelijk Jitsi.

https://jitsi.org/

Jitsi is een volledig open source platform waar er:

 • Presentaties en desktops kunnen worden gedeeld
 • Er is geen aanmaak van een account vereist om met jitsi aan de slag te gaan
 • Er is een chatfunctie aanwezig
 • Documenten kunnen worden gedeeld
 • Er kunnen veilige videoconferenties worden georganiseerd

Je kan online via de site van jitsi.org, jitsi uitproberen. Je komt meteen in een soort van videoconferentie terecht. Om met andere personen een videoconferentie te houden is het mogelijk om de link van de videoconferentie te delen. Wanneer andere personen ingaan op de uitnodiging is het mogelijk om een videoconferentie te houden.

Jitsi kan ook gedownload worden, waardoor het programma rechtstreeks op je desktop verschijnt. Op die manier hoef je niet altijd naar de site van jitsi te surfen. Er zijn download pakketten voor Windows, Mac OS X en Linux.

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook is een programma dat onderdeel is van het pakket Microsoft Office voor Windows. Het is een personal information manager en e-mailclient. De belangrijkste functionaliteit bestaat uit het in onderlinge samenhang beheren van de volgende gegevens: • e-mail-berichten. Deze kunnen worden gecreëerd, verzonden, ontvangen en gearchiveerd. • contactpersonen (naam, adres, e-mail, telefoonnummer etc.) • afspraken in een elektronische agenda • taken of acties (to do list) • losse aantekeningen (notes)

Hoe hebben wij Microsoft Office Outlook gebruikt? We hebben van deze software gebruik gemaakt om elkaar e-mails te sturen met belangrijke documenten die nodig zijn om deze opdracht te kunnen voltooien.

Paint / Krita

Paint is een functie in Windows 7 waarmee u tekeningen kunt maken in een leeg tekengebied of in bestaande foto's. De volgende hulpmiddelen kunt u gebruiken in Paint: tekenlijnen, verschillende vormen tekenen, tekst toevoegen, objecten selecteren en bewerken, het formaat van een foto of een gedeelte ervan wijzigen, objecten verplaatsen en kopiëren, werken met kleur, foto weergeven/opslaan/gebruiken...

http://windows.microsoft.com/nl-be/windows7/products/features/paint

Hoe hebben wij Paint gebruikt? Wij hebben Paint gebruikt om printscreens te kunnen invoegen in onze wiki-pagina. Op deze manier konden we de foto's bijsnijden tot het meest essentiële deel van de afbeelding overbleef. We dachten aanvankelijk dat, aangezien iedereen Paint kent iedereen het kan gebruiken. Dit is niet het geval. We hebben een open source equivalent gevonden voor dit programma, namelijk Krita.

Krita is een vrij digitaal teken- en illustratieapplicatie. Het is een open source software voor digitale tekenaars, illustratoren... Met Krita kunnen bestaande afbeeldingen worden bewerkt alsook nieuwe worden aangemaakt. De volgende bestandsformaten worden door dit programma ondersteund: RAW, PNG,JPEG en TIFF. Krita bevat verschillende functies: zoom, lagen, kleur veranderen, tekst toevoegen, perspectief, kleuren mixen, verschillende soorten penselen, potloden, airbrush... Tekenen is niet enkel mogelijk via jouw muiscursor maar ook door een tekentablet te gebruiken.

https://krita.org/

Microsoft Word / Apache OpenOffice

Microsoft Word is een van de meest gebruikte tekstverwerkers. Spellingcontrole, tekstopmaakfaciliteiten zoals tabellen en WordArt, kop- en voetteksten, paginanummering, inhoudsopgave... zijn maar enkele onderdelen waarvoor Word bekend staat. Veel bewerkingen kunnen ook door de sneltoetsen in Word worden opgegeven. Met weinig kennis en ervaring is het al mogelijk om bijvoorbeeld een brief te typen.

Hoe hebben wij Microsoft Word gebruikt? Wij hebben dit programma gebruikt om onze toegewezen onderdelen van het rapport zelfstandig uit te werken. Daarna werden de Word-documenten naar één persoon gestuurd die vervolgens alles kopieerde en plakte in het rapport. Op deze manier werd er één opmaakmethode gehanteerd in onze wiki-pagina.

Ook hier werd duidelijk dat Microsoft Word geen open source software is. Toch hebben we Microsoft Word gebruikt, omdat alle teamleden dit programma konden gebruiken. Echter er zijn online verschillende open source equivalenten te vinden. Een open en gratis alternatief voor Microsoft Word is bijvoorbeeld Apache OpenOffice.

Apache OpenOffice is een open source kantoorpakket voor tekstverwerking, spreadsheets, presentaties, afbeeldingen, databases... Het programma kan bijgevolg gebruikt worden zonder licentiekosten waardoor het voor elk doel kan aangewend worden. Het slaat de gegevens op in een internationaal open bestandsformaat en kan bestanden van andere veelvoorkomende softwarepakketten lezen en schrijven. Door het volledig open ontwikkelproces kan iedereen problemen rapporteren, de software verbeteren... Daarnaast is Apache OpenOffice eenvoudig om aan te leren. De software is in veel verschillende talen beschikbaar.

http://www.openoffice.org/nl/why/

Niet - gebruikte technologieën

Moodle

Moodle is een open source elektronische leeromgeving dat, zonder licentiekosten, vrij beschikbaar is. Het is ontworpen voor leerkrachten, scholen, instituten of andere organisaties die er nut bij kunnen hebben. Het biedt toegang tot diverse documentatie en beschikt over een grote verscheidenheid aan interactieve leeractiviteiten of lesmodules. De ELO (elektronische leeromgeving) laat je toe om op een eenvoudige wijze online lessen te organiseren, leerervaringen te delen en lesmaterialen met media beschikbaar te stellen, alsook de leerprestaties van je studenten op de voet te volgen en te quoteren. Het is een instrument dat zowel gebruikt kan worden bij kleine als grote groepen en bovendien beschikbaar is in verschillende talen. Verder is Moodle overal toegankelijk via internet met pc, tablet of smartphone. Het platform speelt bovendien sterk in op het personalisatie-effect. Verschillende applicaties maken het namelijk mogelijk om de leeromgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven.

De software is te downloaden van op de website https://moodle.org/, waar ook de installatie-instructies te raadplegen zijn. Om het programma te beheren via je computer, dien je de software echter wel te installeren met bijkomende server. Als je het leerplatform online consulteerbaar wilt maken, dien je het te publiceren op een webserver (free hosting).

Niet alleen binnen het onderwijs maakt men gebruik van deze ELO. Het is een populair concept dat onder meer gebruikt wordt binnen verschillende bedrijven omwille van zijn flexibiliteit en toegankelijkheid. Met name omdat Moodle open source software is, kunnen we stellen dat het een geschikte elektronische leeromgeving is voor elke leerkracht.

Aangezien een keuze voor een bepaalde ELO afhankelijk is van je eigen behoefte, doelstelling of organisatie, hebben we ervoor gekozen om te werken met Smartschool. Niet zozeer omwille van de grotere toegankelijkheid, maar wel omdat het programma wijdverspreid is binnen de Vlaamse scholengemeenschap en we ook enige ervaring hebben met dit systeem. Ook is het zo dat alle SLO-studenten die dit vak volgen een Smartschoolaccount hebben.

Jellycam

Jellycam is een eenvoudig, makkelijk te hanteren en gratis software voor Windows en Mac computers. Het heeft als doel stop-motion filmpjes te maken van snap shots, afkomstig van de webcam van je pc. Daarbij is het mogelijk om een mp3 soundtrack toe te voegen aan het filmpje en dit als een geheel te exporteren als een flv.video naar YouTube. Om Jellycam te gebruiken dien je wel te beschikken over een versie van AdobeAIR, wat gratis gedownload kan worden op de site van Adobe. Nadeel aan dit systeem is echter dat het niet mogelijk is om volledige bewegende filmpjes aan te maken of te interveniëren in elkaars filmpjes. Daarom hebben we gekozen om ons concept te vervolmaken in het online-mindmap platform Popplet.

http://ticklypictures.com/#/projects/0

Touchdevelop

Tot slot hebben we met Touchdevelop nog een laatste mogelijkheid overwogen om ons concept in te vervolmaken. Een programma waarmee je apps kan ontwikkelen voor je smartphone, tablet of laptop. Dit leek ons een ideaal platform om ons Stunderidee in te ontwerpen. Het is een gratis programma, waarvan de eindproducten draaien op iOS, Android, Windows, Mac en Linux.

Ondanks het feit dat er vele tutorials worden aangeboden, vinden wij het toch niet zo een gebruiksvriendelijke software. Het blijft een format dat redelijk hoge technologische eisen stelt. Zo wordt er verwacht dat je zelf je codes kan schrijven, wat voor ons als humane wetenschappers zeker geen eenvoudige klus is. Voordeel is wel dat Touchdevelop de mogelijkheid biedt om in groep samen te werken aan hetzelfde ontwerp. Het nadeel van het zelf moeten schrijven van de codes woog door op het voordeel van het kunnen samenwerken in groep, waardoor we gekozen hebben voor Popplet om ons project te realiseren.

https://www.touchdevelop.com/

Verwezenlijking

Om ons idee visueel hard te maken hebben we getracht om via 'Popplet' en 'MindMup' ons idee weer te geven. Popplet leek ons in eerste instantie erg geschikt om ons idee hard te maken. Via de Popplet hebben we een gemeenschappelijk platform ontwikkeld waarbij verschillende leerlingen deel uitmaken van het platform. Van A tot Z proberen we uit te leggen hoe je met Popplet aan de slag kan gaan. Na enige verkenningstijd bleek dat Popplet niet open source was. In een verder verloop van onze technologische verkenning zijn we na heel wat input en feedback bij MindMup terechtgekomen. We trachten ook in enkele stappen weer te geven hoe we met MindMup aan de slag kunnen gaan.

Naast het concreet maken van ons applicatie - concept, kwamen we ook tot de conclusie dat de mindmapping formats op een ideale manier zijn om het Stunder concept op een alternatieve manier uit te werken. Via Popplet en MindMup is het mogelijk om met een studybuddy of meerdere studybuddy's gezamenlijke samenvattingen te maken of leerinhouden die nog niet duidelijk zijn te verduidelijken. Online kan er op hetzelfde moment in de tools worden gewerkt.

Popplet

Om met Popplet aan de slag te gaan is het noodzakelijk om je in te loggen op de site van www.popplet.com. Dit kan je doen door je mailadres op te geven en een gewenst wachtwoord in te voeren. Om samen te kunnen werken in een Popplet is het noodzakelijk dat één persoon andere leden via een gemeenschappelijk Popplet platform uitgenodigd. Via je mailadres aanvaard je de uitnodiging om op het gemeenschappelijk platform te werken.

Eerste stap Popplet.jpg
Tweede stap Popplet.jpg
Iedere deelnemer aan het platform kan op hetzelfde moment aan de Popplet werken. Wijzigingen treden meteen op in het gemeenschappelijk platform. De toepassingsmethoden in Popplet zijn veelzijdig. Je kan vertrekken vanuit een gemeenschappelijk idee/onderwerp/thema. Vervolgens kunnen er verschillende items - een soort van tekstvakjes - verbonden worden met een hoofditem. Daarnaast kunnen de items onderling ook met elkaar worden verbonden. De voorstelling heeft de vorm van een soort mindmap. De verschillende items kunnen bewerkt worden door kleuren toe te voegen, een ander lettertype toe te voegen, een afbeelding, een internetlink of zelfs filmpjes up te loaden.

Derde stap Popplet.jpg


De gezamenlijke Popplet wordt meteen in het gemeenschappelijk platform opgeslagen. De gemeenschappelijk Popplet kan ook geëxporteerd worden in de vorm van een afbeelding of PDF-bestand. De Popplet kan ook op een andere manier gepubliceerd worden. Je kan ervoor kiezen om te klikken op 'make Popplet public'. Je hebt de mogelijkheid om de Popplet privé, publiek en in de Popplet galerij te publiceren. Nadat er een keuze werd gemaakt voor publicatie is het mogelijk om de Popplet via een link beschikbaar te maken voor externe gebruikers via een link. De link kan ook via mail worden bezorgd aan externe personen.

Vierde stap Popplet.jpg

MindMup

MindMup is een open source tegenhanger van Popplet. Via MindMup is het eveneens mogelijk om via een gemeenschappelijk platform leerlingen met elkaar in contact te brengen en ze samen te laten werken aan een gemeenschappelijk project of om individuele vragen te beantwoorden. Wanneer je met de MindMup van start gaat is het mogelijk om te kiezen om een MindMup te creëren of om een bestaande MindMup te openen. Wanneer er een eerste eigen MindMup wordt gecreëerd kan je kiezen om de MindMup in Google Drive te delen met personen of leerlingen naar keuze.

Wanneer je kiest om een map te ontwerpen met personen naar keuze, kan je individuele mailadressen van leerlingen toevoegen. Leerlingen worden via mail uitgenodigd om te participeren in de mindmapping tool nadat ze de uitnodiging hebben aanvaard. Wanneer je op de uitnodiging wil ingaan moet je de MindMup koppelen aan je mailadres. Eens gekoppeld verloopt de verbinding voortaan steeds automatisch.

Eerste stap MindMup.jpg
Tweede stap MindMup.jpgEr kunnen via het 'edit' gegeven heel wat vormen, kleuren en foto's toegevoegd worden aan de verschillende items. Telkens kan er vertrokken worden vanuit één hoofditem. Aan het hoofditem zijn er verschillende kleinere items verbonden. Items kunnen ook onderling met elkaar worden verbonden. Filmpjes en internetlinks kunnen ook via de MindMup worden weergegeven. Wanneer er in de MindMup wordt gewerkt met verschillende medewerkers geeft de MindMup weer welke mensen er online aan de MindMup aan het werken zijn. De Mindmups worden steeds automatisch opgeslagen in het gemeenschappelijk Mindmup platform.

Derde stap MindMup.jpg
Vierde stap MindMup.jpgMindMup heeft een soort van online bibliotheek die aan ontwerpers/bedenkers van een MindMup de mogelijkheid biedt om hun mindmap op te slaan via de online bibliotheek van MindMup. Wanneer je kiest voor het publiceren van je Mindmup kan je kiezen om de link te posten via sociaal netwerksites of gewoon te code van de Mindmup te delen. De Mindmups kunnen alleen worden gelezen en niet meer gewijzigd worden. Wanneer de Mindmup groter is dan 100 kbyte kan deze niet online worden gepubliceerd. Dit is enkel mogelijk voor 'gouden gebruikers'.

Voor- en nadelen

Popplet

Voordelen

 • Gebruiksvriendelijk
 • Online: vanaf elke computer met internetverbinding makkelijk te openen
 • Overzichtelijk
 • Je kan zelf tekeningen maken
 • Gezamenlijke tool waar je met verschillende leerlingen tegelijkertijd aan kan werken
 • Meldingen via de inbox wanneer er wijzigingen zijn opgetreden in de gezamenlijke Popplet
 • Embedden van video’s, internetlinks en tekst
 • Publicatie en het opslaan van de Popplet via PDF, JPEG, internetlink
 • Je kan tot vijf Popplets gratis aanmaken en deze hergebruiken

Nadelen

 • Je kan er geen files in uploaden
 • Er bestaat een risico dat de gezamenlijke Popplet onoverzichtelijk wordt wanneer er teveel wordt gepost
 • Het is niet Open Source

MindMup

Voordelen

 • Het is een open source en dus een vrij en open alternatief voor Popplet
 • Je hoeft geen account aan te maken om de online mindmap te gebruiken
 • Het is mogelijk om de MindMups te embedden in persoonlijke websites
 • Het is gemakkelijk te exporteren en importeren met behulp van Dropbox, Google Drive, Freemind file format, PDF format
 • De MindMup wordt opgeslagen in een soort cloud en blijft dus "bestaan" wanneer het programma wordt stop gezet

Nadelen

 • Geen directe filmpjes embedden, enkel de link
 • Visueel minder aantrekkelijk dan Popplet
 • Minder gebruiksvriendelijke interface dan Popplet
 • Gmail-adres nodig om op Google Drive tegelijkertijd met andere gebruikers te kunnen werken in MindMup
 • Duurt lang vooraleer je via Google Drive in de MindMup kan beginnen werken
 • Ook risico dat het onoverzichtelijk wordt wanneer er veel in gepost wordt
 • Je kan enkel bestanden kleiner dan 100Kbyte zonder meerkost online publiceren
 • Wanneer je de MindMup exporteert naar PDF of PNG blijft de link maar 24 uur geldig

Besluit

Ondanks de voordelen die verbonden zijn aan de open source status van MindMup, vinden wij Popplet toch veel gebruiksvriendelijker en visueel aantrekkelijker. We vinden het een groot nadeel aan MindMup dat je over een gmailadres moet beschikken en dat enkel bestanden kleiner dan 100Kbyte zonder meerkost online gepubliceerd kunnen worden. Op Popplet kan je tot 5 mindmaps gratis aanmaken en we menen dat dit voldoende is. Je kan steeds je Popplets leeg vegen en opnieuw beginnen.

Pedagogische meerwaarde

Mind mapping is een techniek om gedachten en denkpatronen in kaart te brengen. Het zorgt voor nieuwe verbanden en op deze manier kan je op andere ideeën komen en worden andere ideeën gestimuleerd. Vanuit je startpunt begin je associaties te maken en kunnen alle aspecten van een bepaald topic, probleem… in kaart gebracht worden en kunnen er zich onderlinge relaties vormen. Een mind map kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Om dit te duiden, maakt men gebruik van het woord KICK: Kennis, -Inzicht-, Crea- en Koerskaart. Ook ons project, STUNDER, kunnen we op deze vier pijlers toepassen. Het probleem wordt in kaart gebracht, men probeert het beter te begrijpen door input van medestudenten, er is plaats voor brainstorming, projectwerk, maken van samenvattingen en schema’s en de leerkracht heeft hier de mogelijkheid om te sturen en coachen indien nodig. Via het gebruik van mind map worden enkele vaardigheden aangescherpt: de cognitieve vaardigheden waarbij kennis, begrip, opvolgen van instructies, methodes voorstellen om een probleem op te lossen… Daarnaast zorgen mind maps voor een meerwaarde op vlak van interpersoonlijke vaardigheden. Leerlingen leren zich voor te stellen, hun probleem te verwoorden, te onderhandelen over mogelijke oplossingen of denkpistes en hun medeleerlingen van feedback te voorzien. Tot slot leren de leerlingen bepaalde dingen te structureren en verbanden te leggen.

Er bestaat ook de mogelijkheid om de leerkracht als opzichter aan te duiden in de meeste mind maps en specifiek ook in de Popplet. De mind map kan op deze manier aangevuld worden met bijhorend lesmateriaal die, zowel door de leerkracht als door de leerlingen, kan worden aangereikt. De leerkracht kan er dan ook op toezien dat er op een kritische en reflecterende manier te werk wordt gegaan. Hier kan de leerkracht eventueel ook een soort van evaluatievorm rond voorzien.

Op deze manier wordt duidelijk dat een mind map zoals Popplet en MindMup in staat is om samenwerkende activiteiten op poten te zetten, wat ten goede komt aan de communicatievaardigheden van de leerlingen in kwestie. Er wordt dus plaats gemaakt voor een collaborative learning waarbij discussie, delen van kennis, samenwerken aan één project… centraal staat. Leerlingen komen dus tot andere inzichten wanneer ze via de mind map in interactie gaan met andere medeleerlingen.

Mind maps zijn ook een voorbeeld van asynchronous e-learning waarbij het online leren en sharen tijdsonafhankelijk is. Leerlingen moeten dus niet op het zelfde moment achter hun computer, laptop, tablet… zitten om communicatie en samenwerking te kunnen bewerkstelligen.

De pedagogische meerwaarde dient dus gezocht te worden in de interactiviteit, bijdrage tot nieuwe content, schematiseren, samenvatten... Hier staat dus het sociale aspect van leren centraal en worden de leerlingen betrokken om hun kennis te delen op een samenwerkende manier. De theorie van sociaal constructivisme sluit hier ook goed aan. Leerlingen halen er voordeel uit door te discussiëren met anderen en persoonlijke feedback te krijgen. Leerlingen leren dus van elkaars kennis door zélf kennis te delen, wat een vorm is van peer tutoring.

De mind map is dus een complementair middel, naast de klassieke traditionele lesvormen die door de leerkracht wordt onderwezen. Daarnaast leven we ook in een onvermijdelijke beeldcultuur. Door deze mind map komen leerlingen met een visueel geheugen op een interactieve manier aan hun trekken. Leerlingen worden dus gestimuleerd om op een doelgerichte manier te communiceren met beelden.

Kortom, wanneer een technologie in een klascontext met het juiste doel en op een goede manier wordt ingezet, biedt het sowieso een belangrijke meerwaarde. En het werken met mind maps in het algemeen is ontzettend efficiënt, aangezien ze nauw aansluiten bij de manier waarop onze hersenen werken. Het leren van “lijstjes” is helemaal niet zo effectief als het leren van “soorten spinnen” of het maken van samenvatting of schema’s. Dit aangezien bij het verwerken van mind maps zowel de linker- als de rechterhersenhelft wordt geactiveerd.

Conclusie

Sociale media zoals Facebook en Twitter maken deel uit van de leefwereld van jongeren. Ook datingsapps zoals Tinder, Grindr en Skout groeien aan belang. De aantrekking van jongeren naar de globalisering via internet en technologie, kan en mag men niet ontkennen. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van een technologische leeromgeving voor jongeren.

Na een brainstorm en verscheidene aspecten van het technologisch bestel te hebben onderzocht, gaan we ons als groep concentreren op het maken van een studie-app, genaamd Stunder (Connecting brains). De stunder zou jongeren met elkaar in contact brengen via studiemoeilijkheden, studie-expertises en zelfs peerteaching. Peerteaching zorgt voor efficiënt en gericht leren. Zo gaan jongeren actief en betrokken leren. Het maken van een app bleek na veel onderzoek een onhaalbare kaart. Toch zijn de pedagogische doeleinden van de idee Stunder eindeloos. Om het idee toch een kans te geven, krijgt het idee een alternatieve uitwerking in de vorm van een 'Stunder'-Popplet en 'Stunder'-Mindmup. De beide programma’s werken volgens het mindmapping idee. Men kan gedachten en denkpatronen in kaart brengen. Deze gedachten kan men ordenen en associëren. Het Stunder-concept werd in beide programma’s gerealiseerd om een vergelijkende studie mogelijk te maken. Beide manieren laten toe om in groep samenvattingen te maken, studybuddy’s te zoeken en vragen te stellen.

Een mindmap kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Om dit te duiden, maakt men gebruik van het woord KICK: Kennis, -Inzicht-, Crea- en Koerskaart. Stunder, kan men op deze vier pijlers toepassen. Het probleem wordt in kaart gebracht, men probeert het beter te begrijpen door input van medestudenten, er is plaats voor brainstorming, projectwerk, maken van samenvattingen en schema’s en de leerkracht heeft hier de mogelijkheid om te sturen en coachen indien nodig. Via het gebruik van mindmaps worden enkele vaardigheden aangescherpt: de cognitieve vaardigheden waarbij kennis, begrip, opvolgen van instructies, methodes voorstellen om een probleem op te lossen… Daarnaast zorgen mindmaps voor een meerwaarde op vlak van interpersoonlijke vaardigheden. Leerlingen leren zich voor te stellen, hun probleem te verwoorden, te onderhandelen over mogelijke oplossingen of denkpistes en hun medeleerlingen van feedback te voorzien. Tot slot leren de leerlingen bepaalde dingen te structureren en verbanden te leggen. Door het samenwerkende aspect of collaborative learning worden vaardigheden zoals discussie, communicatie en kennisdeling aangescherpt.

Stunder wordt met andere woorden gedragen door een enorme pedagogische meerwaarde. Het kan dienen als een complementaire manier van leren naast de traditionele manier van onderwijzen. Door stunder via een mindmapping-programma aan te bieden, triomfeert de efficiëntie door zijn schematische verschijningsvorm.

Linken

Popplet

Stunderpopplet

http://popplet.com/app/#/2473001

Presentatielink

http://popplet.com/app/#/2478848

MindMup

Vierde stap MindMup.jpg

https://www.mindmup.com/#m:cg10B88ghwCY6x5zZTNGeFA3SjNwYU0

Aangezien ons bestand groter is dan 100 Kbyte kunnen we ons project niet online publiceren zonder enige meerkost. Ook het opslaan via PDF of PNG leek eerst niet mogelijk. Wanneer we onze foto's en internetlinks verwijderde, was het echter mogelijk om onze MindMup te exporteren naar een PDF of PNG-bestand. In de printscreen kunnen jullie ons aanvankelijk eindresultaat zien. In de onderstaande links kunnen jullie ons "iets primitievere" versie bewonderen. Deze links zijn echter maar 24 uur geldig...

https://mindmup-export.s3.amazonaws.com/png/out/c4567b60d3ff01327fd73217fd924ebe.png?AWSAccessKeyId=AKIAILCJQLUOP4G3BAYA&Signature=2XpqoLgPx6k%2BVD0JtCPyQk0HPpM%3D&Expires=1430778029

https://mindmup-export.s3.amazonaws.com/pdf/out/d6757fc0d3ff01327fd73217fd924ebe.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAILCJQLUOP4G3BAYA&Signature=iaWvFoDXLmDksfZI69miY6tmv5Q%3D&Expires=1430778060

Wix

www.stelladj10.wix.com/stunder

Smartschool

Wanneer je je aanmeldt op Smartschool, vind je onder "vakken" het vak: "STUNDER - Connecting brains: Popplet vs. MindMup." Hieronder vind je onze weblinks naar de desbetreffende Popplets en MindMups.

https://idlo.smartschool.be/

PointCarré

Zowel de link van de Stunderpopplet en -MindMup worden op ons forum van groep 3 onder het vak Onderwijstechnologie gepost. Ook de link van de presentatie zal je daar vinden.

https://pointcarre.vub.ac.be/

Klascement

http://www.klascement.be/

We hebben ons project bij categorie "website" upgeload op Klascement. De moderator moet dit nog definitief toelaten. Hieronder de printscreen die bewijst dat het werk is upgeload in afwachting van goedkeuring.

Uploaden project Klascement.png

Referenties

FAO (2011). E-learning methodologies. A guide for designing and developing e-learning courses. Geraadpleegd op 25 april 2015 op het World Wide Web: http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf


Hanskokhuis (n.d.). Mind mapping & werken met beelden. Geraadpleegd op 20 april 2015 op het World Wide Web: http://www.hanskokhuis.nl/mindmapping.html


Kraeye, G. (n.d.). Intro mindmapping. Geraadpleegd op 20 april 2015 op het World Wide Web: http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/MINDMAPweb/index.htm


Kraeye, G. (n.d.). Handleiding en mogelijkheden met mindmapsoftware. Geraadpleegd op 20 april 2015 op het World Wide Web: http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/MINDMAPweb/bestanden/CursusMindmapping.pdf


Kraeye, G. (n.d.). Waarom gebruiken als student?. Geraadpleegd op 20 april 2015 op het World Wide Web: http://www.arteveldehogeschool.be/olo/ict/MINDMAPweb/blad02.htm


Landers, H. (2013). Using Peer Teaching in the Classroom. Geraadpleegd op 19 april 2015 op het World Wide Web: http://teaching.colostate.edu/tips/tip.cfm?tipid=180


Mazur, E. (1997). Peer Instruction: Getting Students to Think in Class. Geraadpleegd op 15 april 2015 op het World Wide Web: http://mazur.harvard.edu/sentFiles/Mazur_274537.pdf


Strijbos, J.W. (2004). The effect of roles on computer-supported collaborative learning. Geraadpleegd op 20 april 2015 op het World Wide Web: https://www.ou.nl/Docs/Expertise/OTEC/Publicaties/jan-willem%20strijbos/Dissertation_Strijbos__Online_rev_1-11-04.pdf


Van den Berg, M. (2011, 21 december). ICT: het middel is nodig om het doel te bereiken. Geraadpleegd op 26 april 2015 op het World Wide Web: http://ict-en-onderwijs.blogspot.be/2011/12/ict-het-middel-is-nodig-om-het-doel-te.html


Wikipedia (n.d.). MindMup. Geraadpleegd op 30 april 2015 op het World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/MindMup


Wikipedia (n.d.). Krita. Geraadpleegd op 5 mei 2015 op het World Wide Web: http://nl.wikipedia.org/wiki/Krita

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Wie Onderzoek Aanmaak leermateriaal Gebruikte technologie Rapport Presentatie
Liesa
 • Informatie & concept actief leren adhv Peer-tutoring/teaching
 • Opstellen onderzoeksontwerp (applicatie)
 • Meewerken uitbouw StunderPopplet
 • Uitwerken pedagogische meewaarde
 • Opstellen presentatie(popplet)
 • Pointcarré
 • Word/Apache OpenOffice
 • Popplet
 • Word/Apache OpenOffice
 • Paint/Krita
 • Prototype tools : marvelapp & touchdevelop
 • Popplet
 • Facebook
 • Pointcarré
 • Nalezen en correcties aanbrengen
 • visie structureren
 • Uitschrijven 'inleiding'
 • Uitschrijven 'doelconcept'
 • Aanvullen pedagogische meerwaarde
 • Opstellen presentatie Popplet
 • Uitschrijven presentatie
 • Presenteren
Lore
 • Brainstormen hoe idee van Stunder verder uitwerken
 • Pedagogische meerwaarde mindmaps: opzoeken bronnen + verwerking
 • Informatie over open source equivalenten voor Word en Paint opgezocht en verwerkt
 • Gebruikt van APA-systeem voor bronnenvermelding
 • Opzoeken van websites gebruikte technologieën
 • Opzoeken mogelijkheden om project online te publiceren
 • Maken van printscreens voor stappenplan in verwezenlijking Popplet en MindMup
 • Popplet
 • MindMup
 • Popplet
 • MindMup
 • Facebook
 • Smartschool
 • PointCarré
 • Klascement
 • Google Drive
 • Wikipedia
 • Paint / Krita
 • Word / Apache OpenOffice
 • Nalezen en eventuele correctie gebruikte technologieën, verwezenlijking en conclusie
 • Uitwerken pedagogische meerwaarde
 • Uitwerken linken
 • Uitwerken Paint / Krita en Microsoft Word / Apache OpenOffice
 • Invoegen zelfgemaakt logo (Steffi) in wiki
 • Invoegen voor- en nadelen wiki
 • Invoegen internetlinks gebruikte technologieën wiki
 • Invoegen fotobestanden verwezenlijking wiki
 • Invoegen linken wiki
 • Correcte vermelding en volgorde referenties wiki
 • Posten link project en presentatie Klascement, PointCarré, Smartschool
 • Niet presenteren
Lisa
 • Brainstormen hoe idee stunder verder uitwerken
 • Samenvatting groepsproject
 • Nadenken uiteindelijk doel project
 • Open source software: jitsi, inkscape, apache en krita
 • Popplet
 • MindMup
 • Popplet
 • MindMup
 • Google Drive
 • Facebook
 • Youtube
 • Wikipedia
 • Smartschool
 • PointCarré
 • Gmail
 • Invoegen van inleiding in het rapport en nalezen
 • Invoegen doel en concept rapport en nalezen
 • Schrijven van samenvatting
 • Schrijven van verwezenlijking
 • Lay out rapport
 • Ruimte indeling rapport
 • Verwerking open source software (inkscape en jitsi)

Niet presenteren

Stefanie
 • Brainstormen hoe idee van Stunder verder uitwerken
 • Onderzoek naar gebruikte technologieën: Popplet, Adobe Illustrator, Youtube, Facebook, Skype, Microsoft Outlook
 • Meewerken uitbouw StunderPopplet
 • Website uitbouwen
 • Creatie logo
 • Popplet
 • Wix (website)
 • Popplet
 • Word / Apache Open Office
 • Adobe Illustrator / Inkscape
 • Wix
 • Facebook
 • Microsoft Outlook
 • Pointcarré
 • Wikipedia
 • Youtube
 • Mindmup
 • Uitschrijven deel gebruikte technologieën
 • Nalezen en correcties aanbrengen
 • Niet presenteren
Godfried
 • Brainstormen over idee en concept Stunder
 • Vergelijkend onderzoek naar gebruikte technologieën Jellycam, Moodle en Touchdevelop
 • Nalezen van onderzoek rond pedagogische meerwaarde
 • Meewerken aan presentatie
 • Word
 • Popplet
 • MindMup
 • Word
 • Pointcarré
 • Popplet
 • MindMup
 • YouTube
 • Facebook
 • Wikipedia
 • Google Drive
 • Paint
 • Nalezen en correcties aanbrengen
 • Uitschrijven presentatie
 • Presenteren
Michèle Pascale
 • Brainstorm algemene uitwerking
 • Meewerking Stunder Poplet
 • Meewerking aan vergelijkend onderzoek Popplet/MindMup
 • Popplet
 • Mindmup
 • Wikipedia
 • Facebook
 • Popplet
 • MindMup
 • Pointcarre
 • Google Drive
 • Gmail
 • Word/ Apache Open Office
 • Meegeschreven aan de gebruikte technologieen
 • Uitschrijven voor- en nadelen Popplet/Mindmup
 • Nalezen en correcties aanbrengen
 • Niet-presenteren
Julie
 • Brainstormen idee Stunder
 • Onderzoek mogelijkheden Stunder
 • Meewerking Stunder Popplet
 • Brainstorm pedagogische meerwaarde
 • Brainstorm algemene uitwerking
 • Popplet
 • Mindmup
 • Pages
 • YouTube
 • Facebook
 • Wikipedia
 • Popplet
 • Mindmup
 • Pointcarre
 • Nalezen en correcties aanbrengen
 • Conclusie schrijven
 • Taakverdeling
 • Niet presenteren

Handtekeningen

--Liesa Thibaut (talk) 03:40, 3 May 2015 (PDT)

--Michele Pascale Verstraeten (talk) 13:20, 2 May 2015 (PDT)

--Lisa Trogh (talk) 08:00, 1 May 2015 (PDT)

--Lore Eeckelers (talk) 10:56, 1 May 2015 (PDT)

--Godfried Roelant (talk) 01:17, 2 May 2015 (PDT)

--Julie Clarys-Robion (talk) 04:33, 2 May 2015 (PDT)

--Stefanie de Jonge (talk) 08:38, 2 May 2015 (PDT)