Rapport groep 2015 MIX (LO?)

From Edutech
Jump to: navigation, search

Kwaliteitsvolle differentiatie dankzij een stapsgewijze benadering in de les LO

Ingediend op 5 mei 2015

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak Onderwijstechnologie Specifieke Lerarenopleiding VUB

Groepsleden

Masterstudenten in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen:

 • Tina Smets
 • Ymke Vanherp
 • Laurie De Beleyr
 • Eliot Tybebo
 • Ax'l Bardiau
 • Tess Van Oers
 • Jasmin Mousaid

Samenvatting

Als beginnend leerkracht lichamelijke opvoeding is het in het begin wat zoeken om je draai te vinden. Daar bovenop komt nog eens dat je voor al je lessen een lesvoorbereiding moet maken. Voor het vak lichamelijke opvoeding komt hier veel bij kijken en kruipt hier veel werk in. Enerzijds willen we de leerlingen meer motiveren om te participeren in de lessen door het maken van digitale kijkwijzers die ze kunnen vinden op de website. Anderzijds hopen we het voorbereidingswerk van de leerkrachten te verminderen door het verzamelen van goed onderbouwde oefenstof met bij elke oefening een lijst met het benodigd materiaal. Leerkrachten die een sport moeten geven buiten hun comfortzone zullen via deze site gebruik kunnen maken van de expertise van andere leerkrachten die zich wel thuis voelen in deze sport.

Doel-concept

Als beginnend leerkracht lichamelijke opvoeding is het in het begin wat zoeken om je draai te vinden. Daar bovenop komt nog eens dat je voor al je lessen een lesvoorbereiding moet maken. Voor het vak lichamelijke opvoeding komt hier veel bij kijken en kruipt hier veel werk in. Het belangrijkste deel van de les is de kern met hierin oefeningen om een vaardigheid aan te leren of in te oefenen. Hierbij moeten we erop letten dat we kunnen differentiëren afhankelijk van het niveau van de leerling. Elke klas bestaat namelijk uit diverse leerlingen met elk hun eigen vaardigheden. Ons doel bestaat uit twee delen en richt zich zowel naar de leerkracht als naar de leerling. Voor de leerkracht kan dit project de voorbereidingstijd voor hun lessen halveren. Dit dankzij de goed onderbouwde oefenstof die verzameld zal worden en die we kunnen gebruiken in de les lichamelijke opvoeding. Vooral op het vlak van differentiatie zal dit lesmateriaal een meerwaarde bieden voor de leerkracht lichamelijk opvoeding. In tegenstelling tot andere tools die lesmateriaal verzamelen zal dit project er ook voor zorgen dat het organiseren van de lessen gemakkelijker wordt.

Om de participatie en motivatie te verhogen in de lessen lichamelijke opvoeding maakt dit project gebruik van digitale kijkwijzers en instructievideo’s. Op deze manier hopen we het gemakkelijker te maken voor de leerkrachten om technologie te implementeren in hun lessen. Om het voorbereidingswerk van de leerkracht te verlichten kunnen zij op de website zoeken naar het tabblad met de sport die ze willen geven. Hieronder vinden ze dan de verschillende onderdelen van bijvoorbeeld de opbouw van koprol of handenstand. Alle onderdelen krijgen een moeilijkheidsgraad, aandachtspunten en een lijst met het nodige materiaal voor die specifieke oefening. Hierdoor kan men direct inschatten wat men moet doen op organisatorisch vlak.

De website heeft ook een mobiele variant zodat de leerlingen deze gemakkelijk kunnen raadplegen vanop hun tablet of smartphone. Door het geven van moeilijkheidsgraden aan de oefeningen kunnen de leerlingen zelf hun vaardigheden opbouwen. Ze bepalen zelf wanneer ze een vaardigheid onder de knie hebben en voortgaan naar de volgende (moeilijkere) vaardigheid. Dit allemaal zonder dat de leerkracht extra richtlijnen moet geven waardoor de dynamiek, funfactor en differentiatie van de les verbetert.

In een later stadium is het de bedoeling andere gemotiveerde leerkrachten bij dit project te betrekken. Zij kunnen dan nieuw lesmateriaal aanbrengen en zo de kwantiteit en de kwaliteit van het project vergroten. Verder is er ook een forum aanwezig op de website waar men vragen kan stellen of opmerkingen geven.

Gebruikte technologieën

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

 • Weebly: werd gebruikt voor het verzamelen van al de videofragmenten van beide sporten (gymnastiek en judo). Deze website zorgt dat er voor de leerkrachten een overzicht beschikbaar is van de verschillende oefeningen opgedeeld per sport en per niveau.

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

 • Windows Live Movie Maker: gebruikt voor het bewerken van de verschillende videofragmenten.
 • Youtube: gebruikt voor het verzamelen en het online plaatsen van de verschhillende, bewerkte videofragmenten.
 • Google: er werd een nieuwe Google-account aangemaakt om de videofragmenten op Youtube te kunnen plaatsen.

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie intern in de groep

 • Facebook: er werd een Facebookgroep "Onderwijstechnologie" aangemaakt. Dit communicatiemiddel werd gebruikt om binnen de groep ideeën uit te wisselen en afspraken te maken.

Verwezenlijking

Voor de interne communicatie binnen de groep, het uitwisselen van ideeën, de afspraken en de takenverdeling werd voornamelijk gebruik gemaakt van de aangemaakte Facebookgroep "Onderwijstechnologie".

Windows Live Movie Maker werd gebruikt om de verschillende filmpjes die werden opgenomen, te bewerken. Dit werd gedaan voor de sporten judo en gymnastiek. Van elke sport werden eerst een aantal uitvoeringen geslectereerd. Daarna werden er voor elke uitvoering een aantal oefeningen uitgekozen van verschillende niveau's. Waarna deze oefeningen met behulp van een videocamera werden gefilmd.

Voor het verzamelen van de verschillende videofragmenten werd er een nieuw Youtubekanaal aangemaakt namelijk "Malo VUB". Hiervoor moest eerst een nieuwe Google-account worden aangemaakt.

Nadat deze videofragmenten op het Youtubekanaal werden geplaatst, konden deze verzameld worden op de website die werd aangemaakt met behulp van Weebly. Deze website is bedoeld om een overzicht te bieden aan leerkrachten wat betreft verschillende oefeningen, opgedeeld per niveau, voor een aantal uitvoeringen van gymnastiek en judo. Op termijn zou dit overzicht uitgebreid kunnen worden met andere sporten om op die manier een soort van databank te creëren voor leerkrachten lichamelijke opvoeding.

Conclusie

Deze website biedt zowel voor de leerlingen, als voor de leerkrachten verschillende mogelijkheden. Het doel zal uiteindelijk zijn om kwaliteitsvolle differentiatie binnen de les lichamelijke opvoeding te stimuleren. Momenteel is de website uitgewerkt voor een aantal uitvoeringen van gymnastiek en judo. Uiteindelijk zal het de bedoeling zijn om deze website uit te breiden naar andere sporten. Daarvoor zal het uiteraard noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk sportleekrachten te bereiken die bereid zijn om deze website mee te helpen uitbreiden (via opmerkingen en suggesties in het forum) met andere sporten en oefeningen om op die manier een volledig en kwalitatief aanbod te creëren van oefeningen van verschillende niveau's en sporten om uiteindelijk dus de lessen lichamelijke opvoeding te optimaliseren.

Linken

Referenties

1)VVSKO (2008) Geraadpleegd op 15 april 2015 via http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Lichamelijke%20opvoeding-2008-004.pdf

2)Gymfed (2006) Geraadpleegd op 20 april 2015 via http://www.gymfed.be/images/File//Files-DOEL/Clubnet/Valkiteratuur/De_handstand.pdf

3) Gyselen, K., Vanden Hautte J. (2005) Kaderdag turnsportvlaanderen. Geraadpleegd op 20 april 2015 via http://www.gymfed.be/images/File//Files-DOEL/Clubnet/Valkiteratuur/Methodiek-basiselementen-toestelturnen.pdf

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Handtekeningen

Presentatie

https://prezi.com/wbaxlgsf-ixs/teach-assist/

Naam Installatie Aanmaak leermateriaal Gebruikte techn. Rapport Presentatie
Tina Smets aanmaak/design website leermateriaal gymnastiek (video) youtube, gmail, www.weebly.com, Facebook presentatie
Ymke Vanherp Video's bewerken + online plaatsen Leermateriaal gymnastiek, opbouw oefeningen presentatie Microsoft Office Word 2007, Windows Movie maker, Youtube, www.weebly.com Slides
Laurie De Beleyr Video's filmen & benoemen op youtube Leermateriaal gymnastiek, opbouw oefeningen Microsoft Office Word 2007, Gmail, Youtube, Facebook, www.weebly.com Slides
Eliot Tybebo Leerlateriaal judo (filmfragmenten) leerfragmenten judo Facebook, windows moviemaker, weebly Presentatie
Ax'l Bardiau leermateriaal judo (aandachtspunten) leermateriaal judo Facebook,openoffice.org writer, weebly, presentatie
Tess Van Oers Wikibooks Facebook, Wikibooks, Prezi Aanmaak samenvatting, doel en concept Slides
Jasmin Mousaid Wikibooks Facebook, Wikibooks, Prezi Aanmaak, groepsleden, gebruikte technologieën, verwezenlijking en conclusie Slides