Rapport groep 2015 MIX (Bio-Med-Rev?)

From Edutech
Jump to: navigation, search

WorldTrip: Een wetenschappelijke reis rond de wereld

3 mei 2015

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB

Groepsleden

 • Michael Haemers
 • Wannes Van Lint
 • Fran Michiels
 • Lars Christiaens
 • Evie Gos
 • Lise Beirinckx
 • Sander Goossens
 • Merlijn Mombaerts

Samenvatting

Wetenschap is overal! Via deze interactieve wereldreis zorgen we ervoor dat leerlingen op een aangename manier zelf hun wetenschapskennis kunnen testen. Dit kan een goede voorbereiding zijn voor hun eindexamens of een deelname aan een olympiade of een kleine zelf-test wanneer ze een wetenschappelijke richting willen gaan studeren.

Doel - Concept

We hebben met behulp van de gratis 'story-telling' software Ren'Py een wereldreis ontwikkeld, waarbij leerlingen op elk continent een aantal vragen moeten beantwoorden, vooraleer ze verder mogen. Elk juist antwoord geeft hen een aantal credits. Het doel is om zoveel mogelijk credits te scoren.

Ons interactief spel laat leerlingen toe zelfstandig hun wetenschapkennis te testen. Dit kan hen helpen om te ontdekken waar ze nog problemen hebben.

De grote voordelen van ons concept:

 • makkelijk om te bewerken voor leerkrachten
 • grote zelfstandigheid van de leerlingen
 • het aanbrengen van klassieke onderwerpen in een nieuwe context
 • aantonen dat wetenschap ook buiten het klaslokaal nuttig is


De nadelen:

 • onze meerkeuzeopties: leerlingen moeten voldoende zelfkritisch zijn om te weten dat vragen juist beantwoorden door middel van gokken niet betekent dat zij ook effectief de leerstof beheersen
 • de interface is niet altijd even flitsend
 • de feedbackmogelijkheden zijn beperkt


Ren'Py is toegankelijke software, al vragen de technische hoogstandjes en special effects toch nog iets meer expertise dan wat wij op deze kort tijd konden bieden. Echter, in een ideale versie zou het spel interactiever zijn, met meerdere opties, en extra moeilijkheden. Zo zou het leuk zijn om bijvoorbeeld de leerlingen hun verzamelde credits te laten inzetten om zich van het ene continent naar het andere te verplaatsen. Hierbij moeten ze dan verstandig omgaan met hun credits die bijvoorbeeld een synoniem kunnen zijn voor hun CO2-verbruik. Andere opties zouden 'gescheiden wegen' kunnen zijn, waarbij een leerling die antwooord a) geeft naar een andere vraag wordt gestuurd dan de leerling die antwoord b) gaf. Ook een sociale component, waarbij leerlingen samen moeten werken om bepaalde problemen op te lossen zouden het spel sterk verbeteren. Op deze manier krijgt het concept nog net iets meer een spelvorm dan de quizvorm die het vandaag heeft.

Het spel dat wij hebben ontwikkeld focust specifiek op de derde graad voor het vak biologie, maar kan, mits andere vragen, makkelijk toe te passen zijn voor elk vak en elke leeftijd.

Gebruikte technologieën

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

Het wereldreisspel is beschikbaar via onedrive.

De link wordt verspreid via de website http://groepsprojectvub-be.webnode.be/. Deze website is ineengezet op de website "Webnode" (www.webnode.be).

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

Paint of GIMP (open source-alternatief)

Dit programma werd gebruikt om enkele afbeeldingen aan te passen. Zo werd er bijvoorbeeld extra informatie voor de vraag toegevoegd aan de afbeelding.

Ren’Py

Ren’Py is ‘open source’ software waarmee men visuele interactieve verhaalspelen kan maken. Zulke spelen vergen enkel muisklikken om verder in het verhaal te evolueren. De verhaallijn wordt verteld met behulp van woorden, afbeeldingen en geluid die via het script worden geïmplementeerd. Ondanks het simpele concept kan de ‘gameplay’ via verschillende opties uitbreiden. Bvb.: Zo kunnen interactieve menu’s gebruikt worden voor vragen met meerkeuze antwoorden. Ren'Py wordt ondersteunt door Windows, recente versies van MAC OSX, Linux, Android en iOS. De programmeertaal waar Ren'Py gebruik van maakt, is Python. Het schrijven van het script vergt voor een leek enige oefening maar desondanks is het voor een programmeertaal zeer eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Afbeeldingen, muziek, tekst en andere opties kunnen zeer gemakkelijk worden ingegeven aan de hand van voorbeeldcodes die gegeven staan op http://www.renpy.org/. Dit maakt het ook zeer makkelijk om later aan het spel nieuwe modules toe te voegen.

In het initiële plan was het de bedoeling om gebruik te maken van een creditsysteem waarbij bij de juiste antwoorden credits werden gewonnen die dan gebruikt konden worden voor transport naar andere werelddelen. Ondanks het creditsysteem nog is geïmplementeerd, werd er afgestapt van het transportsysteem. De uitwerking van dit systeem vraagt iets meer tijd om te implementeren maar dit kan later nog worden gedaan.

Overwogen-maar-niet-gebruikte technologieën

Interact

Interact is een platform waarbij je zelf een eigen quiz maakt en een brede analyse kan krijgen van de ingevulde antwoorden. Het platform is wel vooral bedoeld voor kleine en grotere bedrijven. Daardoor lopen de kosten voor de premium versie al snel op. Het programma lijkt ook geen meerwaarde te hebben ten opzichte van Ren'Py gezien het enkel om een quiz gaat. Dit is wat we in ons spel deels wouden vermijden door bvb. het creditsysteem te implementeren. Een ander nadeel van Interact is dat het geen 'open source' software is.

KiriKiri Adventure Game

KiriKiri Adventure Game is net als Ren'Py een 'open source' software om verhaalspelen te maken. Alleen blijkt hier nog geen Engelse versie van te bestaan.

NScripter

Ook met NScripter kunnen verhaalspelen gemaakt worden maar ook hier staat de Engelse versie nog niet op punt. Deze software is ook niet volledig 'open source' en werkt tot op heden enkel op Windows.

Xerte

Ook Xerte was een goede optie maar werd door lay-out beperkingen en voor de diversiteit in de groepsopdrachten afgewezen.

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep

 • VUB PointCarré forum
 • Google Drive ter opslag van de afbeeldingen, vragen en antwoorden
 • Mail
 • Open Office

Verwezenlijking

Ren'Py downloaden en installeren

Om 'WorldTrip' te spelen, moet men Ren'Py downloaden. Dit kan men gratis op www.renpy.org. Om Ren'Py te downloaden en te installeren volgt men gewoon de instructies en kiest men een locatie op de computer waar Ren'Py een map zal aanmaken. In die map vind je onder andere de .exe file die Ren'Py start en een mapje 'The_question'. 'The_question' is een voorgemaakt spel dat werkt als tutorial en dat je zal gebruiken als je programmeren in Ren'Py aanleert via de quickstart op http://www.renpy.org/doc/html/quickstart.html.

Het Ren'Py menu

Als je op de .exe file dubbelklikt, opent het hoofdmenu van Ren'Py (afbeelding 1). In dit menu zie je links de projecten die al verwezenlijkt zijn. In afbeelding 1 is dit de tutorial, the_question en WorldTrip, het spel dat we willen spelen. Rechts zie je onder 'Edit file' onder andere 'script.rpy'. Dit is waar het script zich bevindt en waar je het script zelf kan aanpassen. Hier komen we later op terug. Rechts onderaan vind je 'Launch project'. Hiermee open je een project en begin je een spel te spelen.

Afbeelding 1: Hoofdmenu bij het opstarten van Ren'py

WorldTrip installeren

Om WorldTrip te spelen, download je het spel van de publicatiebron en sla je het op in de hoofdmap van Ren'Py waar onder andere de .exe file en 'The_question' zich bevinden. Als je nu het Ren'Py menu opent, zal WorldTrip vanzelf zichtbaar worden onder de projecten (zie afbeelding 1).

Het WorldTrip script

Programmeren in Ren'Py doe je met de python programmeertaal. Deze taal is zeer begrijpelijk eenmaal je de quickstart hebt gedaan maar voor zelf te programmeren is het aangeraden om de volledige tutorial eens door te gaan. Op zich is python voor een programmeertaal zeer gebruiksvriendelijk.

Eenmaal WorldTrip geïnstalleerd is in Ren'Py, kan je het script openen door in het Ren'Py menu te klikken op 'script.rpy'. In het begin van het script worden alle afbeeldingen, de verteller en het creditsysteem gedefinieerd (afbeelding 2). Al de afbeeldingen zijn al aanwezig in het mapje WorldTrip. Hun naam moet overeenkomen met de opgegeven naam in het script zodat Ren'Py de afbeeldingen herkent die het zal gebruiken.

Afbeelding 2: definiëren van afbeeldingen en karakters

Eenmaal het spel begint, werk je in het script met labels. Per label wordt telkens eerst de achtergrondafbeelding bepaald. Daarna wordt de tekst gegeven en eventueel andere codes, bvb menu's. Het eerste label is de startlabel (afbeelding 3). Daarin zit een 'input'-code die de naam van de speler opneemt en onthoudt. Indien de speler geen naam ingeeft, zal hij vanzelf 'Max de reiziger' worden genoemd.

Afbeelding 3: startlabel van WorldTrip

Na de startlabel komen de labels waarbij telkens een vraag wordt gesteld en een menu verschijnt. Dit menu zijn de verschillende antwoorden die een leerling kan aanklikken. Een van de antwoorden is telkens juist terwijl de andere fout zijn. Dit betekent dat we hier moeten werken met de 'menu'-code. Daarbij is het mogelijk om per antwoord een andere tekst te geven. Bij foute antwoorden wordt dus telkens uitgelegd waarom het antwoord fout is. Bij het juiste antwoord, krijgt de speler credits bij. In het geval van vraag 1 verdient de speler 5 credits indien het juiste antwoord aangeklikt werd (Afbeelding 4).

Afbeeling 4: label van vraag 1

Eenmaal alle vragen zijn gesteld, verschijnt het laatste label. Daarbij wordt nog eens het aantal gewonnen credits van de speler gegeven en wordt hij bedankt voor zijn deelname aan het spel.

Conclusie

Ren'Py is een makkelijk te gebruiken software voor mensen die wat vertrouwd zijn met progammeren. Echter, ook voor digitale analfabeten is het niet al te moeilijk om zelf wegwijs te geraken met Ren'Py, waardoor dit een zeer gebruiksvriendelijke software is. Het is mogelijk om in Ren'Py digitale hoogstandjes te maken, al vergt dat nog iets meer expertise dan wij in huis hadden. Dit maakt dat het spel op dit moment nog erg basic is, maar we zijn er van overtuigd dat dit een goede template is om mee te beginnen.

Het spel is een goede aanvulling op het bestaande lespakket, dat zowel door de leerlingen zelfstandig gebruikt kan worden, als door leerkrachten in een les geïntegreerd kan worden. We hopen dan ook dat andere leerkrachten hier in de toekomst gebruik van maken, met mogelijke verbeteringen en aanvullingen.

Linken

http://www.renpy.org/

http://www.renpy.org/doc/html/quickstart.html

http://groepsprojectvub-be.webnode.be/

Presentatie: Worldtrip

Referenties

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Namen Uitwerking idee Aanmaak lesmateriaal rapport presentatie
Michael Haemers uitwerken Ren'Py
Wannes Van Lint vragen Antarctica
Fran Michiels vragen Azië presenteren + aanmaak presentatie
Lars Christiaens vragen Oceanië - platform software Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal
Evie Gos vragen Zuid-Amerika presenteren + aanmaak presentatie
Lise Beirinckx klaarmaken foto's - vragen Noord-Amerika Inleiding rapport & conclusie
Sander Goossens voorstel idee vragen Afrika Nakijken volledige rapport
Merlijn Mombaerts vragen Europa Gebruikte technologieën en verwezenlijking

Handtekeningen

--Fran Michiels (talk) 04:02, 3 May 2015 (PDT)

--Sander Goossens (talk) 04:05, 3 May 2015 (PDT)

--Merlijn Mombaerts (talk) 06:13, 30 April 2015 (PDT)

--Michael Haemers (talk) 04:54, 3 May 2015 (PDT)

--Evie Gos (talk) 09:48, 3 May 2015 (PDT)

--Lars Christiaens (talk) 11:36, 3 May 2015 (PDT)

--Lise Beirinckx (talk) 13:36, 3 May 2015 (PDT)

--Wannes Van Lint (talk) 23:23, 3 May 2015 (PDT)